The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

.

.

.

814

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
691 2008 Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни "Експлуатація машин та обладнання в рослинництві". Гарькавий А.Д., Холодюк О.В., Григоришин В.М. Мв 30
690 2008 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни " Інженерний менеджмент". Скорук Олена Петрівна Любіна Діна Миколаївна Мв 0
689 2008 Методичні рекомендації з економічного обгрунтування дипломних проектів для студентів факультету механізації сільського господарства денної і заочної форми навчання спеціальностей. Скорук Олена Петрівна Любіна Діна Миколаївна Мв 0
688 2008 Методичні рекомендації з економічного обгрунтування дипломних проектів. Скорук Олена Петрівна,Любіна Діна Миколаївна Мв 0
687 2008 Програмні оболонки та пакети. Знайомство з текстовим процесором LYX Паламарчук Р.О., Яцковська Р.О. Кл 64
686 2008 Методичні вказівки до виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст” і „Ма-гістр” спеціальності 7(8).050201 “Менеджмент організацій”. Мазур А.Г., Кафлефська С.Г., Потапова Н.А., Мельничук О.Ф., Чорнопищук Т.І., Козловський С.В., Сегеда С.А., Колесов О.С., Гель А.П., Спірін А.В., Омельянов О.М. Мв 0
685 2008 Молоко і молочні продукти. Тимчасова програма для вищих аграрних закладів освіти 3-4 рівня акредитації зі спеціальності 6.090 102 «Технологія виробництва та переробки продуктів тваринництва». Власенко В.В., Новаленко Н.О. Тп 0
684 2008 Методика наукових досліджень. Тимчасова програма для вищих агарних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації із спеціальності 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Костенко В.М., Сироватко К.М. Тп 0
682 2008 Тимчасова навчальна програма з дисципліни "Загальне землеробство" для підготовки фахівців в аграрних вищих закладах освіти ІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю 6.130100 – “технолог з агрономії”. Петриченко В.Ф., Материнський П.В. Тп 77
681 2008 Основи біотехнології рослин Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів із спеціальностей 6.130 100 – «Агрономія» і 6.070 800 – «Екологія та охорона навколишнього середовища» . Шерепітко В.В., Прокопчук В.М. Тп 1
680 2008 Організація сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки по самостійній роботі для студентів факультету економіки та підприємництва (денна форма навчання). Кафлевська С.Г., Полеся В.М. Мв 0
679 2008 Організація сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів факультету економіки та підприємництва (денна форма навчання) Спеціальність: 6.030.509 – “Облік і аудит” . Полеся В.М., Мельник В.Я. Мв 0
678 2008 Молоко і молочні продукти. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної і заочної форми навчання. Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 5
676 2008 Організація сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки по самостійній роботі для студентів факультету економіки та підприємництва (заочна форма навчання). Спеціальність: 6.050.106 – “Облік і аудит”. Полеся В.М., Амонс С.Е., Довгань Ю.В.. Мв 11
668 2006 Практикум з матеаріолознавства. Навчальний посібник. Клименко В.М., Турич В.В. Мв 237
667 2008 Практикум зТКМ "Механічна обробка матеріалів". Механічна обробка матеріалів. В.М.Клименко, В.В Турич Мв 52
643 2008 Методичні вказівки до виконання навчальної практики з дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка" Бісікало О.В., Станчук К.І., Бурденюк І.І. Мв 0
628 2008 Методичні вказівки до написання розділу дипломної роботи «Облік, аналіз і аудит в умовах інформаційної системи» для студентів факультету економіки та підприємництва. Паламарчук Є.А., Черняк Н.І., Юрчук Н.П. Мв 79
615 2006 Мікробіологія молока та мо- локопродуктів. Навчальний посібник. (6.8 Mb) Власенко В.В., Власенко І.Г., Соломон А.М. Нп 2
614 2006 Методичні вказівки з виконання практичних робіт з дисципліни "Ефективність інформаційних систем" Бісікало О.В., Потапова Н.А. Мв 1

.

.

.

814

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska