The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 14400
Title: Нормативна і експертна оцінка земель. Конспект лекцій для студентів спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” денної та заочної форми навчання
Authors: Цицюра Я. Г.
Keywords: Оцінка земель, грошова оцінка, економічна оцінка, експертна оцінка
Date of publication: 2017-09-27 10:00:57
Last changes: 2017-09-27 10:00:57
Year of publication: 2017
Summary: Методична розробка спрямована на надання теоретичної допомоги студентам агрономічного факультету денної та заочної форми навчання спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” під час вивчення курсу “Нормативна і експертна оцінка земель”. Містить теоретичний матеріал тем лекцій.
При підготовці курсу лекцій використано окремий текстовий матеріал рекомендованих нормативно-правових літературних джерел представлених у списку рекомендованої літератури.
Рекомендації орієнтовано на активізацію виконавчого етапу навчальної діяльності студентів.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/14400.pdf
Publication type: Конспекти лекцій
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 14400.pdf Size : 3326220 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska