The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

ККР

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27885 Програма атестаційного екзамену спеціальності 202 захист і карантин рослин галузі знань 20 аграрні науки та продовольство першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кваліфікація: бакалавр з захисту і карантину рослин денна форма навчання Пінчук Н.В. 2021 28
10581 Тести з навчальної дисципліни сільськогосподарські машини для здобувачів ступеня вищої освіти “бакалавр” напряму підготовки 6.100102 “процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” в аграрних вищих навчальних закладах Войтюк Д.Г., Мартишко В.М, Волянський М.С., Пастухов В.І., .. Середа Л.П., .. Пришляк В.М., .. Шевченко В.І., Борхаленко Ю.О. 2016 3
10091 Технології обслуговування та ремонту електрообладнання і засобів автоматизації. Пакет комплексної контрольної роботи для студентів спеціальності 8.10010101- "Енергетика сільськогосподарського виробництва" Рубаненко О.О. 2016 16
7470 Загальна екологія та неоекологія. Комплексна контрольна робота з дисципліни для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету зі спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансова Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Тітаренко О.М 2014 20
7459 Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни «Парковпорядкування» Спеціальність: «Лісове та садово – паркове господарство» Напрям підготовки 6.090103: «Лісове і садово-паркове господарство» Василевський О.Г., Матусяк М.В. 2014 0
7458 Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни «Лісова таксація» Спеціальність: «Лісове та садово – паркове господарство» Напрям підготовки 6.090103: «Лісове і садово-паркове господарство» Підпалий І.Ф., Василевський О.Г., Матусяк М.В. 2014 1
7349 Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни ”Світові агротехнології” Спеціальність: 8.09010101 ”Агрономія” Напрям підготовки: 0901 – ’’Сільське господарство і лісництво” ОКР – 8.09010101 ”Магістр” Паламарчук В.Д., Поліщук І.С. 2013 19
7348 Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни ”Система адаптивних технологій вирощування зернових культур” Спеціальність: 8.09010101 ”Агрономія” Напрям підготовки: 0901 – ’’Сільське господарство і лісництво” ОКР – 8.09010101 ”Магістр” Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., 2013 11
7347 Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни ”Еколого-біологічне рослинництво” Спеціальність: 7.09010101 ”Агрономія” Напрям підготовки: 0901 – ’’Сільське господарство і лісництво” ОКР – 7.09010101 ”Спеціаліст” Паламарчук В.Д., Поліщук І.С. 2013 7
7114 Моніторинг довкілля. Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля». Галузь знань: 0401 «Природничі науки». Напрям підготовки: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Ткачук О.П. 2013 2


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska