The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Added last week

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
25468 Екологічно-економічна оцінка застосування біогазових технологій на підприємствах АПК Паламаренко Я. В. Дк 2020 0
25467 Проблеми та перспективи інноваційного розвитку підприємств України Паламаренко Я. В. Дк 2020 0
25466 Сучасний стан та перспективи впровадження інноваційних технологій для забезпечення енергетичної автономії підприємств АПК Паламаренко Я. В. Дк 2020 1
25465 Дослідження сучасного стану та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні Паламаренко Я. В. Дк 2020 3
25464 Інноваційна складова експортного потенціалу переробних підприємств АПК Гарбар Ж. В. Суз 2020 1
25463 Особливості впровадження інноваційних технологій у виробничий процес підприємств Гарбар Ж. В., Гарбар В. А. Суз 2020 1
25462 Основи акваріумістики Білявцева В. В., Мушит С. О., Сироватко К. М. Нп 2020 7
25461 Прибутковість сільськогосподарських підприємств як фактор розвитку аграрного сектору економіки регіону Кубай О. Г. Суз 2020 3
25460 Прибутковість сільськогосподарських підприємств як фактор розвитку аграрного сектору економіки регіону Кубай О. Г. Суз 2020 6
25459 Діяльність національно-культурних об'єднань України впродовж 90-х років ХХ ст. Левчук К. І. Суз 2020 2
25458 Інновації як інструмент досягнення конкурентних переваг підприємства Юрчук Н. П. Тд 2020 2
25457 Economic peculiarities of placement of agriculture = Економічні особливості розміщення сільського господарства Samborska O. Y. Суз 2020 3
25456 Формування збутової політики підприємства Красняк О. П. Суз 2020 3
25455 Modern approaches to community involvement in the process of local economic development planning = Сучасні підходи до участі громад у процесі планування місцевого економічного розвитку Samborska O. Y. Суз 2020 4
25454 Управління продажами в логістичних системах Потапова Н. А. Дк 2019 5
25453 Цифрова логістика в умовах глобалізації економіки Потапова Н. А. Дк 2019 7
25452 Агромаркетинг як функція управління в аграрних підприємствах Амонс С. Е. Суз 2020 4
25451 Психологічні особливості спортивної діяльності Олійник Н. А., Войтенко С. М. Мвв 2020 6
25450 Assessment of intensity of soil pollution by heavy metals and measures to improve their quality = Оцінка інтенсивності забруднення ґрунту важкими металами та заходи щодо поліпшення їх якості Gutsol G. Суз 2020 7
25449 Вплив реструктуризації на ефективність роботи аграрних підприємств в умовах перехідної економіки Колесник Т. В., Пронько Л. М., Самборська О. Ю. Суз 2020 4
25448 Перспективи розвитку виробничого потенціалу підприємств агропромислового сектору на основі досвіду «Всеукраїнського наукового-навчального консорціуму» Гонтарук Я. В. Суз 2020 8
25447 Стратегічні напрямки розвитку переробних підприємств апк на інвестиційно-інноваційній основі Гонтарук Я. В., Мазур К. В. Суз 2020 7
25446 Стратегія диверсифікації - основна адаптивна стратегія для підприємства Табенська О. І. Тд 2020 5
25445 Інформаційно-комунікаційні технології, як основа державного управління на шляху цифрової трансформації та реформування Ушкаленко І. М., Зелінська Ю. С. Сун 2019 8
25444 Переваги використання екологічної продукції в закладах харчування Табенська О. І. Тд 2020 8
25443 Мікробіологія харчових виробництв Соломон А. М., Казмірук Н. М., Тузова С. Д. П 2020 8
25442 Конструкційні матеріали і технології Будяк Р. В., Посвятенко Е. К., Швець Л. В., Жученко Г. А. Нп 2020 4
25441 Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів тваринного та рослинного походження Берник І. М., Фаріонік Т. В., Новгородська Н. В. Нп 2020 7
25440 Dynamic of green economy development in Ukraine = Динаміка розвитку зеленої економіки в Україні Samborska O., Kolesnik T. Суз 2020 8
25439 Методологія дослідження галузі овочівництва та його ринкової динаміки через побудови економетричних моделей як нелінійних складних систем Логоша Р. В. Суз 2020 8
25438 Стратегія формування товарного асортименту підприємства Амонс С., Красняк О. Суз 2020 8
25437 Правові засади обігу земель сільськогосподарського призначення в контексті забезпечення сталого розвитку України Правдюк А. Л. Суз 2020 8
25436 Смарт-логістика як складова інноваційного розвитку агробізнесу Потапова Н. А. Тд 2018 7
25435 Методи обліку витрат в управлінні виробництвом біологічного палива Фабіянська В. Ю. Тд 2019 7
25431 Економічна безпека АПК України на сучасному етапі Пронько Л. М., Колесник Т. В., Pronko L., Kolesnik T. Суз 2020 4
25430 Основні тенденції маркетингових досліджень в аграрній сфері ринкової трансформації Колесник Т. В. Суз 2020 7
25429 Ретроспектива, філософія та логіка формування загальної теорії ринку у світлі конфлікту ідей ліберальної та альтернативних парадигм Логоша Р. В. Суз 2020 7
25428 Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК Брояка А. А. Дк 2020 13
25427 Ефективність білкової підгодівлі бджолиних сімей за нарощування їх сили до запилення озимого ріпаку Разанов С. Ф., Недашківський В. М., Гуцол Г. В., Мельник В. О. С 2020 12
25426 Фінансовий облік І Іщенко Я. П., Подолянчук О. А., Коваль Н. І. П 2020 9
25425 Necessity and peculiarities of reforming the financial reporting of an agricultural enterprise oriented towards the achievement of strategic objectives of sustainable development Gudzenko N., Metelytsia V. Мвз 2020 13
25424 Організаційно-економічна соціалізація підприємництва на селі в умовах трансформації господарювання Дюк А. А. С 2020 14
25423 Соціальна відповідальність у виробничій системі сільськогосподарських підприємств: методичні аспекти оцінювання Дюк А. А. С 2020 10
10457 К вопросу о сепарации примесей на фрикционных сепараторах А.М.Романов, И.А. Зозуляк С 0000 139


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska