The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 4453
Title: Фінанси. Опорний конспект лекцій
Authors: Мараховська Т.М., Фурман І.В.
Keywords:
Date of publication: 2012-04-25 10:23:56
Last changes: 2012-04-25 10:23:56
Year of publication: 2012
Summary: У опорному конспекті лекцій досліджуються теоретичні аспекти загальної теорії фінансів як об`єктивної сукупності обмінно-розподільних відносин. Розкривається економічна сутність, функції і роль фінансів як на макро- так і мікрорівнях в умовах переходу до ринкової економіки. Висвітлюється діалектичний зв`язок між фінансовими категоріями, етапи становлення фінансової політики в Україні. Показується внутрішня об`єктивна будова й суб`єктивна структура управління фінансовою системою та охарактеризовані сфери і ланки фінансових відносин. Досліджені принципи та концепції теорії оподаткування та економічна сутність фінансової категорії страхування. Особливістю опорного конспекту є те, що основні проблеми фінансової науки розкриваються у формі структурно-логічних схем. Кожна тема закінчується питаннями для самоконтролю.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/4453.pdf
Publication type: Конспекти лекцій
In the collections : Конспекти лекцій/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Ромигайло І.Ю.
File : 4453.pdf Size : 1298655 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska