The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

.

.

.

902

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
1132 2008 Міжнародне економічне право. Тимчасова програма для студентів факультету менеджменту денної та заочної форми навчання зі спеціальності 6.030.601 “Менеджмент організацій” спеціалізація “Правове забезпечення АПК” Мельничук О.Ф.Ковальчук С.Я. Тп 4
1129 2008 Облік зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки для самостійного роботи та модульно–рейтингового оцінювання знань студентів ФЕП Гудзенко Н.М., Коваль Л.В. Мв 0
1128 2006 Підприємництво в аграрних формуваннях. Агробізнес Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 7.130 102 „Агрономія” денної форми навчання Кафлевська С.Г, Власенко І.В., Амонс С.Е. Мв 7
1127 2008 Фітосанітарний моніторинг. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної форми навчання із спеціальності 7.130102, напрям підготовки 1301 „Агрономія” Пльонсак В.А., Вергелес П.М. Мв 43
1126 2004 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки” Паладійчук Ю.Б., Пахнющий І.О. Мв 12
1125 2008 Організація сільськогосподарського виробництва: Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів факультету економіки та підприємництва (денна форма навчання). Спеціальність: 7.050106 – “Облік і аудит” Полеся В.М., Мельник В.Я Мв 0
1123 2007 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу “Моделювання економіки” для студентів факультету економіки підприємництва спеціальностей 7.050.106 Потапова Н.А., Волонтир Л.О. Леонтюк О.В. Мв 1
1122 2009 Основи економіки та менеджменту. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни для підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Березюк С.В., Воронецька І.С., Пронько Л.М., Гуцол Н.В., Колесник Т.В. Мв 1
1121 2008 Міжгалузевий баланс. Навчальний посібник для вивчення дисципліни «Міжгалузевий баланс» студентами освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з напряму 0502 «менеджмент організацій» в вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Киш Л.М., Потапова Н.А., Мазур А.Г. Нп 0
1120 2009 Високочастотні методи і засоби контролю вологості хлібобулочних виробів. Монографія М. О. Куцевол, О. М. Куцевол, О. С. Яремчук М 96
1119 2008 Програма проведення навчальної практики з курсу „Фітофармакологія” для студентів агрономічного факультету В.А. Пльонсак Н.В. Пінчук П.М. Вергелес Тп 26
1118 2008 Організація виробництва та підприємництва в АПК: Методичні вказівки по проведенню практичних і семінарських занять студентів факультету менеджменту (денна форма навчання) Табенський І.Й., Мельник В.Я., Полеся В.М. Мв 1
1117 2008 Планування діяльності підприємства: Методичні вказівки по самостійній роботі для студентів факультету економіки та підприємництва (заочна форма навчання). Спеціальності: 7.050106 – “Облік і аудит”, 6.050100 – “Економічна кібернетика” Кафлевська С.Г., Полеся В.М., Хомюк О.Б. Мв 0
1116 2008 Планування діяльності підприємств: Методичні вказівки по самостійній роботі для студентів факультету економіки та підприємництва (денна форма навчання). Спеціальність: 7.050.106 – “Облік і аудит” Кафлевська С.Г., Полеся В.М. Мв 0
1115 2008 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Планування діяльності підприємств” для студентів факультету економіки та підприємництва (денна форма навчання). Спеціальність: 7.050106 – “Облік і аудит” Кафлевська С.Г., Полеся В.М., Красняк О.П. Мв 2
1114 2008 Правознавство. Тимчасова програма для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей «Менеджмент організацій» 6.030.601, «Облік і аудит» 6.030.509, «Зооінженерія» 6.090.102, «Агрономія» 6.040.106, «Механізація сільського господарства» 5.050.502 Мельничук О.Ф. Тп 1
1113 2008 Практикум з електропривода та електро- обладнання: Навчальний посібник Ярошенко Л.В. Нп 24
1112 2008 Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин. Частина І “Хімічний склад , оцінка поживності та якості кормів” Костенко В.М., Панько В.В., Сироватко К.М., Нп 2451
1111 2008 Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 6.050100 “Облік і аудит” Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Остапчук О.В. Мв 0
1110 2008 Програма проведення навчальної практики з курсу „Загальна ентомологія” для студентів агрономічного факультету зі спеціальності 130102 „Агрономія. Т.О. Буткалюк В.А. Пльонсак Н.В. Пінчук Т.М. Коваленко П.М. Вергелес Тп 66

.

.

.

902

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska