The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1995
Title: Мікробіологія та вірусологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету за спеціальністю „Екологія та охорона навколишнього середовища” (спеціалізація 6. 070800 «Агрономія»)
Authors: Коваленко Т.М., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М.
Keywords:
Date of publication: 2010-10-26 12:11:53
Last changes: 2010-11-23 09:08:39
Year of publication: 2010
Summary: Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисципліни “Мікробіологія та вірусологія”. Рекомендовано для студентів денної форми навчання із спеціальності 6.070800 «Агрономія»)
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1995.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Гуцол В.В.
File : 1995.pdf Size : 317750 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska