The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Added last week

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
27041 Формування стратегічних засад управління якістю на підприємстві Навроцька Н.О. Дрп 2020 0
27040 Обгрунтування конструкційно-технологічних параметрів комбінованих підкопувальних органів картоплезбиральних машин. Мруг Валентин Валентинович Дрп 2020 2
27039 Удосконалення технології вирощування курчат бройлерів у ТОВ «Вінницька птахофабрика Рудий В Дрп 2020 0
27038 Утримання бджолинних сімей у різних системах вуликів на медову продуктивність Головатюк м.Р. Дрп 2020 0
27037 Вивчення впливу кобальту на показники продуктивності перепелів Галуган Ю.М. Дрп 2020 0
27036 Вплив позакореневих підживлень на урожайність сортів гороху посівного в умовах ФГ «Райгород» с. Райгород Немирівського району О.В. Дідиченко Дрп 2020 0
27035 Показники продуктивності перепелів за різних рівнів цинку у раціонах Войтков Дмитро Леонтійович Дрп 2020 0
27034 Правові засади організації адміністративного судочинства в Україні Колодій Денис Володимирович Дрп 2020 0
27033 Формування урожайності насіння сої залежно від застосування гербіцидів в умовах ФГ «Юрченко – Н» с. Великі Крушлинці Вінницького району І. І. Страшевський Дрп 2020 0
27032 Особливості формування продуктивності пшениці озимої залежно від мінеральних добрив та попередників в умовах ТОВ «Поділля Агропродукт» смт. Браїлів Жмеринського району Р.О. Шило Дрп 2020 0
27031 Дослідження впливу паратипових факторів на якість молока - сировини Дука Каріна Сергівна Дрп 2020 0
27030 Дослідження процесу сколювання шкарлупи горіха в результаті силової дії напівсферичних поверхонь Полєвода Ю. А. Сун 2020 1
27029 Дослідження санітарного стану річки південний буг м. вінниця та розробка заходів покращення Мартинюк І.С. Дрп 2020 0
27028 Розробка технології напою змішаного бродіння на основі традиційних кисломолочних продуктів Фаб'янчук Ганна Вікторівна Дрп 2020 0
26997 Дослідження технології вирощування райдужної форелі у ФГ «Західна рибна компанія» Перемишлянського району Львівської області, с. Тучне». Старкова Наталія Миколаївна Дрп 2020 0
26996 Облік і контроль оборотних активів підприємства: теоретичний та практичний аспекти Єрмошин Дмитро Валерійович Дрп 2020 0
26995 Обгрунтування конструктивних параметрів робочих органів дробарки Рева В.В. Дрп 2020 0
26994 Вплив сучасних рістрегулюючих препаратів на формування продуктивності соняшнику в умовах ПАТ «Дружба» Тульчинського району О.О. Гаврилюк Дрп 2020 0
26993 Удосконалення технологічних прийомів вирощування сочевиці в умовах СТОВ «Довжок» Тростянецького району О.В. Атаманчук Дрп 2020 0
26992 Удосконалення способу утримання свиней при відгодівлі на базі фермерського господарства ФІЩУК Я.С. Дрп 2020 0
26991 Comprehensive methodological approach to estimating the research component influence on the information economy development = Комплексний методичний підхід до оцінювання впливу дослідницької компоненти на розвиток інформаційної економіки. Kholiavko N., Popova L., Marych M., Hanzhurenko I., Koliadenko S., Nitsenko V. СSc 2020 4
26990 Правове регулювання оцінки впливу на довкілля Костюк К.О. Дрп 2020 0
26989 Optimization of the menu for institutions of restaurant industry based on mathematical modelling methods Basyuk D., levytska I., Ivchenko l., Semenyshyna I., Koliadenko S. СSc 2020 2
26988 Оцінка декоративності та перспективи використання видів роду rhododendron l. в умовах біостаціонару ВНАУ Р. В. Мельніченко Дрп 2020 1
26987 Біоекологічні особливості видів роду hydrangea l. та перспективи їх використання в озелененні м. Вінниці М. А. Черкевич Дрп 2020 0
26986 Перспективи використання видів роду cotinus mill. в озелененні м. Вінниці Я. В. Корчевна Дрп 2020 0
26985 Analysis and forecasting of Ukrainian agrarian exports to the EU countries. Koliadenko S., Andreichenko A., Galperina L., Minenko S. and Kovylina M. СWeof 2020 4
26981 Development and use of it solutions in logistics Koliadenko S., Golubkova I., Babachenko M. Levinska T., Burmaka L. СSc 2020 4
26980 Аналіз ринку біопалива Вінницької області Палій А.С. Дрп 2020 0
26979 Підвищення ефективності транспортування вологого цукру інерційним конвеєром Кривенко Максим Юрійович Дрп 2020 1
26978 Дослідження робочого процесу дизеля при роботі на метаноло-паливній суміші Янковий Владислав Сергійович Дрп 2020 0
26977 Розробка технічних засобів забезпечення енерго-автономності сільськогосподарського підприємства при заміщенні дизельного палива ріпаковою олією Момот Сергій Володимирович Дрп 2020 0
26976 Моделювання податкових ризиків підприємства з використанням методів нечіткої логіки Томчук М.В. Дрп 2020 5
26975 Методи і моделі оцінки діяльності банку Морозов Дмитро Русланович Дрп 2020 3
26974 Формування урожайності зерна нуту залежно від елементів системи удобрення в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБКЦБ НААНУ Калинівського району А.Б. Голованюк Дрп 2020 0
26973 Агроекологічна оцінка стану грунтів в межах мурафської сільської отг та розробка заходів щодо їх екологічної реабілітації А.П. Тарасенко Дрп 2020 0
26972 ВПЛИВ ЩІЛЬНОСТІ ПОСАДКИ ЦЬГОЛІТОК СТЕРЛЯДІ НА ТОВАРНУ МАСУ Каібова Альона Олександрівна Дрп 2020 0
26971 Технологія вирощування стерляті в фг дп «коростенський рибгосп» с. грозіно житомирська область Кутишенко Володимир Дмитрович Дрп 2020 0
26964 Облік і аудит власного капіталу у сільськогосподарському підприємстві Даровік Оксана Олегівна Дрп 2020 7
26963 Дослідження процесу різання рослинної сировини в овочерізках Шаталюк Денис Валерійович Дрп 2020 0
26962 Облікове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства Коваль Л. В. Тд 2020 5
26961 Оптимізація параметрів робочих органів машин для догляду за посівами цукрових буряків Курило В. Л., Пришляк В. М. Сун 2020 5
26960 Підвищення ефективності експлуатації планетарних механізмів повороту трактора ДТЗ 5504К Мельник Юлія Анатоліївна Дрп 2020 0
26948 Агротехнологічне обґрунтування заходів вирощування соняшнику в умовах псгп «савинецьке» с. савинці тростянецького району Подолян А. Дрп 2020 0
26947 Використання оцінки корів української червоно-рябої молочної породи за виробничими типами для підвищення продуктивності Баранюк Дмитро Вадимович Дрп 2020 0
26946 Облік та аудит доходів і фінансових результатів підприємства Черненко Анастасія Юріївна Дрп 2020 1
26939 Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів транспортно-технологічної машини для приготування компосту Омельчук В.О. Дрп 2020 1
26932 Стратегічне управління соціальною інфраструктурою в адміністративному регіоні Козаченко Ю.А. Дрп 2020 6
26921 Екологічний стан лісових екосистем Шепетівського району Хмельницької області Шеремет О.В. Дрп 2020 1
26920 Дослідження технології виробництва яловичини від надремонтного молодняку різних генотипів Остапчук Вікторія Вікторівна Дрп 2020 0
26916 Формування та використання економічного потенціалу підприємства Шушпан Ольга Миколаївна Дрп 2020 2
26915 Вплив мікроклімату на утримання ремонтних телиць в умовах товарно-молочної ферми ДОВГИЙ Микола Григорович Дрп 2020 0
26914 Вдосконалення елементів технології виробництва молока отриманого від корів-первісток ДОВГА Ольга Володимирівна Дрп 2020 0
26913 Вплив умов утримання свиней на їх м’ясну продуктивність Осташевський Олександр Володимирович Дрп 2020 0
26912 Дослідження роботи та обґрунтування конструктивно-технологічних параме-трів змішувача кормів Христофор Владислав Анатолійович Дрп 2020 0
26911 Формування ефективної системи управління та управлінської діяльності у вінницькому міському суді вінницької області Войтович Вікторія Сергіївна Дрп 2020 0
26910 Гідроекологічний стан водних ресурсів у межах с. медвеже вушко та шляхи їх оптимізації Кушнір Л.В. Дрп 2020 0
26909 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса гусей в ФГ «Копіївський лан» Іллінецького району Рибак Ілона Олексіївна Дрп 2020 0
26902 «Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів соняшнику в умовах ДП ДГ «Артеміда» ІК НААН України м. Калинівка Калинівського району» Бондар Дрп 2020 2
26899 «Вплив елементів технології на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ТОВ ПК Зоря «Поділля» с. Михайлівка Гайсинського району» Незбутній Дрп 2020 0
26897 «Вплив позакореневих підживлень на продуктивність сортів пшениці озимої в умовах ФГ «Колос-ВВ» с. Велика Вулига Тиврівського району Вінницької області» Приступнюк Дрп 2020 0
26896 «Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах СТОВ «Маяк» с. Пиків Калинівського району Вінницької області» Козійчук Дрп 2020 1
26892 Субтропічні і рідкісні плодоовочеві рослини Вдовенко С. А., Гаврись І. Л., Полутін О. О. Нп 2020 6
26891 Підвищення ефективності швидкодіючого гідравлічного приводу зворотно-поступального руху Денисюк Д.О. Дрп 2020 2
26890 Розробка математичної моделі гідравлічного приводу віброконвеєра Гижко Д.А. Дрп 2020 1
26889 Підвищення ефективності роботи слідкуючих гідравлічних приводів сільськогосподарських машин Заєць Є.В. Дрп 2020 2
26888 Формування врожаю моркви столової залежно від сортових особливостей в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ В. С. Побігай Дрп 2020 1
26887 Підвищення ефективності функціонування мотоблока з лемішно-полицевим плугом Гнатовський Ярослав Васильович Дрп 2020 2
26872 Ріст і розвиток бджолиних сімей при підготовці до зимівлі Драч М.П. Дрп 2020 2
26871 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів ковшового елеватора Микоць Володимир Анатолійович Дрп 2020 2
26870 Оцінка використання тваринницької будівлі за санітарно-гігієнічних вимог ТОМАШЕВСЬКИЙ Євген Миколайович Дрп 2020 2
26869 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність ячменю ярого в умовах ПОСП «Нападівське» с.Нападівка Калинівського району Кобчик А.Л. Дрп 2020 3
26868 Аналіз якості води р. вишня в межах м. Вінниця Марійчук О.А. Дрп 2020 0
26867 Оцінка екологічного стану паркових зон м.вінниця та шляхи їх відтворення Ляшко М.В. Дрп 2020 0
26866 Оцінка стану питної води та підвищення її якості в межах населеного пункту с. степанівка вінницького району Мизюк Марина Дрп 2020 1
26865 Планування соціально-економічного розвитку сільської громади Когут О.В. Дрп 2020 0
26864 Формування професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування Андрієвська Н.М. Дрп 2020 0
26863 Право на мирні зібрання Юнак Сергій Миколайович Дрп 2020 0
26862 Особливості вирощування та використання в вертикальному озелененні винограду декоративних видів роду Vitis Бережанський Валентин Дрп 2020 2
26861 Аналіз сучасного стану паркової зони Вінницького національного аграрного університету Дзісь Іван Дрп 2020 1
26860 Вплив глибини загортання та розмірів фракції насіння на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ТОВ «Агролайн-України» с. Липне Любарського району» Ганчук П.В. Дрп 2020 1
26859 «Вплив елементів технології на зернову продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах ПСП «Пирогівське» Тиврівського району Вінницької області» Голубенко Дрп 2020 0
26858 Вплив елементів технології на продуктивність сортів сої в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН с. Корделівка Калинівського району Ю.В. Гавриленко Дрп 2020 0
26857 Екологічна характеристика меліорованих грунтів с. мізяків калинівський район вінницької області Ленчук Д. М. Дрп 2020 1
26856 Моніторинг забруднення поверхневих вод р. південний буг в межах хмільницького району та розробка заходів щодо їх покращення Грицишина Л.Ю. Дрп 2020 0
26855 Оцінка екологічного стану поверхневих вод малих річок віннички та тяжилівки в межах м. вінниця Добжанська Т.В. Дрп 2020 1
26854 Оцінка впливу екологічних факторів на стан фізико-хімічних показників поверхневих вод вишенського озера та шляхи їх покращення Лозовенко І.В. Дрп 2020 0
26853 Облік і звітність в системі економічної безпеки сільськогосподарського підприємства Задерайко Каріна Володимирівна Дрп 2020 1
26852 Садово-паркова фітопатологія Пінчук Н. В., Коваленко Т. М., Вергелес П. М. Нп 2020 9
26851 Страхування сільськогосподарських ризиків Марценюк О. В., Польова О. Л., Руда О. Л. Нп 2020 8
26850 Облік та аналіз розрахунків за страхуванням підприємств Лобуренко Олена Василівна Дрп 2020 0
26849 Інтенсивне вирощування ремонтних телиць з використанням замінників незбираного молока Копистиринська М.М. Дрп 2020 2
26848 Розробка апарата для короткочасного зберігання охолоджених плодів та овочів Романовський Михайло Володимирович Дрп 2020 1
26847 Аудиторська оцінка фінансової стійкості і платоспроможності підприємства Шміголь Дарія Олександрівна Дрп 2020 1
26846 Облікове забезпечення та аудит поточних зобов’язань у сільськогосподарський підприємствах Красножон Крістіна Олександрівна Дрп 2020 1
26845 Обґрунтування складу збирально-транспортних ланок при заготівлі силосу Бендерук Назарій Тарасович Дрп 2020 1
26844 Вплив різних строків відлучення поросят на відгодівельні та забійні показники свиней у СТОВ «Писарівка» Ямпільського району Третяк В.С. Дрп 2020 3
26843 Вплив рівня годівлі на молочну продуктивність корів у ДПДГ «Олександрівське» ННЦ Інституту землеробства НААН України Тіхон В.Л. Дрп 2020 5
26842 Екологічна оцінка стічних вод Гайсинського цукрового заводу Тарчук А.С. Дрп 2020 1
26841 Вплив інокуляції насіння на продуктивність сортів сої в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН с. Корделівка Калинівського району Д.В. Риженко Дрп 2020 0
26840 Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ПСП «Левківці» с. Левківці, Тульчинського району В.В. Покиньчереда Дрп 2020 0
26839 Вплив глибини загортання та розмірів фракції насіння на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ТОВ Поділля Латінвест смт. Тиврів, Тиврівського району О.Р. Колос Дрп 2020 0
26838 Вплив строків сівби на урожайність та якість зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН с. Корделівка Калинівського району І.В. Жосан Дрп 2020 0
26834 Обгрунтування конструктивно- технологічних параметрів технічних засобів післязбиральної обробки зерна Шумигора Василь Васильович Дрп 2020 0
26833 Удосконалення управління еколого-економічною ефективністю переробки відходів сільськогосподарської продукції на біопаливо в сучасних умовах Кондратюк О. М. Дрп 2020 1
26832 Обгрунтування технологічного проекту виробництва м'яса індичат бройлерів Петренчук Ю.Ю. Дрп 2020 0
26831 Органічне вирощування моркви у відкритому грунті в умовах фг «органік д» вінницької обл. Вдовиченко І.П Дрп 2020 1
26830 Дослідження процесу сушіння спецій Стецюра Іван Володимирович Дрп 2020 0
26829 Облік і аудит зобов’язань сільськогосподарських підприємств Галущак Ольга Петрівна Дрп 2020 0
26828 Вплив різних способів заготівлі пров’яленого силосу з трав на продуктивність дійних корів Вітковський Денис Володимирович Дрп 2020 0
26827 «Вплив підготовки свиней до забою на якість м’яса» Ковальський Д. Л. Дрп 2020 0
26826 «Вплив ферментного препарату «Ензивіт» на продуктивність свиней» Ковальська А.М. Дрп 2020 1
26825 Облік та оподаткування оплати праці: теорія, методика, практика Ніколішина Галина Валентинівна Дрп 2020 1
26824 Вивчення ферментативної здатності дріжджової культури роду saccharomyces cerevisiae та її вплив на молочну продуктивність та якість молока Димчин І.О. Дрп 2020 0
26823 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів і режимів роботи машини для обробітку грунту Патлатюк Андрій Вікторович Дрп 2020 3
26822 Управління маркетинговою діяльністю аграрного підприємства Безкоровайний Я. М. Дрп 2020 5
26821 Дослідження процесу розділення зернового вороху за допомогою повітряно-ситових сепараторів Качур С.К. Дрп 2020 0
26820 Стратегічне управління розвитком підприємств АПК Лисак Я. Г. Дрп 2020 3
26819 Консолідована фінансова звітність: методика складання для цілей управління Горкуша Ірина Олександрівна Дрп 2020 0
26818 Підвищення ефективності діючих методів управління підприємством (установою) Грущенко В.В Дрп 2020 0
26817 Вплив позакореневих підживлень на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ТОВ «Бродецьке МГП» Козятинського району Вінницької області В.В. Обеснюк Дрп 2020 0
26816 Вплив технологічних прийомів на біологічну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Б.В. Шевчук Дрп 2020 0
26815 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сучасних гібридів кукурудзи в умовах ФГ «Славутич» с. П’ятківка Бершадського району Вінницької області Л.А. Свистун Дрп 2020 1
26814 Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району П.О. Пушкар Дрп 2020 0
26813 Вплив строків сівби на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ФГ «Колос-ВВ» с. Велика Вулига Тиврівського району Вінницької області О.В. Когутяк Дрп 2020 1
26812 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів сої в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Заєць В.А. Дрп 2020 0
26811 Вплив технологічний прийомів вирощування на зернову продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Жовтий О.М. Дрп 2020 1
26810 Підвищення ефективності управління підприємством в сучасних умовах господарювання Кушнір Діана Дрп 2020 0
26809 Управління економічною ефективністю діяльності аграрного підприємства Градюшко Вячеслав Павлович Дрп 2020 3
26798 Особливості надання психологічної допомоги студентській молоді в сучасних умовах Холодова О. О. Сун 2020 6
26789 Economic forecasting of the financial condition of the agricultural enterprise in modern conditions Herasymchuk V. Суз 2020 5
26788 Професійно-прикладна фізична підготовка, як складова системи виховання Профатило О. Ф. Тд 2020 6
26787 Assessment of the level of the state support for farms’ activities and financial condition Kjval N. I. Суз 2020 5
26786 Індустріальні парки як інструмент регіонального розвитку Гарбар Ж. В., Гарбар В. А. Сун 2020 6
26785 Strategic Marketing Management Of Innovative Activities In Ensuring Enterprise Economic Security Harbar, Z., Selezneva, O., Litvinov, O., Kaptalan, S., Gonchar, V. СWeof 2020 6
26784 Проблемні аспекти обліку необоротних та оборотних матеріальних активів в бюджетних установах Метелиця В. М., Коваль Н. І. Сун 2020 5
26783 Розробка та оптимізація параметрів машин для догляду за посівами буряків Пришляк В. М. Дк 2020 7
26782 Repetition of simple sentences in modern Ukrainian press Horobets I. Суз 2020 6
26781 Economic mechanism for ensuring the competitiveness of the seaport Polova O. Суз 2020 6
26780 Status and strategic orientations of development of enterprises of oil and fat branch of the region Kubai O. G. Суз 2020 5
26779 Competitiveness of Ukrainian agricultural enterprises at the current stage of economic transformations Yurchuk N. Сун 2020 7
26778 Концептуальні основи облікового відображення зовнішньоекономічної діяльності через призму облікової політики підприємства Коваль Л. В. Дк 2020 7
26777 Облікова політика щодо витрат майбутніх періодів Коваль Л. В. Тд 2020 8
26776 Нормативно-правове забезпечення облікової політики підприємства Коваль Л. В. Сун 2020 8
26775 Motivation of work of it-professionals under the influence of digitalization Yurchuk N. Суз 2020 6
26774 Обґрунтування режимних параметрів роботи комбінованого розкидача добрив Колесник Іван Юрійович Дрп 2020 4
26773 Дослідження шорсткості поверхні виробу при вібраційному точінні Іванов А.М. Дрп 2020 4
26772 розширення функціональних можливостей 3d-прінтера та аналіз його роботи Андрущак В.С. Дрп 2020 4
26771 Вплив технологічних прийомів у вирощуванні сої на насінєві показники в умовах фг «фермерленд» с. нападівка калинівського району А.С. Степанюк Дрп 2020 3
26770 Формування зернової продуктивності ячменю ярого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах тов «селищанське» с.селище тиврівського району Шамрай В. Дрп 2020 3
26769 Оптимізація технологічних прийомів вирощування проса в умовах ПрАТ «Зернопродукт МХП» Іванопольська філія Чуднівського району Житомирської області Драбанюк В.М. Дрп 2020 3
26768 Оцінка та управління ризиками інтернет бізнесу в умовах цифрових технологій Вертелецький Михайло Володимирович Дрп 2020 3
26767 Ecotoxicological evaluation of grain products of agrocenosis for the content of nitrates in the conditions of the pravobezhnaya Forest steppe Яковець Л. А. Суз 2020 12
26766 The role of the business community in the efficiency of business operations Pronko L., Spiridonova L. Суз 2020 8
26765 Застосування організаційно-економічних методів забезпечення конкурентоспроможності підприємства Коваль Яна Вікторівна Дрп 2020 8
26764 Управління якістю кредитного портфеля банківської установи Петренко Вероніка Борисівна Дрп 2020 1
26763 Формування продуктивності квасолі звичайної залежно від передпосівної обробки насіння біологічними препаратами в умовах дослідного поля ВНАУ Примчук Я.О. Дрп 2020 0
26762 Удосконалення технологічних прийомів вирощування люцерни посівної в умовах ПП «Дари Велеса» Піщанського району Шапаренко А.С. Дрп 2020 2
26761 Формування кормової продуктивності різностиглих гібридів кукурудзи залежно від рівня мінерального живлення та висоти зрізу в умовах дослідного поля ВНАУ О.С. Гуменюк Дрп 2020 0
26760 Вивчення технологічних прийомів вирощування проса прутоподібного в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБКЦБ НААНУ Калинівського району Маламура Ю.М. Дрп 2020 0
26759 Порівняльна характеристика забійних показників свиней за використанням білково-вітамінної добавки "інтермікс та eco piq" С. М. Стахов Дрп 2020 1
26752 The expression means of the micro field “winter” in the Vinnytsia writers’ prose of the xx th century Горобець А. Суз 2020 12
26751 Study of weight growth of pigs of large white breed, landras and their breeds Datsyuk I., Biyavtseva V. Суз 2020 20
26750 Проблеми аналітичного забезпечення сучасного управління підприємством Томчук О. Ф. Дк 2020 9
26748 Банківські послуги з кредитування фізичних осіб: стан та шляхи їх вдосконалення Марущак Катерина Віталіївна Дрп 2020 2
26747 Банківська система україни: сучасні тенденції та перспективи розвитку Відерська Віта Петрівна Дрп 2020 3
26746 Розробка технології збагаченого ацидофільного продукту з пребіотичними властивостями Підкапко Катерина Вікторівна Дрп 2020 0
26745 Формування продуктивності квасолі звичайної залежно від інокуляції в умовах дослідного посіву ВНАУ Верзун С. М. Дрп 2020 0
26744 Удосконалення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців Колісник О.О. Дрп 2020 0
26743 Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю в умовах дослідного посіву ВНАУ Кирилюк В.О. Дрп 2020 0
26742 Порівняльна оцінка сортів квасолі за зерновою продуктивністю в умовах дослідного посіву ВНАУ Новіцький В.І. Дрп 2020 1
26741 Урожайність та якість зерна квасолі звичайної залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного посіву ВНАУ О.В. Демаєв Дрп 2020 1
26740 Озеленення та благоустрій території Вінницької обласної клінічної лікарні ім. О.І. Ющенка Косий Т.В. Дрп 2020 1
26739 Економіко-математичні методи і моделі управління виробничою діяльністю підприємства Плахотнюк Максим Євгенович Дрп 2020 1
26738 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів обладнання для очищення біопалива Рудик Вадим Миколайович Дрп 2020 1
10457 К вопросу о сепарации примесей на фрикционных сепараторах А.М.Романов, И.А. Зозуляк Сун 0000 165


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska