The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8962
Title: Підвищення ефективності експлуатації автомобілів шляхом підбору альтернативних видів моторного палива
Authors: Музичук В.І., Кушта М.Ю.
Keywords: паливо, автомобіль, шкідливі речовини
Date of publication: 2014-11-11 10:45:06
Last changes: 2014-11-11 10:45:06
Year of publication: 2014
Summary: Розглянута методика оцінювання перспективності автомобільних палив за абсолютним значенням еколого-економічного збитку
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8962.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК : матеріали 2 магістерської щорічної науково-технічної конференції факультету МСГ, м. Вінниця, 20.11.2014 р.: - Вінниця, ВНАУ, 2014. - 227
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 8962.pdf Size : 184865 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska