The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 2333
Title: Методичні вказівки до виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Магістр” спеціальності 8.050201 “Менеджмент організацій”
Authors: Калетнік Г.М., Мазур А.Г., Прутська О.О., Кафлевська С.Г., Козлов- ський С.В., Колесов О.С., Головня О.М., Потапова Н.А., Чорнопищук Т.І., Сегеда С.А., Скорук О.П., Мазур К.В., Підвальна О.Г.
Keywords:
Date of publication: 2010-12-07 09:04:06
Last changes: 2010-12-07 09:04:06
Year of publication: 2010
Summary: Методичні вказівки розроблені з метою надання допомоги студентам під
час написання та захисту дипломних робіт. Вони містять вимоги до ви-
конання дипломних робіт із спеціальності “Менеджмент організацій”,
зокрема до їх тематики і структури, написання окремих розділів. Значну
увагу приділено оформленню дипломних робіт та організації їх захисту.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/2333.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Гуцол В.В.
File : 2333.pdf Size : 610903 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska