The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7739
Title: Експертні системи. Програма навчальної практики для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».
Authors: Коляденко С.В., Бурденюк І.І.
Keywords:
Date of publication: 2014-04-30 09:30:24
Last changes: 2014-04-30 09:30:24
Year of publication: 2014
Summary: Програма навчальної практики з дисципліни «Експертні системи» містить рекомендації з проходження навчальної практики. Завдання навчальної практики спрямовані на закріплення теоретичних знань на практиці та на допомогу студентам галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», що вивчають дисципліну. Складено відповідно до освітньо-професійної програми для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та методичних рекомендацій про порядок підготовки та видання навчально-методичної літератури у ВНАУ.


URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7739.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7739.pdf Size : 351274 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska