The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7601
Title: Навчальна програма дисципліни "Інформаційний бізнес" для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» фінансово-економічний факультет
Authors: Коляденко С.В., Рузакова О.В.
Keywords:
Date of publication: 2014-02-26 09:46:34
Last changes: 2014-02-26 09:46:34
Year of publication: 2014
Summary: На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій дедалі більше виникає підприємств інформаційного напрямку. Це, в свою чергу, призводить до зростання потреби в спеціалістах, які володіли б методиками організації та ведення підприємницької діяльності в інформаційній сфері економіки та могли б надавати економічну оцінку інформаційної продукції, що й визначає актуальність вивчення дисципліни «Інформаційний бізнес».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7601.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7601.pdf Size : 405483 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska