The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5427
Title: «Контролінг» Опорний конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030601 - «Менеджмент». Форма навчання: денна та заочна .
Authors: Качуровський В.Є., Салтан М.П.
Keywords:
Date of publication: 2012-11-28 08:27:58
Last changes: 2012-11-28 08:27:58
Year of publication: 2012
Summary: Опорний конспект лекцій присвячений дисципліні «Контролінг» - сучасній концепції управління діяльністю підприємства, координуючій та інтегруючій намагання різних служб та підрозділів на досягнення поставлених цілей. Велику увагу приділяється управлінню прибутком підприємства, а також способам запобігання банкрутства та кризових ситуацій. Розглянутий увесь комплекс питань, пов’язаних з процесом реалізації цілей підприємства: планування, розробка бюджетів, управлінський облік, аналіз і контроль відхилень фактичних результатів діяльності від планових, знаходження оптимальних управлінських рішень.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5427.pdf
Publication type: Опорний конспект лекцій
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 5427.pdf Size : 798886 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska