The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2009. Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві. Матеріали третіх річних зборів Центрального регіонального відділення

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
2110 Оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств Вінницької області та їх залежності від дотацій держави Гуцаленко Л.В. 2010 126
1860 Заключний виступ П. Т. Саблук 2010 89
1859 Лізинг в Україні: сучасний стан Н. Д. Фаюра, Г. В. Єкель 2010 202
1857 Концепція стратегії управління фінансовими ресурсами підприємств Г. В. Даценко 2010 101
1856 Особливості формування облікової політики в системі управлінського обліку корпоративних підприємницьких структур Я. П. Іщенко 2010 127
1855 Нормативне регулювання організації обліку сільськогосподарської діяльності Н. Л. Правдюк 2010 75
1854 Необхідність державного регулювання регіонального ринку праці О. П. Скорук 2010 136
1853 Трансформація соціально-трудових відносин в умовах транзитивної економіки С. Г. Кафлевська 2010 108
1851 Вдосконалення системи оподаткування сільськогосподарських підприємств П. А. Лайко, І. Борщ, І. Довженко, О. Лабенко 2010 110
1850 Підвищення ефективності використання сільськогосподарських угідь Черкаської області П. А. Лайко, А. Борщ, О. Довженко, О. Лабенко 2010 214
1849 Трансформації в аграрному виробництві і зовнішньоекономічних відносинах АПК України В. І. Губенко 2010 135
1848 Фактор корпоративного конфлікту в управлінні сільськогосподарським підприємством О. В. Мороз 2010 68
1847 Прийняття рішень у цільовому розвитку економіко-виробничих систем В. М. Вовк 2010 102
1846 Результати реформування сільськогосподарського виробництва (стан, проблеми та шляхи їх вирішення) І. Гончар 2010 83
1845 Оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств Вінницької області та їх залежності від дотацій держави Л. В. Гуцаленко 2010 88
1844 Особливості аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства П. М. Гарасим 2010 91
1843 Зайнятість населення в системі організаційно-економічних трансформацій в аграрному виробництві К. І. Якуба 2010 80
1842 Актуальність проблем сільського безробіття та зайнятості населення в аграрному секторі економіки Вінницької області В. І. Маланін 2010 78
1841 Результати реформування сільськогосподарського виробництва Вінницької області С. Н. Ігнатов 2010 73
1840 Проблематика трансформаційних змін в аграрній сфері економіки України Г. М. Калетнік 2010 85
1839 Земельні відносини в аграрному секторі економіки України Ю. А. Лузан 2010 82
1838 Організаційно-економічне реформування сільськогосподарського виробництва України В. Я. Месель-Веселяк 2010 93
1837 Вітальне слово П. Т. Саблук 2010 63
1836 Вдосконалення системи оподаткування сільськогосподарських підприємств П. А. Лайко, А. Борщ, О. Довженко, О. Лабенко 2010 108


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska