The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 614
Title: Методичні вказівки з виконання практичних робіт з дисципліни "Ефективність інформаційних систем"
Authors: Бісікало О.В., Потапова Н.А.
Keywords:
Date of publication: 2008-03-07 00:00:00
Last changes: 2010-11-16 15:52:02
Year of publication: 2006
Summary: Завдання до практичних робіт з дисципліни “Ефективність
інформаційних систем”. Методичні вказівки для студентів спеціальності
“Економічна кібернетика” всіх форм навчання аграрних вищих навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації. – Вінниця, ВДАУ, 2006. – 39 с.
У виданні вміщено методичні вказівки до виконання практичних робіт
з дисципліни “Ефективність інформаційних систем” засобами пакету
прикладних програм Project Expert 6.1. Змістовний матеріал видання
спрямований на отримання студентами спеціальності “Економічна
кібернетика” вмінь та практичних навичок розв’язання задач ефективного
проектування і експлуатації інформаційних систем.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/614.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by:
File : 614.pdf Size : 721441 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska