The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17141
Title: Personnel payment organization of machine-building enterprises in motivation and stimulation formation = Організація оплати персоналу машинобудівних підприємств у формуванні мотивації та стимулювання
Authors: Klymchuk A.
Keywords: управління підприємством, стимулювання персоналу, трудова діяльність
Date of publication: 2018-08-28 09:07:01
Last changes: 2018-08-28 09:07:01
Year of publication: 2017
Summary: Однією із найбільш важливих передумов забезпечення ефективного управління підприємством є запровадження дієвих систем мотивів і стимулів організації оплати персоналу. Розробка оптимальної системи мотивів і стимулів сприятиме активізації трудової діяльності персоналу, що є особливо актуальною в умовах нестабільної фінансово-економічної та політичної ситуації в нашій країні. Забезпечення стабільності виробничої діяльності машинобудівних підприємств за сучасних умов вимагає наявності такої системи мотивів та стимулів організації оплати, яка забезпечить досягнення високої вмотивованості персоналу до трудової діяльності. Зважаючи на те, що на деяких підприємствах Хмельницької та Вінницької областей існують певні проблеми в організації оплати, виникає нагальна потреба у пошуку шляхів вирішення існуючої ситуації, що полягають у розробці ефективних форм та систем мотивів і стимулів організації оплати на підприємствах машинобудування. Проблемами організації оплати як ефективної складової матеріального стимулювання та підвищення мотивації персоналу займалися такі видатні вчені: О. С. Біліченко, Д. П. Богиня, В. І. Блонська, А. В. Калина, М. І. Карлін, О. М. Красноносова, В. М. Нижник, Ю. В. Малаховський, В. С. Медведєв, М. В. Семикіна, А. О. Шевцова, О. І. Ященко та багато інших. У дослідженнях науковців залишаються й досі невирішеними багато питань щодо пошуку ефективних шляхів формування мотивації та стимулювання персоналу на машинобудівних підприємствах, що полягають в ефективній організації оплати персоналу. Стаття покликана здійснити аналіз організації оплати персоналу на підприємствах машинобудування, проаналізувати кількісні показники в оцінюванні організації оплати та ефективності діяльності персоналу із виявленням основних проблем на машинобудівних підприємствах, визначити основні системоутворюючі складові мотивації та стимулювання персоналу із розробкою пропозицій щодо їх підвищення. Серед важливих кількісних показників в оцінюванні організації оплати та ефективності діяльності персоналу відносять зарплатомісткість, частку заробітної плати в собівартості продукції та трудомісткість продукції.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17141.pdf
Publication type: Монографії видані за кордоном
Publication: Mechanism of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 4 Vol. / ISMA University. – Riga : Landmark SIA, 2017 . - C. 92-100.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17141.pdf Size : 961914 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska