The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 14205
Title: Механізація вирощування сої з розробкою комбінованого ґрунтообробного агрегату
Authors: Антонов Костянтин Олександрович
Keywords: механізація, соя, грунтообробний агрегат
Date of publication: 2017-09-07 09:53:04
Last changes: 2017-09-07 09:53:04
Year of publication: 2017
Summary: Дипломний проект на тему : “Механізація вирощування сої з розробкою комбінованого ґрунтообробного агрегату”. Складається з 96 листів, формату А4 машинописного тексту, пояснювальної записки та 9 листів, формату А1 графічної частини.
Описана технологія вирощування сої та комплект машин, які використовуються в даному процесі.
Проведено аналіз існуючих конструкцій комбінованих агрегатів вітчизняного та закордонного виробництва. Для полегшення конструкції та збільшення кута атаки робочих органів комбінованого агрегату комплектуємо машину окремими робочими дисками із змінним кутом атаки.
Проведений аналіз стану охорони праці в господарстві та запропоновані відповідні рекомендації по покращенню умов праці.
Проведені відповідні розрахунки економічної ефективності впровадження проекту.
Відповідно до теми проекту наведені схеми та креслення.
При виконанні дипломного проекту було використано 64 формули, побудовано 12 рисунків та 15 таблиць, використано 17 джерел літератури.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/14205.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 14205.pdf Size : 1781654 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska