The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 2419
Title: Функціонування економічних систем: моделі складових результативності
Authors: Поліщук Н. В.
Keywords: економічні системи
Date of publication: 2010-12-15 12:20:16
Last changes: 2010-12-15 12:20:16
Year of publication: 2010
Summary: У монографії представлено моделі складових результативності функціонування
економічних систем як потоку відповідних економічних процесів. В основу її покладено результати досліджень автора, отримані та опубліковані протягом 1996—2010 рр. Теоретичною основою сутності складових результативності економічного процесу при цьому слугувало припущення про двоїстість (дуальність) економічного процесу (процес як вигода (користь) та процес як носій витрат), запропоноване за аналогією щодо вчення К. Маркса про двоїстий характер праці. Подано модельний та відповідний йому категорійний апарат, пов’язаний зі складовими результативності економічного процесу в
новому (ширшому) розумінні як економічної категорії, котра (результативність)
характеризує цей процес та його дієвість за кінцевими результатами як з кількісної сторони (у вигляді його масштабного продукту — характеристики масштабу процесу), так і з якісної (враховуючи ефективність процесу), а також принципово нові способи вимірювання цих складових. На конкретних прикладах запропоновано методику практичного застосування модельного й аналітичного інструментарію, оцінювання та аналітичних розрахунків результативності функціонування економічних систем різного рівня. Для викладачів, науковців, організаторів виробництва, студентів та усіх тих, хто цікавиться проблемами математичних методів дослідження економічних систем з метою забезпечення їхнього ефективного функціонування.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/2419.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2010. - 320 с.
In the collections :
Published by: Гуцол В.В.
File : 2419.pdf Size : 826590 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska