Видання, що були внесені протягом останнього тижня

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РІК РЕЙТ
16801 Об’єднання сільських громад як чинник розвитку земельних відносин Россоха В.В., Пронько Л.М. С 2017 4
16800 Система контролю якості аудиторських фірм України як основа їх сталого розвитку Фабіянська В. Ю. С 2017 4
16799 Спосіб силосування люцерно-суданкової суміші (Патент 121663) Курнаєв О.М., Сироватко К.М. П 2017 2
16798 Рейковий кормороздавач (Патент 126073) Яропуд В. М., Токарчук О. А. П 2018 6
16797 Спосіб зменшення аеробного псування силосу (Патент 113937) Овсієнко А.І., Заєць А.П., Овсієнко С.М. та ін. П 2017 5
16796 Роль звіту про фінансові результати в інформаційному забезпеченні аналізу фінансового стану підприємства Томчук О.Ф., Томчук В.В. С 2018 4
16795 Experimental study of an improved root crop cleaner from admixtures Bulgakov V., Ivanovs S., Nowak J., Bandura V., Nesvidomin A., Ihnatiev Ye. С 2018 3
16794 Experimental investigation of the work of a ploughing aggregate, operating according to the system ‘push-pull’ Bulgakov V., Ivanovs S., Arak M., Kuvachоv V., Shymko L., Bandura V. С 2018 3
16793 Міфологія правового буття в античності: правові орієнтири Гоцуляк Ю.В. С 2018 3
16792 Міфологія правового буття в античності: загальна картина Гоцуляк Ю.В. С 2018 4
16791 Міфологія правового буття в античності: «Діке-справедливість» Гоцуляк Ю.В. С 2017 5
16790 Концептуальні основи міфології правового буття в античності Гоцуляк Ю.В. С 2017 5
16789 Антикорупційна судова реформа в умовах європейської інтеграції України Пипяк М. І. С 2017 6
16788 Due diligence: еволюція та генезис сутності Гуцаленко Л.В. С 2017 4
16787 Право на свободу творчості у системі прав людини Опольська Н.М. С 2017 4
16786 Правові ознаки органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні Оверковська Т.К. С 2017 7
16785 Правове регулювання безпечності продуктів харчування Оверковська Т.К. С 2018 5
16784 Development of the basic theoretical basis of accounting information quality Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. С 2017 4
16783 Розробка та обґрунтування напрямів підвищення ефективності землекористування підприємств аграрної сфери Мулик Т.О. М 2017 4
16781 Особливості діагностики фінансової стійкості підприємств України Мулик Т.О., Колісник А.В. С 2018 4
16780 Методичні підходи до управлінського аналізу в умовах інтеграційних процесів Мулик Т.О., Гордієнко М.І. С 2017 5
16779 Аналітична оцінка складу та структури земельних ресурсів Вінницької області: стан та перспективи Мулик Т.О. С 2017 5
16778 Організація обліку та аудиту витрат на збут підприємства: стан та напрями вдосконалення Мулик Т. О., Мулик Я. І. С 2018 4
16777 Вплив глобального потепління на видовий склад шкідників цукрових буряків Окрушко С.Є. Тд 2018 5
16776 Енергетичний моніторинг олійного виробництва Бандура В. М., Маренченко О. І., Пилипенко Є. О. С 2017 5
16775 Вплив стимулятора росту Вимпел на врожайність капусти білоголової Окрушко С.Є. С 2017 5
16774 Сучасний стан та проблеми оптимального технічного забезпечення фермерських господарств Вінниччини Зубар І.В. С 2018 3
16773 The influence of the informatisation on the agricultural education system development in Ukraine Kirieieva E. С 2017 6
16772 Екологізація у системі пріоритетів сучасної аграрної політики Кірєєва Е.А. С 2017 6
16771 Ecological and economic imperatives of sustainable development of agroecosystems Kovalchuk S. С 2018 2
16770 Світовий ринок технологій: вплив процесів глобалізації Квальчук С.Я., Сухоцька С.М., Юрчук Б.О. С 2017 9
16769 Особливості обліку експортних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності Квальчук С.Я., Колісник А.В., Турчик М.М. С 2017 5
16768 Напрями реформування системи державного фінансового контролю в Україні Гуцаленко Л.В., Вахновська О.В. С 2017 2
16767 Дью-ділідженс – гарант успішності інвестиційного проекту в бізнес-сфері Гуцаленко Л.В. С 2017 4
16766 Зайнятість сільського населення та диверсифікація сільської економіки як шлях до покращення її стану Токарчук Д.М. С 2017 5
16765 Eкологізація як пріоритетний напрям сталого розвитку аграрної сфери Мельничук А.Б. С 2017 6
16764 Передумови виникнення та ведення екологічного обліку Лепетан І.М. С 2018 4
16763 Статистична звітність як джерело інформаційного забезпечення вирощування енергетичних культур в Україні Лепетан І.М., Здирко Н.Г. С 2018 3
16762 Моделювання методів розпізнавання та класифікації фрагментів кольорових зображень земель сільськогосподарського призначення при їх дистанційному моніторингу В.Г. Красиленко, Р.О. Яцковська, В.І. Яцковський С 2017 4
16761 Тенденції економічного відтворення господарств населення у сільській економіці Мазур А.Г., Дмитрик О.В. С 2017 7
16760 Analysis of history of development of banking business Федоришина Л.І. С 2018 6
16759 Економіко-математичне моделювання управління витратами підприємства Коляденко С., Говоруха В. С 2017 5
16758 Становлення малих міст як центрів розвитку аграрного сектору економіки Коляденко С.В., Скарбовійчук Т. В. С 2017 5
16757 Критерії і види аналізу комерційного банку Федоришина Л.І. С 2018 4
16756 Вплив соціально-економічних та екологічних факторів на інтенсивність використання земель Коляденко С. В. С 2017 3
16755 Особливості та проблеми оплати праці працівників бюджетної сфери на основі єдиної тарифної сітки Пипяк М. І. С 2017 4
16754 Удосконалення правового регулювання стимулів розвитку відновлювальної енергетики в Україні Пипяк М. І. Тд 2018 4
16753 Оцінка необхідності правового закріплення загальнообов’язкового медичного страхування в Україні Пипяк М. І. С 2017 3
16752 Напрями вдосконалення правового регулювання стимулів розвитку відновлювальної енергетики в Україніі Пипяк М. І. С 2017 5
16751 Перспективи сфери туризму як фактора соціально-економічного зростання Вінницької областіі Головня О.М. С 2017 2
16750 Проблеми інструментарію розвитку місцевого самоврядування в умовах забезпечення стабілізації економіки Головня О.М. С 2013 2
16749 "Не вміли будувати власної держави, опинилися в чужих руках": художня концепція визвольних змагань українців у повісті Леоніда Полтави "Над блакитним Чорним морем" Тимощук Н.М. С 2018 0
16748 Самостійна позааудиторна робота студентів США: теоретико-методологічний аспект Тимощук Н.М. С 2018 0
16747 Соціально-економічні джерела розбудови освітнього простору України Головня О.М. С 2011 4
16746 Аналіз інвестиційної привабливості аграрних підприємств Вінниччини Ставська Ю.В., Петрук Н.В. С 2016 6
16745 Система безпечності харчових продуктів як передумова експортоорієнтованого сільського господарства Ставська Ю.В. С 2017 3
16744 Розвиток туризму в Україні в умовах впливу факторів світового ринку Ставська Ю.В. С 2017 2
16743 Особливості та зміст інновацій у сфері гостинності Ставська Ю.В. С 2018 2
16742 Тенденції розвитку готельного господарства України Ставська Ю.В. С 2017 4
16741 Особливості зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств Ставська Ю.В. С 2017 3
16740 Теоретичні основи та можливості розвитку м’ясопродуктового підкомплексу України Салькова І.Ю., Фуштей Л.Л. С 2018 3
16739 Кон’юктура ринку м’яса птиці в Україні Салькова І.Ю. С 2017 4
16738 Філософські засади теорій морального виховання у педагогіці США Довгань Л.І. С 2016 2
16737 Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва Пк 2018 3
16736 Основи забезпечення фінансової безпеки Салькова І.Ю., Римар А.Ю. С 2017 3
16735 Дегiбридизацiя в сполуках RAl2Si2 Нiколюк П.К., Ющенко А.В., Стасенко В.А., Нiколайчук В.Я. С 2014 4
16734 Определение оптимальных режимов процесса электроконтактного припекания порошковых покрытий Николайчук В.Я., Дудан А.В., Кожевникова Е.Е., Лопата Л.А. С 2016 4
16733 Создание износостойких композиционных покрытий на основе порошков самофлюсующихся сплавов электроконтактным припеканием Лопата Л.А., Николайчук В.Я., Барановский В.Н., Чиграй С.Л. С 2015 3
16732 Механізми реструктуризації аграрних підприємств в умовах транзитивної економіки Колесник Т.В., Мазур C.А. С 2017 4
16731 Врожайність рослин кабачка залежно від сортових особливостей в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І.І. С 2017 3
16730 Інституційне забезпечення організації сталого землекористування: світовий досвід та перспективи в Україні Зубар І.В. С 2017 9
16729 Прогноз ринкових цін на землі сільськогосподарського призначення в Україні Зубар І.В. С 2017 3
16728 Інфраструктурне забезпечення розвитку сільських територій Мазур С.А. С 2017 3
16727 Методологічні основи розробки психокорекційної розробки психокорекційної програми з використанням арттерапевтичних технік Недбалюк О.О. Тд 2018 3
16726 Кредит як підгрунття взаємовідносин підприємств та комерційних банків Руда О.Л. С 2018 9
16725 Конкурентоспроможність банків на ринку надання банківських послуг Руда О.Л. С 2018 6
16724 Становлення іпотечного кредитування в Україні Руда О.Л. С 2018 7
16723 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Патент UA117071) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Іванове С., Белоєв Х. І., Кангалов П. Г., Пенчева В. І. П 2018 2
16722 Функціональні підсистеми організаційно-економічного механізму стимулювання праці в туристичній сфері Юр'єв В.І. С 2018 8
16721 Забезпечення графічної підготовки студентів на основі систем комп’ютерної математики Джеджула О.М. Тд 2018 5
16720 Концепція «just in time» як один із основних інструментів управління виробництвом Недбалюк О.О. Тд 2018 5
16719 Облік генно-модифікованих біологічних активів Коваль О.В. С 2018 4
16718 Інтегрована система "ДІЯ" управління конкурентоспроможністю підприємства Луцяк Віталій Васильович, Луцяк Василь Григорович Спп 2017 6
16717 Сільський туризм як перспективний напрям розвитку внутрішнього туризму Мазур С.А., Прилуцький А.М. С 2018 3
16716 Market conditions and their influence on the activity of a manager in the agrarian sphere Martseniuk N.A. С 2018 8
16715 Біологічні активи з ГМО – нові об’єкти обліку в сільському господарстві Коваль О.В. С 2014 10
16714 Оцінка зв’язку між конкурсним балом та результатами успішності з вищої математики у студентів економічного напрямку Шевчук О.Ф. Тд 2018 7
16713 Біологічні препарати як чинник посилення мікробіологічної діяльності агрофітоценозу бобових культур Врадій О. І. С 2017 7
16712 Формування професійної іншомовної готовності студентів-аграріїв засобами інформаційно-комунікаційних технологій Дакалюк О.О. С 2018 5
16711 Рахункова плата України: наближення до вимог міжнародних стандартів Шевчук О.Д. С 2018 2
16710 Формування азотного поживного режиму ґрунту при вирощуванні кукурудзи на зерно Броннікова Л.Ф. С 2018 5
16709 Повышение ресурса поршней автотракторных двигателей за счет применения теплозащитных покрытий Ляшенко Б.А., Николайчук В.Я., Ивченко Т.І., Михайлюта С.С. С 2018 4
16708 Аутсорсинг в управлінні інноваціями страхової компанії Черній О. М., Алескерова Ю. В. Тд 2018 5
16707 Electrotechnologies of Targeted Energy Delivery in the Processing of Food Raw Materials Burdo O. G., Bandura V. N., Levtrinskaya Yu. O. С 2018 4
16706 Зростання функціональної значимості біологічних активів Коваль О.В., Лепетан І.М. С 2013 4
16705 Біологічні активи – основа виробництва біопалива Коваль О. В. С 2013 4
16704 Інноваційні технології навчання в освітньому процесі вищої школи Довгань Л. І. Тд 2017 2
10457 К вопросу о сепарации примесей на фрикционных сепараторах А.М.Романов, И.А. Зозуляк С 0000 45


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська