The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12608
Title: Адаптивні системи землеробства. Конспект лекцій для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 201 “агрономія” освітнього ступеня “магістр”
Authors: Цицюра Я. Г.
Keywords: адаптивність, системи земелробства, ефективність
Date of publication: 2017-02-22 13:09:06
Last changes: 2017-02-22 13:09:06
Year of publication: 2017
Summary: Конспект лекцій розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисципліни «Адаптивні системи землеробства» з врахуванням сучасних методичних підходів і вимог до організації навчального процесу. Рекомендовано для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр”
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/12608.pdf
Publication type: Конспекти лекцій
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Ромигайло Ірина Юріївна
File : 12608.pdf Size : 9857350 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska