The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 4869
Title: Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Мовна модель сучасного інформаційного простору» фахівцями галузі знань «Економіка та підприємництво» напряму підготовки «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного
Authors: Денисюк В.О., Маколкіна О.В., Бондаренко О.В.
Keywords:
Date of publication: 2012-05-30 14:10:01
Last changes: 2012-05-30 14:10:01
Year of publication: 2012
Summary: В методичних вказівках з дисципліни «Мовна модель сучасного інформаційного простору» представлено три лабораторні роботи. Завдання лабораторного практикуму спрямовані на оволодіння студентами передовими технологіями мовних моделей сучасного інформаційного простору, вивчення теоре¬тичних основ та практичного використання алгоритмів моделювання сучасного інформаційного простору.


URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/4869.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Ромигайло І.Ю.
File : 4869.pdf Size : 7276483 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska