The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 14159
Title: Прогнозування виробничого потенціалу підприємства в умовах розвитку альтернативної енергетики
Authors: Томчук Олександр Сергійович
Keywords: потенціал, виробничий потенціал, прогнозування, альтернативна енергетика, прогнозні моделі, енергетичні ресурси, біоенергетичний потенціал
Date of publication: 2017-09-05 15:49:44
Last changes: 2017-09-05 15:49:44
Year of publication: 2017
Summary: У першому розділі розглянуто теоретичні основи розвитку виробничого потенціалу підприємства, а саме досліджено наукові підходи до трактування виробничого потенціалу підприємства, процес формування потенціалу підприємства та фактори формування та елементи виробничого потенціалу підприємства.
У другому розділі здійснено діагностику організаційно-економічного стану ПрАТ «Воловодівка», визначено методичні основи оцінювання виробничого потенціалу підприємства та оцінено виробничий потенціал ПрАТ «Воловодівка».
Третій розділ досліджує автоматизоване управління раціональним використанням енергетичних ресурсів, прогнозування ефективного використання потенціалу матеріальних ресурсів підприємства, виконано прогноз формування біоенергетичного потенціалу ПрАТ «Воловодівка».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/14159.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 14159.pdf Size : 9961341 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska