Видання, що були внесені протягом останнього тижня

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РІК РЕЙТ
15334 Управління формуванням капіталу виробничих підприємств (за матеріалами пп «агрофірма батьківщина» Дзюба Л.І., Мазур А.Г. Дрп 2018 2
15333 Підвищення надійності та ефективності енергозабезпечення переробного підприємства в апк Дземчик Віктор Васильович Дрп 2018 0
15332 Технологія вирощування цьоголіток в ставках на території рожнятівської сільської ради томашпільського району Лущак Д.Л. Дрп 2018 0
15331 Удосконалення технології вирощування рибопосадкового матеріалу в дсрп «тульчинський рибцех» прат «сп «вінницярибгосп» Цимбалюк Т.І. Дрп 2018 1
15330 Особливості стратегічного планування підприємства в умовах ринкової економіки (за матеріалами пат «вінницький олійножировий комбінат» Юзьков Костянтин Іванович Дрп 2018 0
15329 Цивільно-правове регулювання права фізичної особи на власне зображення Морозов Валентин Сергійович Дрп 2018 0
15328 Забійні та фізико-хімічні показники якості свинини при згодовуванні БВМД Новодворська Інна Володимирівна. Дрп 2018 0
15327 Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств регіону Волинець Д.В. Дрп 2018 0
15326 Управління конкурентоспроможністю підприємства суб’єкта ЗЕД Алєксєєнко О.В. Дрп 2018 0
15325 Гроші як об’єкти цивільних прав Степанюк І Дрп 2018 1
15324 Право комунальної власності Сергієнко М.В. Дрп 2018 0
15323 Становлення та розвиток прав жінки в Україні Янченко Ю Дрп 2018 0
15322 Управління інвестиційним розвитком в аграрних підприємствах Посвятенко Т.С. Дрп 2018 1
15321 Вплив білково-вітамінно-мінеральної добавки на перетравність поживних речовин раціонів молодняку свиней. Шеревера Катерина Володимирівна. Дрп 2018 1
15320 Дослідження режимів роботи електродвигунів та удосконалення систем захисту Швець Андрій Миколайович Дрп 2018 0
15319 Конституційно-правовий статус особи Стебло Ярослав Валентинович Дрп 2018 1
15318 Вплив згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки на показники якості туш свиней Павлик Н.М. Дрп 2018 0
15317 Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції в сільськогосподарському виробництві ОЛІЙНИК Костянтин Петрович Дрп 2018 0
15316 Удосконалення кадрової політики у контексті підвищення ефективності діяльності підприємства (за матеріалами тов «агротехцентр») Русавський О.М. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.) Дрп 2018 0
15315 Організаційно-економічні засади місцевого самоврядування в Україні з врахуванням досвіду зарубіжних країн (за матеріалами об’єднаної територіальної громади с. джулинка) Здорик В.В. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2018 1
15314 Економіко-математичне моделювання комплексної оцінки фінансового стану Хіміч Денис Васильович Дрп 2018 0
15313 Стан рефінансування комерційних банків Реверчук А. Дрп 2018 0
15312 Аналіз надійності роботи агрегатів малої ГЕС та розробка рекомендацій до її підвищення Васильківський Вадим Анатолійович Дрп 2018 0
15311 Вивчення технології виробництва товарної риби в полікультурі в умовах сільської ради Самчики. Духневич М. О. Дрп 2018 0
15310 Дослідження впливу щільності посадки риби в полікультурі на рибопродуктивність в КП "Добробут" Немирівського району Капітанська І.В. Дрп 2018 0
15309 Ефективність вирощування маточних насаджень яблуні за різних способів стимулювання коренеутворення в лісостепу правобережного Котоній М.В. Дрп 2018 1
15308 Вивчення видового та чисельного складу шкідників гороху та розробка методів регулювання їх чисельності в умовах ДП « Ялтушківської дослідно-селекційної станції інституту біоенергетичних культур та цукрових буряків НААНУ» Кушнір А.В. Дрп 2018 0
15307 Прогнозування розвитку ринку альтернативних джерел енегії Захарчук Віталій Васильович Дрп 2018 3
15306 Оцінювання стану повітряних ліній 10-0,4 кВ та оптимізація ремонтно – відновлювальних робіт Олійник Андрій Ігорович Дрп 2018 0
15305 Обгрунтування створення спеціального рибного господарства на базі “Сандракського водосховища ” з використанням рибопосадкового матеріалу Кабалик Р.П. Дрп 2018 1
15304 Інтенсифікація процесу сушіння насіння гарбуза на конвективному сушильному стенді Патрашку Олександр Федорович Дрп 2018 0
15303 Облікове забезпечення оренди основних засобів в управлінні підприємством: стан, проблеми та шляхи його вдосконалення ШПИЛЬЧУК Ольга Володимирівна Дрп 2018 3
15302 Дослідження впливу механічних коливань на інтенсифікацію тепломасообміних процесів Меліховський Сергій Валентинович Дрп 2018 0
15301 Дослідження конструктивно-технологічних параметрів двогвинтового пресу для зневоднення високовологих кормів Маламура Олександр Миколайович Дрп 2018 0
15300 Дослідження процесу сушіння високовологого насіння баштанних культур Карплюк Богдан Сергійович Дрп 2018 0
15299 Розробка технологічного процесу вирощування товарної риби в ДСРП «Бершадськийрибцех» Алексанич Віталій Васильович Дрп 2018 2
15298 Обґрунтування вибору параметрів сес з урахуванням конструкційних особливостей механізму стеження Кубай А.О. Дрп 2018 0
15297 Формування та розвиток організаційної культури підприємства ( за матеріалами ТОВ «Подільський край») Мельник В.В. Дрп 2018 2
15296 Соціально-екологічний моніторинг захворюваності населення Вінницького району Шияновська Л.С. Дрп 2018 1
15295 Оцінка технології вирощування риби в полікультурі в ТОВ “Світоч” Іллінецького району Віхренко В’ячеслав Сергійович Дрп 2018 1
15294 Виборча система україни як конституційно-правовий інститут Маліновський К.Ю. Дрп 2018 0
15293 Одержання якісного посадкового матеріалу суниці за використання адаптивних елементів технології в умовах відкритого грунту Лісостепу правобережного Моргунський О.С. Дрп 2018 0
15292 Особливості технології вирощування малини в умовах лісостепу правобережного Лучук О.П. Дрп 2018 0
15290 Менеджмент еколого-економічної ефективності використання відходів сільського господарства на виробництво біогазу Кучерявий М.М. Дрп 2018 2
15289 Прогнозування надходження митних платежів до державного бюджету Свентух Юлія Юріївна Дрп 2018 2
15288 Прогнозування фінансового стану підприємства в кризових умовах Глухенький Олександр Сергійович Дрп 2018 1
15287 Вплив вапнування ґрунту, інокуляції та мікродобрив на формування елементів продуктивності сої в умовах дослідного поля ВНАУ Мельник Олександр Юрійович Дрп 2018 0
15286 Контроль чисельності шкідників і хвороб цукрових буряків в умовах Уладово-Люлинецької Дослідно-Селекційної станції, Калинівського району, Вінницької області Жучковська Я.Л. Дрп 2018 0
15285 Правові засади формування та раціонального використання національної екологічної мережі України Л.В. Залевська Дрп 2018 0
15284 Продуктивна дія корму при вирощуванні різновікових груп осетрових Черняхівська А.М. Дрп 2018 0
15283 Продуктивність курчат-бройлерів за уведення в раціон препарату кормового біокаталізаторного повноферментного з активаторами Авраменко Вікторія Вікторівна Дрп 2018 0
15281 Прогнозування фіскальних ефектів адміністрування податків в україні Глухенька Аліна Олександрівна Дрп 2018 0
15280 Парето-ефективність у виробництві Ковальчук Петро Петрович Дрп 2018 1
15279 Удосконалення системи реалізації сільськогосподарської продукції Підкапка Д.М. Дрп 2018 4
15278 Особливості стратегічного планування підприємства в умовах ринкової економіки Варганов Д.О. Дрп 2018 3
15277 Обгрунтування і розробка системи електротехнічного обладнання молочно-товарної ферми Люшня Олександр Віталійович Дрп 2018 0
15276 Обгрунтування і розробка систем електротехнічного обладнання овочесховища Глядько Сергій Васильович Дрп 2018 0
15275 Обгрунтування процесу стимуляції насіння тепличних культур низько енергетичною обробкою нвч випромінюванням Габінський Олександр Олександрович Дрп 2018 0
15268 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах ( за матеріалами СТОВ «Авангард») Ковальчук О.В Дрп 2018 4
15267 Забезпечення соціального захисту працівників підприємства (за матеріалами тов «агротехцентр») Пшонка О.С. (Керівник дипломної роботи, к.п.н., доц. Тодосійчук В.Л.) Дрп 2018 1
15266 Діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів Власова Д. Дрп 2018 0
15258 Екологічна оцінка води річки Соб в межах Гайсинського району та розробка заходів щодо поліпшення якості поверхневих вод Король Т.В. Дрп 2018 1
15257 Управління фінансовими ресурсами підприємства апк (за матеріалами "Козятинхліб") Бараболя Т.А., Мазур А.Г. Дрп 2018 7
15256 Трудовий потенціал сільськогосподарських підприємств регіону та ефективність його використання (за матеріалами дар вода) Мазур А.Г., Семененко С.О. Дрп 2018 0
15255 Управління розвитком харчової промисловості регіону (за матеріалами дар вода) Мазур А.Г., Молчанюк Ю.О. Дрп 2018 1
15254 Управління фінансовими ресурсами підприємства апк (за матеріалами ТОВ "Тульчинм’ясо") Мазур А.Г., Сотніченко М.В. Дрп 2018 2
15253 «Яєчна продуктивність курок за дії перпарату кормового біокаталізаторного» Бігунець Оксана Миколаївна Дрп 2018 1
15252 Обгрунтування процесу віброобробки заморожених напівфабрикатів Рябоконь Віталій Миколайович Дрп 2018 0
15251 Токсикологічна оцінка стану грунтів в межах зелених насаджень м. Вінниці Мартич Р.В. Дрп 2018 4
15250 Оптимізація збору, сортування та утилізації скла в умовах м. Вінниці Марінюк О.І. Дрп 2018 0
15249 Оцінка стану питної води с. Підлісний Ялтушків Барського району та шляхи його покращення Клишава О.А. Дрп 2018 0
15248 Оцінка стану питної води с. Підлісний Ялтушків Барського району та шляхи його покращення Клишава О.А. Дрп 2018 0
15247 Дослідження впливу розосереджених джерел енергії наякість електропостачання в локальних електричних системах Мусійчук Олександр Олексійович Дрп 2018 0
15246 Обґрунтування системи охолодження турбо та гідро генераторів Мазур Андрій Тарасович Дрп 2018 0
15245 Дослідження однофазних замикань на землю в мережах електропостачання агропромислового комплексу Прокопович Дмитро Владиславович Дрп 2018 0
15244 Використання білкових добавок у виробництві ковбасних виробів в ТОВ «Літинський м’ясокомбінат». Крючков Максим Едуардович Дрп 2018 2
15243 Обґрунтування параметрів сепаруючого пристрою для очистки грубих стеблових кормів Третяк Іван Петрович Дрп 2018 1
15242 Контроль основних шкідників і хвороб озимої пшениці в умовах ФГ «Врожайне» Вотик В.О. Дрп 2018 1
15241 Якість свинини при згодовуванні білково-вітамінно-мінеральної добавки Колташ Олександр Андрійович Дрп 2018 0
15240 Юридична відповідальність суддів в україні та країнах європейського союзу: порівняльно-правовий аналіз Колісник В.С. Дрп 2018 0
15239 «Удосконалення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників адміністративної служби підприємства» (за матеріалами АП НВП «Візит») Осадчук О.О. Дрп 2018 1
15238 Морфолого-біологічні особливості вирощування Callistephus chinensis на території біостаціонару ВНАУ Стеблюк М.М., керівник: Черняк В.М. Дрп 2018 0
15237 Вплив удобрення на біоенергетичну продуктивність зерна кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Зюзько Олена Миронівна Дрп 2018 0
15236 Вплив позакореневих підживлень на формування урожайності ячменю ярого в умовах ПАТ «Дружба ВМ» Тульчинського району Собко В.С. Дрп 2018 0
15229 Обгрунтування і розробка електромеханічного приводу віброзмішувача Гладунчик А.М. Дрп 2018 0
15228 Обгрунтування і розробка параметрів електромагнітного приводу лоткової вібросушаки Бурковський І.С. Дрп 2018 0
15224 Підвищення ефективності процесу сушіння зерна в багатокамерній сушарці Поп’як Олександр Геннадійович Дрп 2018 1
15223 Дослідження процесу подрібнення фаршу в емульсітаторі Самойленко Володимир Миколайович Дрп 2018 0
15222 Формування стратегії управління витратами в сільськогосподарських підприємствах Петрук Н.В. Дрп 2018 9
15221 Біолого–господарське обґрунтування розведення риби в ДП «Уланівський рибцех» Хмільницького району Білоус М.Д. Дрп 2018 2
15220 Організаційно-правові засади протидії корупції в судовій системі україни Плаксієнко Н.О. Дрп 2018 0
15219 Прибуток комерційного банку: джерела формування та напрями використання Пастухова Ірина Дрп 2018 0
15218 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах ( за матеріалами ТОВ ПК «Зоря Поділля») Ковальчук А.В. Дрп 2018 2
15217 Ефективність вирощування товарної риби в ДП «Уланівський рибцех» Хмільницького району Кушнір В.В. Дрп 2018 0
15216 Підвищення енергоефективності сушіння насіння зернових культур Самошевський Вадим Дмитрович Дрп 2018 0
15215 Розрахунки з підприємницької діяльності на підприємствах аграрного сектора економіки: організаційний та обліковий аспект Поліщук Віта Віталіївна Дрп 2018 1
15214 Біоенергетична ефективність вирощування гливи звичайної на солом’яному субстраті з використанням біопрепаратів в умовах закритого ґрунту Вінницького НАУ Білоножко О.С. Дрп 2018 0
15213 Вплив елементів технології на продуктивність моркви у відкритому ґрунті ботанічного саду «Поділля» ВНАУ Рильський С.О. Дрп 2018 0
15212 Проектування технологічного оснащення машинобудівного виробництва з використанням інформаційних технологій Бондар Владислав Вікторович Дрп 2018 0
15211 Оцінка вихідного матеріалу тритикале озимого для селекції на стійкість до найбільш шкодочинних хвороб в умовах дослідного поля Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН Солоненко М.В. Дрп 2018 2
15210 Особливості обліку та удосконалення розрахунків за виплатами працівникам на сільськогосподарських підприємствах ПОРОХНЯ Вікторія Олегівна Дрп 2018 6
15209 Особливості застосування біопрепаратів під час вирощування столового буряка в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ Чемериська В.М. Дрп 2018 0
15208 банківська система: забезпечення стабілізації та підвищення надійності Лінькова В.В. Дрп 2018 0
15205 Обгрунтування параметрів і режимів роботи комбінованого висівного апарату Ступко Сергій Васильович Дрп 2018 2
15204 Обгрунтування параметрів і режимів роботи комбінованого висівного апарату Ступко Сергій Васильович Дрп 2018 2
15193 Формування врожаю буряка столового залежно від сортових особливостей в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М.О. Дрп 2018 0
15191 Вплив строків сівби на врожайність рослин кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Яковенко А.В. Дрп 2018 0
15189 Вплив сорту та схеми розміщення на врожайність рослин кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Кунденко Ю.М. Дрп 2018 0
15188 Вплив стимуляторів росту на врожайність рослин кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Черкес О.А. Дрп 2018 0
15187 Формування врожаю патисона залежно від сортових особливостей в умовах Лісостепу Правобережного Черкес Ю.А. Дрп 2018 0
15186 Правова охорона атмосферного повітря Л.А. Савчук Дрп 2018 9
15185 Оптимізація впливу деяких біопрепаратів за вирощування солодкого перцю в умовах відкритого грунту вінницької області Ю.О. Ковальчук Дрп 2018 0
15179 Дослідження фітомаси надгрунтового покриву урботериторій міста Вінниці на вміст важких металів Букієвська В.В Дрп 2018 5
15164 Використання препарату кормового біокаталізаторного з активатором у годівлі курок-несучок Ванчура Олена Олександрівна Дрп 2018 0
15163 Ефективність використання ферментного препарату «Ксилолад» у годівлі м’ясних перепелів Марценюк Альона Віталіївна Дрп 2018 1
10457 К вопросу о сепарации примесей на фрикционных сепараторах А.М.Романов, И.А. Зозуляк С 0000 20
8824 Spectral Studies of Dimethylaniline Ethylene Ketone Dyes in Ferroelectric Liquid Crystals V. Manzhara, M. Gorishnyi, O. Koval’chuk, T. Koval’chuk, O. Shevchuk С 2008 26


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська