The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1632
Title: Прикладні задачі моделювання економічних процесів. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами напряму 6.050100 «Економічна кібернетика» денної та заочної форм навчання
Authors: Н.Р.Веселовська, О.В.Зелінська, Я.В. Бахарєва.
Keywords:
Date of publication: 2010-07-08 11:28:56
Last changes: 2010-11-29 14:22:16
Year of publication: 2010
Summary: В методичних вказівках з дисципліни «Прикладні задачі моделювання
економічних процесів» представлені 10 лабораторних робіт, які розраховані на
загальний обсяг навчальної роботи 34 години. Завдання лабораторного практикуму
спрямовані на закріплення студентами навичок практичного використання методів
математичного моделювання для розв’язання практичних завдань економічного
напрямку на підприємствах сільського господарства.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1632.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Гуцол В.В.
File : 1632.pdf Size : 1317366 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska