The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7908
Title: Актуарні розрахунки. Методичні вказівки для проведення практичних робіт для підготовки спеціалістів напряму підготовки 7.030502 “Економічна кібернетика”
Authors: Денисюк В.О.
Keywords:
Date of publication: 2014-06-25 12:11:46
Last changes: 2014-06-25 12:11:46
Year of publication: 2014
Summary: В методичних вказівках з дисципліни “Актуарні розрахунки” представлено п’ять практичних робіт, які розраховані на загальний обсяг навчальної роботи у 14 годин. Завдання практикуму спрямовані на оволодіння студентами суча¬сними технологіями актуарних розрахунків: вивчення теоре¬тичних основ та практичного використання алгоритмів актуарних розрахунків.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7908.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7908.pdf Size : 570606 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska