The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13118
Title: Новітні агротехнології у рослинництві.
Authors: Паламарчук В. Д., Поліщук І. С., Мазур В. А., Паламарчук О. Д.
Keywords: технологія, польові культури, зерно, продуктивність, шкідники хвороби, фактори інтенсифікації, рівень продуктивності, інтенсивні, екстенсивні технології
Date of publication: 2017-04-13 11:35:56
Last changes: 2017-04-13 11:35:56
Year of publication: 2017
Summary: У підручнику охарактеризовано і систематизовано новітні технології
вирощування польових культур, фактичний науково-практичний матеріал із
дисциплін «Світові агротехнології» та «Системи сучасних інтенсивних
технологій». Висвітлено вплив кожної технологічної схеми вирощування на
збереження родючості ґрунту, фітоценози, урожайність та якість продукції,
можливості зниження собівартості продукції при зниженні виробничих витрат на
застосування певної технології вирощування. Особливу увагу приділено
характеристиці сучасних технологій вирощування, їх біологізації та впливу на
навколишнє середовище. Представлено інтенсивні технології вирощування
основних сільськогосподарських культур польового клину.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/13118.pdf
Publication type: Підручники
Publication: підручник. - Вінниця, 2017. - 602 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 13118.pdf Size : 12701417 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska