The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1621
Title: Системний аналіз : Опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання спеціальності 7.050.102 «Економічна кібернетика»
Authors: Качуровський В.Є
Keywords:
Date of publication: 2010-07-08 11:04:03
Last changes: 2010-11-29 14:26:14
Year of publication: 2010
Summary: У опорному конспекті лекцій розкрито основні положення системного
аналізу та подано необхідні методичні матеріали для самостійного вивчення
дисципліни. Наведено відомості про основні напрямки сучасних системних
досліджень, теорії прийняття рішень та управління, інформаційної підтримки
системного аналізу соціально-економічних систем.
Для студентів економічного профілю.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1621.pdf
Publication type: Конспекти лекцій
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Гуцол В.В.
File : 1621.pdf Size : 1081894 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska