The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23690
Title: Методи державної підтримки стійкості розвитку аграрної галузі регіону в умовах кризового стану економіки України
Authors: Козловський С. В., Бурлака О. М.
Keywords: держава, регулювання, аграрна галузь, стійкість, регіон
Date of publication: 2020-02-27 11:38:42
Last changes: 2020-02-27 11:38:42
Year of publication: 2014
Summary: У даній статті проведено дослідження теоретико-методологічних підходів забезпечення стійкого розвитку аграрної галузі регіону на основі методів державного регулювання. Розроблено заходи нормативно-правового регулювання стійкого розвитку аграрної галузі регіонів в умовах кризи. Розроблено структурну схему системи державного регулювання ціноутворення на продукцію аграрної галузі. Запропоновано алгоритм державного регулювання цін на аграрному ринку.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23690.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Науковий вісник Херсонського державного університету.- 2014. - Вип. 5. ч. 2. - С. 192-196.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23690.pdf Size : 624049 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska