The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15372
Title: Альтернативна енергетика України: особливості функціонування і перспективи розвитку
Authors: Калетнік Г. М., Олійнічук С. Т., Скорук О. П., Климчук О. В., Яцковський В. І., Токарчук Д. М., Здор І. А.
Keywords: альтернативна енергетика, біоетанол, біодизель, біогаз
Date of publication: 2012-08-26 11:20:45
Last changes: 2012-08-26 11:20:45
Year of publication: 2012
Summary: У колективній монографії розглядаються технології, сучасний стан та перспективи розвитку альтернативної енергетики України на прикладі біоетанолу, біодизелю, біогазу та палива з вугілля, які на сьогодні є найбільш ефективними, а, отже, перспективними для нашої держави. Для широкого кола науковців, педагогічних працівників, студентів та фахівців сільського господарства.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15372.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця, 2012. - 250 с. / Рек. до друку ВР ВНАУ (Протокол № 1 від 28 серп. 2012 р.).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15372.pdf Size : 9064587 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska