The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Added last week

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
31018 Ensuring the rights and freedoms of people in Ukraine. Opolska N., Сhernyschuk N., Pravdiuk A., Pikovska T., Tymoshenko Ye., Tomliak T. Мвз 2022 2
31017 Ефективність впливу мінеральної добавки на продуктивність та гематологічні показники мʼясних перепелів. Побережець Ю.М., Гутий Б.В., Яремчук О.С., Чудак Р.А., Фаріонік Т.В., Разанова О.П., Скоромна О.І. Сун 2022 1
31016 Експериментальне дослідження роботи гідростатичної трансмісії типу гст-90. Веселовська Н.Р., Шаргородсткий С.А., Ящук Є.В., Гречко Р.О. Сун 2022 0
31015 Експериментальне дослідження роботи гідростатичної трансмісії типу гст-90. Веселовська Н.Р., Шаргородсткий С.А., Ящук Є.В., Гречко Р.О. Сун 2022 0
31014 Ефективність застосування біопрепаратів в посівах пшениці озимої в умовах правобережного лісостепу. Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Коваленко Т.М. Амонс С.Е. Сун 2022 2
31013 The track that lead to victory in german-soviet war of 1941-1945. Mazylo I. Мвз 2022 2
31012 Оцінка впливу гербіцидів та удобрення на забур’яненість і урожайність сої. Окрушко С.Є. Сун 2022 0
31011 Species composition of soy agrocenose pests and control of their number in the right bank forest steppe. Rudska N. Сун 2022 5
31010 Роль безвідходних технологій при переході до моделі циркулярної біоекономіки: світовий досвід. Вовк В.Ю. Дк 2022 1
31009 Роль безвідходних технологій при переході до моделі циркулярної біоекономіки: світовий досвід. Гончарук І.В., Вовк В.Ю. Тд 2022 2
31008 Механізм для відрізання силосу та сінажу. Руткевич В.С., Купчук І.М., Яропуд В.М., Бурлака С.А. Пнк 2022 2
31007 Ескізне креслення "Схема двокомпонентної системи живлення двигуна енергетичної установки". Бурлака С.А., Купчук І.М., Телекало Н.В., Присяжнюк Ю.С., Охота Ю.В., Тарасова О.С. Спд 2022 1
31006 Ескізне креслення «Комплект 3D-моделей деталей лабораторного ангулярного маніпулятора». Гончарук І.В., Солона О.В., Купчук І.М., Дідик А.М. Спд 2022 2
31005 Perfection of fundamentals of mathematical method of design of hydrosystems of drive of technical machines. Kravets S. Сун 2022 1
31004 The emergence and development of informal organizations in Ukraine (1987-1989). Levchuk K. Мвз 2022 1
31003 Зелена економіка як запорука сталого розвитку. Томашук І.В. Дк 2022 3
31002 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів адаптивного тритрубного теплоутилізатора тваринницьких приміщень. Яропуд В.М., Купчук І.М., Бурлака С.А. Сун 2022 1
31001 Macroeconomic vision of the essence of financial resources of enterprises in agriculture. Hryshchuk N. Суз 2022 1
31000 The decentralization reform in ukraine is the basis for the financial independence of the territories and their development. Vdovenko L., Titov D. Мвз 2021 0
30999 Economic development strategies: Micro, macro and mesoeconomic levels. Vdovenko L., Titov D. Мвз 2021 0
30998 Peculiarities of financial interaction of the banking sector of economy regarding financial support of agroformations in the conditions of european integration Hryshchuk N. Мвз 2022 1
30997 Визначення кінематичних характеристик пластичної течії металу в умовах осьової симетрії процесу деформування. Сивак Р.І., Островський А.Й., Залізняк Р.О. Сун 2022 1
30996 Дослідження компоновки універсально-складального пристрою із зміною конструктивних параметрів елементів втулки розрізної. Сивак Р.І., Островський А.Й., Богатюк М.О. Сун 2022 1
30995 Децентралізація у забезпеченні стійкого економічного та соціального розвитку територіальних громад. Польова О.Л. Сун 2022 0
30994 Вирощування фізалісу мексиканського в умовах відкритого ґрунту. Вдовенко С.А., Полутін О.О., Вдовенко Л.О. Мвв 2022 2
30993 Development of philosophical ideas about nature in retrospect of the current environmental crisis. Makarov Z., Shvets L. Мвз 2022 1
30992 Pedagogical conditions of professional training integration of specialists in agrarian sphere. Levchuk E., Havryliuk N. Мвз 2022 1
30991 Фінансові аспекти розвитку підприємств аграрного сектора економіки. Вдовенко Л.О., Вдовенко І.С. Мвв 2022 1
30990 Socio-economic changes in Ukraine in the 60-80s of the XIX century. Bogatchuk S. Мвз 2022 1
30989 Механізм удосконалення функціонування підприємств плодово-овочевої галузі. Гончарук І.В., Шевчук Г.В. Мвв 2022 3
30988 Лізин, консервоване зерно кукурудзи в раціонах свиней, показники забою та якість продукції. Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Ткаченко Т.Ю., Разанова О.П. Мвв 2022 1
30987 The use of business games in preparing a future manager in higher education institutions as a scientific problem. Bielkin I. Мвз 2022 7
30986 Socio-humanitarian development of Ukrainian society in the epoch of modernity and current postmodern transformations. Bielkin I., Bogatchuk S., Levchuk K., Makarov Z., Shvets L., Mangora V., Mazylo I. Мвз 2022 3
30985 Сurrent issues of accounting, taxation, analysis and audit development in modern challenges condition. Polova O., Podolianchuk O., Gudzenko N., Koval N., Ishchenko Ya., Pravdiuk M., Mulyk T., Тomchuk O., Mulyk Ya., Kozachenko A., Mashevska A. Мвз 2022 4
30984 Облікове забезпечення податкових розрахунків сільськогосподарських товаровиробників: особливі операції. Подолянчук О.А., Коваль Н.І., Гудзенко Н.М. Мвв 2022 2
30981 Обґрунтування основних конструктивних параметрів ротаційного робочого органу коренебульбозбиральної машини. Грушецький С.М., Омельянов О.М. Сун 2022 0
30980 Інноваційні засоби для вивантаження стеблових кормів з траншейних сховищ. Руткевич В.С., Кушнір В.П., Остапчук О.О. Сун 2022 14
30979 Оцінка привабливості залучення інвестицій у відновлювані джерела енергії. Вовк В.Ю. Дк 2022 0
30978 Нітрати: зниження забруднення зернової і зернобобової продукції. Мазур В.А., Ткачук О.П., Яковець Л.А. Мвв 2022 2
30977 Інвестиційні поступи як основа соціально-економічних перетворень в аграрній галузі. Грищук Н.В. Сун 2021 2
30976 Екологізація ґрунтів шляхом впровадження безвідходних технологій АПК. Вовк В.Ю. Дк 2022 1
30975 Дослідження моделі галузі електроенергетики та методики виконання вимірювань якості електроенергії. Возняк О.М., Штуць А.А., Тихонов В.К. Сун 2022 0
30974 Ергономічні аспекти охорони праці в сільському господарстві. Спірін А.В., Цуркан О.В. Твердохліб І.В., Борисюк Д.В. Сун 2022 0
30973 Модернізація обладнання для виробництва сирного продукту. Полєвода Ю.А., Соломон А.М., Бондар М.М. Сун 2022 1
30972 Дослідження процесу низькотемпературного концентрування харчової сировини для виробництва зефіру. Полєвода Ю.А., Соломон А.М., Бондар М.М. Сун 2022 1
30971 Обґрунтування амплітудно- частотних характеристик та конструктивних параметрів сепаратора з вібраційним приводом збудження просторових коливань. Омельянов О.М., Токарчук О.А. Сун 2022 1
30970 Information technologies in the management of the enterprise. Kysh L. Суз 2021 3
30969 Formation and development of fintech in Ukraine. Mulyk T. Суз 2022 5
30968 Особливості вірусного маркетингу, бенчмаркінгу та соціально відповідального маркетингу як перспективних напрямків на ринку. Бєлкін І.В. Сун 2022 2
10457 К вопросу о сепарации примесей на фрикционных сепараторах А.М.Романов, И.А. Зозуляк Сун 0000 280


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska