The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1604
Title: Системи обробки економічної інформації. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами напряму «Економічна кібернетика» денної та заочної форм навчання
Authors: Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Зелінська І.В.
Keywords:
Date of publication: 2010-07-08 10:25:00
Last changes: 2010-11-29 14:25:39
Year of publication: 2010
Summary: Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який
містить рекомендації для вивчення систем автоматизації підприємств
під час виконання лабораторного практикуму з дисципліни «Системи
обробки економічної інформації» студентами напряму «Економічна
кібернетика» денної та заочної форм навчання
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1604.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Гуцол В.В.
File : 1604.pdf Size : 1290393 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska