The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 445
Title: Положення про написання, оформлення та порядок захисту дипломних і магістерських робіт.
Authors: Паламарчук Є.А. , Бісікало О.В. та інш.
Keywords:
Date of publication: 2010-03-01 00:00:00
Last changes: 2010-11-19 09:07:43
Year of publication: 2007
Summary: Положення розроблено у відповідності з навчальним планом спеціальності "Економічна кібернетика" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст", "магістр".
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/445.pdf
Publication type: Положення університету
In the collections : Положення/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by:
File : 445.pdf Size : 256795 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska