The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7678
Title: Екологічна генетика. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (ОКР «Бакалавр»)
Authors: Мамалига В.С., Ватаманюк О.В.
Keywords:
Date of publication: 2014-03-26 15:54:43
Last changes: 2014-03-26 15:54:43
Year of publication: 2014
Summary: Екологічна генетика – це область знань, яка досліджує взаємовплив генетичних процесів і екологічних відносин. При цьому як розділ генетики ця наука опирається на могутню методологію генетичного аналізу і використовує весь методичний арсенал екології.
Генетичний підхід в екологічній генетиці базується на двоєдиній методології генетичного аналізу, який оперує поняттями спадковості і мінливості. При цьому досліджується локалізація генів у геномі, які не лише контролюють успадкування всієї різноманітності ознак і якостей організму, а й обумовлюють всі причини мінливості. Особлива увага при цьому приділяється причинам, механізмам і наслідкам мутаційної мінливості як одному з важливих факторів еволюції.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7678.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7678.pdf Size : 482161 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska