The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1591
Title: Інформатика. Алгоритмічний підхід
Authors: Тадевосян Р. Г., Яцковська Р. О.
Keywords: інформатика
Date of publication: 2010-07-05 15:20:54
Last changes: 2010-07-05 15:20:54
Year of publication: 2010
Summary: У монографії викладені ідеї алгоритмізації освоєння ПК, запропоновані
Тадевосяном Р.Г. та Лужецьким В.А. В житті сучасної людини з’явлюється все
більше і більше електронних пристроїв, які поступово змінюють її поведінку:
дії людини стають більш «механічними», а мислення – алгоритмічним. Для
засвоєння книжок (а також для викладення) з інформатики традиційні методи
вже недостатні. Це призводить до того, що користувач часто не може
відокремити головну мету від другорядної. Для вирішення цієї проблеми
запропоновано метод, в основі якого лежить принцип розподілу праці: людині –
людське, а машині – машинне, а також засоби його реалізації у вигляді команд
користувача та таблиць основних операцій робот програм (Word, Excel та ін.).
Запропонований матеріал монграфії може використовуватись студентами,
аспірантами та викладачами вищих навчальниїх закладів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1591.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця : ВНАУ, 2010. - 210 с.
In the collections :
Published by: Гуцол В.В.
File : 1591.pdf Size : 1876884 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska