The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13750
Title: Формуванння організаційної структури маркетингу на підприємствах апк (за матеріалами пат "вінницький олійножировий комбінат")
Authors: Воробєй Ю.В.
Keywords: ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА, МАРКЕТИНГ, МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ВІДДІЛ МАРКЕТИНГУ, МАРКЕТИНГОВА СЛУЖБА, ПІДПРИЄМСТВО.
Date of publication: 2017-08-08 11:53:20
Last changes: 2017-08-08 11:53:20
Year of publication: 2017
Summary: Метою даної дипломної роботи є вивчення теоретичних і практичних питань формування організаційної структури маркетингу на підприємстві і на цій основі розроблення конкретних заходів по маркетингової діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання. Зазначена мета визначила необхідність рішення наступного комплексу взаємозалежних завдань:
• обґрунтування принципів побудови й розвитку організаційної структур маркетингу;
• виявлення тенденцій розвитку організаційної структури маркетингу в умовах динамічного зовнішнього середовища;
• вивчення існуючих підходів до оцінки ефективності організаційних структур маркетингу, розробка пропозицій на вибір показників їхньої ефективності;
• визначення основних напрямків організаційного вдосконалювання й аналіз застосовності існуючих методів проектування організаційних структур маркетингу для внутріорганізаційних перетворень.
Об`єктом дослідження є організаційна та виробнича структура, а також маркетингова діяльність ПрАТ "Вінницький олійножировий комбінат".

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/13750.pdf
Publication type: FFFF
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 13750.pdf Size : 1412057 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska