The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16644
Title: Дослідження фізико-механічних властивостей поверхні гільз після протягування
Authors: Бандура В. М., Будяк Р. В.
Keywords: сталь, резание, протяжка, текстура, упрочнение, микротвердость, коэфициент трения, ячейка, секция
Date of publication: 2018-07-02 14:53:42
Last changes: 2018-07-02 14:53:42
Year of publication: 2014
Summary: Проведено експериментальні дослідження комбінованого протягування на сталях 10 і 35. Значення коефіцієнтів тертя на задній поверхні різального інструменту при протягуванні незміцнених сталей вибраного діапазону знаходиться в межах 0,5 – 0,7. Попереднє холодне деформаційне зміцнення знижує ці значення приблизно вдвоє (до 0,2 – 0,35). При цьому інтенсивність текстуроутворення різко падає. Перспективною з позицій якості обробленої
поверхні є схема елементарної комірки протяжки «деформуючий елемент – двох- трьохзуба різальна секція».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16644.pdf
Publication type: Статті
Publication: Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2014. - № 1/5 (67). - С. 38-40.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16644.pdf Size : 543287 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska