The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Added last week

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
18752 Удосконалення системи управління ризиками прибутком підприємств АПК (за матеріалами ДП «ДГ «Артеміда» ІК НААН», м. Калинівка, Калинівського району, Вінницької області) Агафонова А.В. Дрп 2018 0
18751 Дослідження впливу бактеріального препарату на обмін речовин молодняку ВРХ А.А. Ананьєва Дрп 2018 0
18750 Облікове забезпечення управління біологічними активами рослинництва Глевчук Аліна Ігорівна Дрп 2018 0
18749 Весільна флористика: напрямки, стиль та техніка виконання на Вінничині Казарян О.С., керівник: Черняк В.М. Дрп 2018 0
18748 Eправління відтворенням основних засобів аграрного підприємства Гришин C.O. Дрп 2018 0
18747 Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності Загородня Юлія Олександрівна Дрп 2018 0
18746 Аудиторська оцінка фінансової стійкості та платоспроможності підприємства Колісник Аліна Вікторівна Дрп 2018 2
18745 Теоретико-практичні аспекти використання і відтворення природно-ресурсного потенціалу сталого розвитку і екологічної безпеки В.П. Січко Дрп 2018 0
18743 Дослідницький підхід в математичній підготовці майбутніх аграріїв в умовах поглиблення інтеграційних зв’язків у системі «наука-освіта-виробництво» Левчук. О.В. С 2018 2
18742 Механізм формування конкурентоспроможності готельних підприємств Левицька І.В., Климчук А.О. С 2018 2
18741 Напрям розвитку інформаційних систем і технологій обліку підприємств малого та середнього бізнесу в Україні Бахарєва Я.В. С 2018 2
18740 Екологізація земельних ресурсів в умовах глобалізації: регіональний аспект Дюк А.А., Бурлака Н.І. С 2018 2
18739 Розробка базових, теоретичних засад якості облікової інформації Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. С 2017 3
18738 Investments in the development of innovative management in the company Germanjuk N. С 2018 2
18737 Обґрунтування конструктивних параметрів і режимів роботи барабанного пневмо-сепаруючого пристрою» Кулик Владислав Михайлович Дрп 2018 1
18736 Державна підтримка фермерських господарств України в умовах глобальної нестабільності Ставська Ю.В., Гладкіх Т.В., Сауляк Р.Ю. С 2018 3
18735 Обгрунтування режимних параметрів сепаратора гіраційного типу для сипких матеріалів Горбаченко Анатолій Анатолійович Дрп 2018 0
18734 Дипломна робота Екологічний стан орнітологічного заказника «Барський» Орищишена О.Ю. Дрп 2018 0
18733 Дипломна робота Екологічна оцінка стану ґрунтів ФГ «Владіс-П» с. Ординці Погребищенського району Гаврилюк Ю. В. Дрп 2018 1
18732 Перспективи розвитку експортного потенціалу аграрного сектору України в умовах Євроінтеграції Ставська Ю.В. С 2018 2
18731 Перспективна технологія виробництва товарної риби в СТОВ «Дашівське РГ» Іллінецького району. Хоменко Ольга Василівна Дрп 2018 0
18730 Управляемый электромеханический симметричный привод для вибрационных технологических машин Стадник Н.И., Ярошенко Л.В., Солона Е.В., Чубик Р.В. С 2018 1
18729 Саморегулівні організації у розвитку аграрного сектору на засадах «зеленої економіки» Білокінна І.Д. С 2018 1
18728 «Правові засади діяльності сільськогосподарських кооперативів за законодавством України» В.І. Казаков Дрп 2018 0
18727 Вплив сезону отелення на характер лактаційної кривої корів молочних порід Мельник Діана Вікторівна Дрп 2018 0
18726 Обгрунтування параметрів дводискового сошника зернової сівалки з прижимною пластиною Моргун Сергій Федорович Дрп 2018 0
18725 Дослідження процесу пневмовідцентрової сепарації зернових сумішей Сидорук Тарас Миколайович Дрп 2018 2
18724 Дослідження процесу сушіння зерна в бункерах активного вентилювання Гуменецький Олександр Анатолійович Дрп 2018 0
18723 Удосконалення системи управління персоналом підприємства (за матеріалами ТОВ «Агротехцентр») Січкарук В.В. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2018 0
18722 Моделювання ефективної стратегії управління портфелями активів в трансформаційній економіці україни Савченко Тетяна Василівна Дрп 2018 0
18721 Економічна модель оптимізації закупівель та поставок продукції Козинець Тетяна Юріївна Дрп 2018 0
18720 Економічне обґрунтування стратегії еколого-орієнтованого розвитку Романенко Катерина Сергіївна Дрп 2018 0
18719 Управління витратами сільськогосподарських підприємств Швець О.С. Дрп 2018 1
18718 Участь громадськості у запобіганні корупційним злочинам в Україні Пиндик Микола Андрійович Дрп 2018 0
18717 Пивоварова Ю.С. Вінницький окружний суд 1909-1920 рр.: структура, функції та практики Дрп 2018 1
18716 Управління інноваційним розвитком аграрного підприємництва (за матеріалами СТОВ “Прогрес”) Мороз Ірина Олегівна Дрп 2018 0
18715 Удосконалення системи мотивації праці працівників підприємства (за матеріалами СВК «Прогрес») Мацишен О.А. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2018 0
18714 Економіко-математичне моделювання процесу товароруху обліку продовольчої продукції Гур’єв Павло Володимирович Дрп 2018 0
18713 Розробка логістичних моделей в умовах підприємства Костюнік Вікторія Андріївна Дрп 2018 0
18709 Економічна модель оптимізації закупівель та поставок продукції Козинець Тетяна Юріївна Дрп 2018 1
18708 Обгрунтування параметрів роботи сушарки при використанні сонячної енергії Гаврилюк Р.Р. Дрп 2018 0
18707 Моделі прогнозування доходів підприємства Куцик Ольга Олегівна Дрп 2018 10
18706 Моделі прогнозування процентів на кредитному ринку Кулікова Наталія Миколаївна Дрп 2018 2
18705 Аналіз розвитку еколого-економічних систем Фостолович Р.С. Дрп 2018 4
18702 Моделювання маркетингової діяльності підприємства Заблоцький Р.С. Дрп 2018 2
18701 Моделювання конкурентоспроможності продукції підприємства Ярощук О.Л. Дрп 2018 1
18698 Оцінка інтенсивності забруднення важкими металами грунтів та розробка заходів щодо підвищення їх якості на прикладі ФГ «Консоліда» Літинського району Шевчук ВА Дрп 2018 1
18697 Розробка технології виробництва йогурту збагаченого пектином Давидюк Наталія Олександрівна Дрп 2018 5
18696 Обгрунтування і розробка системи електротехнічного обладнання свиновідгодівельної ферми Благута Р. Ю. Дрп 2018 2
18695 Обгрунтування і розробка системи електропостачання і обладнання ремонтно-механічного цеху Печенюк Олександр Васильович Дрп 2018 0
18694 Особливості вирощування солодкого перцю в умовах закритого грунту плівкової теплиці цімет ботанічного саду “ Поділля ” вінницького нау Дусар А.В. Дрп 2018 0
18693 Агроекологічний моніторинг грунтового покриву сільськогосподарських угідь ТОВ «Агро-Поділля» с.Широка Гребля Вінницького району Головчук С.М. Дрп 2018 1
18692 Продуктивність свиноматок за включення в раціон нетрадиційної кормової добавки. Дзюбенко Анна Дмитрівна Дрп 2018 1
18691 Розробка технологічного процесу обчісування насіннєвого вороху люцерни Шиян Павло Михайлович Дрп 2018 0
18690 Порівняння зернової продуктивності сортів ячменю ярого, рекомендованих до вирощування в зоні Лісостепу, в умовах господарства ПП «Валентина» с. Лісниче Бершадського р-ну Онуфрієць М.Г. Дрп 2018 0
18689 Правовий режим земель транспорту в україні» С.Ю. Кульчицький Дрп 2018 0
18688 Правовий режим земель транспорту в україні» С.Ю. Кульчицький Дрп 2018 0
18687 управління фінансовими ресурсами підприємств апк Басараба В.М. Дрп 2018 2
18686 Розвиток системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств (за матеріалами ТОВ «КС Лідер») Підлубний В.В. Дрп 2018 2
18685 Організація облікового забезпечення управління процесом постачання на підприємствах аграрного сектору економіки Полішевська Аліна Сергіївна Дрп 2018 2
18684 Обгрунтування параметрів барабанної сушарки для сушки насіння Попов Вячеслав Дмитрович Дрп 2018 1
18683 Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємства в системі управління Бондарчук Тетяна Олегівна Дрп 2018 2
18682 Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства (за матеріалами тов «ковінько-ковбаси») Задачін К.М. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2018 1
18681 Дипломна робота Оптимізація екологічної мережі Тиврівського району Козачук С.С. Дрп 2018 0
18680 Вплив мінерального живлення на біоенергетичну продуктивність високоолеїнових гібридів соняшнику в умовах ФГ «Кривулько В.С.» Теплицького району Кривулько М.В. Дрп 2018 0
18679 Формування врожайності сої залежно від обробки насіння біопрепаратами в умовах ФГ «Фавор» в умовах Літинського району Коваль І.М. Дрп 2018 0
18678 Організація управління персоналом підприємств АПК в умовах конкурентного середовища (за матеріалами ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН») Медвецька І.О. Дрп 2018 3
18677 Аналітичні процедури в аудиті фінансових результатів сільськогосподарських підприємств Претолюк Роман Олександрович Дрп 2018 0
18676 Продуктивність та гематологічні показники бройлерів за дії кормової добавки рослинного походження В.Г. Слободянюк Дрп 2018 1
18675 Обґрунтування процесу виробництва молока при згодовуванні ферментного препарату дійному стаду корів Я.В. Пуленко Дрп 2018 0
18673 Вплив глибини загортання та фракції насіння на вміст крохмалю у зерні кукурудзи та вихід біоетанолу Паламарчук В.Д. С 2018 2
18672 Антикорупційна діяльність в сфері митного управління. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності «Менеджмент» Вострякова В.І. Нп 2018 1
18669 Вплив позакореневих підживлень на формування площі листкової поверхні гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. С 2018 1
18668 Управління кадровою політикою підприємства (за матеріалами ТОВ «ПК «Зоря Поділля») Бранець Б.С. Дрп 2018 0
18667 Формування висоти закладання качанів у гібридів кукурудзи залежно від строків сівби Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. С 2018 2
18666 Вплив строків сівби на лінійні розміри рослин гібридів зернової кукурудзи Паламарчук В.Д. С 2018 1
18665 Аліментні зобов’язання на утримання дітей І. В. Войченко Дрп 2018 0
18664 Правові засади соціального сирітства в Україні Н. В. Мельник Дрп 2018 1
18663 Вплив позакореневих підживпень на рівень передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. С 2018 2
18662 Характеристика гібридів кукурудзи за масою 1000 зерен та продуктивністю залежно від елементів технології Паламарчук В.Д. С 2018 1
18661 The effect of seed size and seeding depth on the components of maize yield structure Vitalii Palamarchuk (Паламарчук В.Д.), Natalia Telekalo С 2018 2
18660 Вплив позакореневих підживлень на кількість качанів у гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д. С 2018 2
18659 Вплив позакореневих підживлень на лінійні розміри рослин кукурудзи Паламарчук В.Д. С 2018 2
18658 Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за господарсько-цінними ознаками Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. С 2017 1
18657 Кількість рядів зерен та зерен у ряді в гібридів кукурудзи залежно від елементів технології Паламарчук В.Д. С 2017 1
18656 Вміст крохмалю у зерні гібридів кукурудзи залежно від строків посіву Паламарчук В.Д. С 2017 1
18655 Депозитна политика банку та механізм її реалізації Зотько Володимир Юрійович Дрп 2018 0
18654 Дослідження впливу ультразвуку на активність мікрофлори закваски та якість кисломолочного сиру Гоцуляк Денис Миколайович Дрп 2018 2
18653 Дослідження окремих порід коней на можливість використання їх в іпотерапії Шляхова Д.В. Дрп 2018 1
18652 Дослідження впливу ультразвуку на жирову фазу молока Кадькало Владислав Анатолійович Дрп 2018 0
18651 Порівняльна оцінка якості яєць курей зарубіжних кросів в ТОВ «Туль-Чікен» Тульчинського району Діденко І.В. Дрп 2018 1
18650 Порівняльна оцінка якості яєць курей зарубіжних кросів в ТОВ «Туль-Чікен» Тульчинського району Діденко І.В. Дрп 2018 0
18649 Дослідження вуглеводного живлення у овець за використання сінажу люцернового Івінський В.М. Дрп 2018 2
18648 Відгодівельні та м'ясо-сальні якості свиней при згодовуванні ферментного препарату Слободяник Н.В. Дрп 2018 3
18647 Взаємозв’язок молочної продуктивності з показниками відтворювальної здатності корів Матійчук Сергій Анатолійович Дрп 2018 0
18646 Інтенсивність забруднення овочевої продукції важкими металами на території присадибної ділянки с. чемериське барського району Яременко Ю.В Дрп 2018 0
18645 Облік , контроль і аналіз безготівкових розрахунків на сільськогосподарських підприємствах Шлапак Наталія Миколаївна Дрп 2018 0
18644 «Розробка технологій кисломолочного напою збагаченого рослинними екстрактами» Райчук Аліна Ігорівна Дрп 2018 1
18643 Розробка технології кисломолочного напою для харчування людей похилого віку Мисак Ганна Вікторівна Дрп 2018 1
18642 Використання нових об’єктів полікультури при вирощуванні риби в ФОГ «Грушківецьке» Калинівського району. Гринчук Ю.Ю. Дрп 2018 2
18640 Управління фінансовим потенціалом підприємств АПК Токар К.С. Дрп 2018 5
18639 Управління прибутковістю сільськогосподарських підприємств Майбородюк К.С. Дрп 2018 1
18638 Методика та організація обліку, контролю, аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками Пащенко Наталія Василівна Дрп 2018 3
18637 Управління конкурентоспроможністю підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Глуха А.О. Дрп 2018 0
18636 Вплив сезону народження і отелення на молочну продуктивність корів різних лактацій Каменєв Костянтин Михайлович Дрп 2018 0
18635 Моніторинг забруднення важкими металами придорожніх смуг в межах м. Вінниця Масляна Л. М. Дрп 2018 1
18634 Формування стратегії розвитку організації (за матеріалами СТОВ «Лан») Степанюк Л.Л. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2018 0
18633 Поточне фінансове планування на підприємстві Запорожець Діана Дрп 2018 0
18632 Розробка математичної моделі виконавчого механізму навантажувача із еластичним приводом насоса Ткачук Олександр Володимирович Дрп 2018 1
18630 Дослідження динамічних властивостей самохідного картоплезбирального комбайна оснащеного системою контроля навантажень на робочі органи Осовський Д.О. Дрп 2018 0
18629 Розробка математичної моделі роботи гідродинамічного нагрівача сільськогосподарського призначення Медяний Сергій Федорович Дрп 2018 0
18628 Дослідження коливальних процесів, що виникають при русі комбайна Дубчак В.В. Дрп 2018 0
18627 Вплив стимуляторів росту та норм мінерального живлення на кормову продуктивність люцерни посівної в умовах дослідного поля ВНАУ С. О. Степанюк Дрп 2018 1
18626 Продуктивність вівса та його сумішок з бобовими культурами залежно від елементів технології вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Романчук О.Д. Дрп 2018 0
18625 Вплив інокуляції та удобрення на продуктивність вики ярої в умовах дослідного поля ВНАУ Раєвський В.В. Дрп 2018 0
18624 Вплив бактеріальних препаратів та мікродобрив на біоенергетичну продуктивність сої в умовах дослідного поля ВНАУ Іванцов П.О. Дрп 2018 0
18623 Вплив вапнування та позакореневих підживлень на урожайність та якість зерна гороху в умовах ПП «Зетто» Шаргородського району Копитчук Ю.М. Дрп 2018 0
18622 Вплив строків сівби на рівень передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. С 2017 2
18621 Глибина сівби як чинник формування сходів редьки олійної Цицюра Я. Г. Тд 2016 4
18620 Моніторинг екологічної стабільності територій за критерієм еколого-стабілізуючих угідь Цицюра Я. Г., Броннікова Л.Ф. М 2016 4
18619 Мікробіологічні основи аргротехнологій Остапчук М.О., Поліщук І.С., Мазур О.В., Паламарчук В.Д. С 2016 6
18618 Характеристика основних елементів технології вирощування зернової кукурудзи Паламарчук В.Д., Поліщук М.І., Паламарчук О.Д. С 2016 5
18617 Аналіз кореляційних зв'язків між цінними господарськими ознаками квасолі звичайної Мазур О.В., Роїк М.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. С 2016 5
18616 Вплив розмірів та глибини загортання насіння на прояв морфологічних ознак у гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Гуць В.О. С 2016 6
18615 Генотипні відмінності сортів сої за технологічністю в умовах дослідного поля ВНАУ Чарський Олексій Володимирович Дрп 2018 0
18614 Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю та адаптивністю Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Мазур О.В., Роїк М.В. С 2016 3
18613 Особливості формування облікової політики у фермерських господарствах Коваль Л.В. С 2018 2
18612 Специфіка ринку органічної продукції: національний та європейський аспект Мазур В. А., Ковальчук С. Я. С 2018 6
18611 Особливості обліку та оподаткування операцій по міжнародних автотранспортних перевезеннях Ковальчук С. Я., Цуркан А. О. С 2018 1
18610 Особливості експортних операцій в межах дії Зони вільної торгівлі Ковальчук С.Я., Григораш М.В. С 2018 2
18608 Вплив розмірів насіння на продуктивність гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Гуць В.О. Тд 2015 3
18607 Генотипні відмінності сортів сої за зерновою продуктивністю і тривалістю вегетаційного періоду в умовах дослідного поля ВНАУ Бондар Владислав Ярославович Дрп 2018 0
18606 Особливості застосування бактеріального препарату "Біомаг" при вирощуванні кукурудзи на зерно Поліщук М.І., Паламарчук В.Д., Паламарчук О.Д. Тд 2015 4
18605 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за ранньостиглістю і зерновою продуктивністю в умовах дослідного поля ВНАУ Тонкопій Сергій Олегович Дрп 2018 0
18604 Відмінності сортів квасолі за формою куща та тривалістю вегетаційного періоду в умовах дослідного поля ВНАУ Марчук Олексій Олександрович Дрп 2018 0
18603 Вивчення процесів росту і розвитку сортів квасолі звичайної в умовах дослідного поля ВНАУ Андрущенко Артем Сергійович Дрп 2018 0
18602 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів вібраційного змішувача високодисперсних матеріалів Машницький Сергій Антонович Дрп 2018 3
18601 Проект озеленення та благоустрою території ДНЗ №61 міста Вінниці Ситайло А.В., керівник Василевський О.Г. Дрп 2018 0
18600 Облік і контроль трансакційних витрат сільськогосподарського підприємства Тименюк Денис Андрійович Дрп 2018 6
18599 Внутрішній аудит підприємства та його організаційно-методичне забезпечення Обертинська Анастасія Олександрівна Дрп 2018 1
18598 Організація ресурсного забезпечення виробництва сільгосппродукції в аграрному підприємстві Костюк В.І. Дрп 2018 5
18597 Ефективність використання БВМД у годівлі свиней Шпак А.А. Дрп 2018 2
18596 Процес постачання та організація його облікового відображення на підприємстві Хміль Лілія Олександрівна Дрп 2018 2
18594 Управління зoвнішньoeкoнoмічнoю діяльністю підприємств АПК (за матеріалами ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» м. Вінниця)». Козицький С.О. Дрп 2018 2
18593 Глобальний маркетинг агропромислової продукції Брезденюк С.Л. Дрп 2018 0
18592 Облік та аналіз грошових коштів та їх еквівалентів: теорія та практика СНІЦАР Аліна Юріївна Дрп 2018 3
18591 Продуктивні якості молодняку свиней за згодовування білково-вітамінної мінеральної добавки. Зленко-Луба Діана Миколаївна Дрп 2018 1
18590 Формування врожаю цибулі ріпчастої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах ботанічного саду ВНАУ Д. Д. Боднарчук Дрп 2018 0
18589 Формування врожаю буряка столового залежно від строків сівби в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ В.О. Драгомаз Дрп 2018 3
18588 Математичні методи управління запасами підприємства в умовах випадкових впливів зовнішнього середовища Стріхар І.В. Дрп 2018 2
18587 Дослідження методів і засобів регулювання напруги в електричних мережах Овсіков Вадим Євгенійович Дрп 2018 0
18586 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів автоматизованої доїльної установки Білик Сергій Олександрович Дрп 2018 3
18585 Вплив способу сівби та обробки насіння на формування продуктивності сої в умовах дослідного поля ВНАУ Заєць С.В. Дрп 2018 0
18584 Удосконалення управління прибутком підприємства АПК Дідик Ю.А. Дрп 2018 1
18583 Обгрунтування параметрів і режимів роботи розподільника мінеральних добрив Юрчук Олександр Валерійович Дрп 2018 1
18582 Дослідження якості кисломолочних напоїв виготовлених шляхом відновлення молока з використанням ультразвукової дії Огороднічук Інна Олександрівна Дрп 2018 4
18581 Дипломна робота Агроекологічна оцінка стану ґрунтів в межах Якушинецької об’єднаної територіальної громади Глущенко В.Ю. Дрп 2018 1
18580 Аналіз якості питної води та розробка заходів щодо її поліпшення в межах м. Могилів-Подільський Матохін Д.В. Дрп 2018 1
18579 Правове регулювання відпустки в Україні та міжнародний досвід І. С. Хоменко Дрп 2018 5
18578 Підвищення ефективності діючих методів управління підприємством (за матеріалами тов «україна-т») Повх О.С. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.) Дрп 2018 3
18577 Теоретичне дослідження роботи гідравлічного привода робочих органів гичкорізальної машини Ванжула Ю.В. Дрп 2018 2
18576 Вирощування гливи звичайної на солом’яному субстраті за використання біопрепаратів, як додаток до субстрату в умовах закритого ґрунту Є.О Волосюк Дрп 2018 1
18575 Облік і аудит витрат на оплату праці Каправа Ольга Сергіївна Дрп 2018 6
18574 Продуктивність та морфологічні показники крові молодняку свиней при згодовуванні ферментного препарату Гагалович С. М. Дрп 2018 5
18573 Обґрунтування і розробка системи електрообладнання зерноочисного пункту з електросепарацією зерна» Коломієць Володимир Іванович Дрп 2018 0
18572 Вирощування цьоголіток коропа з використанням органічних добрив. Соловей Б. Дрп 2018 1
18571 Стан структур шлунка відгодівельного молодняку ВРХ на згодовування бактеріального препарату О.В. Мо розов Дрп 2018 2
18570 Визначення якості жирової тканини відгодівельного молодняку свиней за згодовування пробіотичного препарату. Гаврилюк А.В. Дрп 2018 2
18569 Якість жирової тканини відгодівельного молодняку свиней за згодовування пробіотичного препарату І.А. Козуб Дрп 2018 4
18568 Дослідження впливу бактеріального препарату на продуктивність молодняку врх І.С. Решетнікова Дрп 2018 4
18567 Контроль розвитку та поширення шкодочинних організмів у видів бузку в умовах ВНАУ Б.Д. Брисюк Дрп 2018 0
18566 Дипломна робота Оцінка екологічного стану питної води з використанням різних систем очищення Бабур В.А. Дрп 2018 6
18565 Ефективність технологічних прийомів вирощування сортів картоплі в умовах дослідного поля ВНАУ Мельник О.В., Поліщук М.І. Дрп 2018 0
18564 Обґрунтування технологічних прийомів вирощування кукурудзи на зерно в умовах с.-г. підприємства СФГ «Герасименко В.І.» Теплицького району Михайлюк Б.С., Поліщук І.С. Дрп 2018 0
18563 Формування врожайності насіння люцерни залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу правобережного Котик А.А., Липовий В.Г. Дрп 2018 0
18562 Формування організаційно-економічного механізму розвитку агропромислових підприємств (за матеріалами СТОВ “Прогрес”) Мороз Костянтин Петрович Дрп 2018 1
18561 Управління розвитком аграрного підприємництва в малих формах господарювання (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації) Лавриков А.К. Дрп 2018 0
18560 Управління соціально-економічним розвитком сільських територій (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації) Козловський О. В. Дрп 2018 0
18559 Удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства Курило Н.Ф. Дрп 2018 0
18558 Оптимізація технологічних прийомів вирощування кукурудзи на зерно в умовах ФГ «Соломончук» смт. Піщанка О.О. Ялина Дрп 2018 1
18557 Ефективність застосування позакореневих підживлень на насіннєву продуктивність ріпаку ярого в умовах ТОВ СХК «Вінницька промислова група» У.С. Поточняк Дрп 2018 0
18556 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів гороху в умовах ФГ «Салій» смт Оратів В.І. Пашківський Дрп 2018 0
18549 Управління конкурентоспроможністю підприємств АПК (за матеріалами ТОВ «Хмільницький завод сухого знежиреного молока «Молочний візит») Крилова С.О. Дрп 2018 2
18548 Оперативне управління виробництвом у сільськогосподарських підприємствах (за матеріалами СТОВ «Лан» с.Маньківка Бершадського району Вінницької області) Закревський А.В. Дрп 2018 0
18547 Новітні методи відтворення коропа в господарстві ПП "Похвалюк" Вінницького району Дорофєєва М.В. Дрп 2018 6
18546 Удосконалення умов вирощування ремонтних теличок за рахунок оптимізації параметрів мікроклімату Шуй Роман Вячеславович Дрп 2018 1
18545 Управління фінансовою стратегією підприємства Аркавенко М. Дрп 2018 4
18544 Продуктивність гливи звичайної на солом’яному субстраті, залежно від застосованих штамів в умовах закритого грунту Семенюк М.Ю. Дрп 2018 2
18543 Теоретичні та практичні аспекти обліку та контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління Колісник Юлія Сергіївна Дрп 2018 4
18542 Вплив згодовування премікса інтермікс на продуктивність відлучених поросят С. В. Стеценко Дрп 2018 1
18541 Економічний механізм управління аграрним підприємством (за матеріалами СТОВ Агрофірма «Красне» с.Красне Тиврівського району Вінницької області) Виговський Ю.О. Дрп 2018 1
18540 Моделювання бізнес-процесів для впровадження адаптованої CRM-системи торговельно-виробничого підприємства Околодько С.В. Дрп 2018 4
18539 Оптимізація показників виробничої діяльності аграрного підприємства в умовах невизначеності Сенченко Анастасія Петрівна Дрп 2018 1
18538 Методи і моделі управління валютним ризиком банку Прокопчук Олена Петрівна Дрп 2018 1
18537 Система моніторингу показників результативності підприємства Кльоц Тетяна Степанівна Дрп 2018 3
18536 Оптимізація комерційної діяльності підприємства Грушко Оксана Сергіївна Дрп 2018 1
18535 Оцінювання ризиків як чинників антикризового управління підприємством Гончарук Олександра Сергіївна Дрп 2018 1
18531 Система інформаційно-аналітичного забезпечення управління витратами підприємства Гусонька Вероніка Михайлівна Дрп 2018 1
18528 Природно-ресурсний потенціал України. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» за другим магістерським освітнім ступенем Разанов С.Ф., Ковка Н.С. Нп 2018 0
18518 Управлння фінансовим станом підприємства Губчакевич М. Дрп 2018 7
18515 Ефективність використання нової кормової добавки в годівлі курчат бройлерів Голубенко О.О. Дрп 2018 3
18513 Фінансові посередники та їх вплив на розвиток інвестиційної діяльності в україні Пийвода Анастасія Олександрівна Дрп 2018 3
18512 Цінова політика підприємства та її облікове забезпечення Пойда Наталія Вікторівна Дрп 2018 1
18506 Обгрунтування параметрів робочого органу для відокремлення гички цукрових буряків Махров В.С. Дрп 2018 2
18502 Модернізація ротаційної борони для післясходового обробітку грунту та обґрунтування вибору її конструктивних параметрів В. О. Кравець Дрп 2018 1
18501 Розроблення агрегата для смугового обробітку гру-нту по технології "strip-till" та аналіз міцності рами агрегата на основі моделювання в середовищі про-грами solid works-cosmos В.Ю. Янішевський Дрп 2018 2
18500 Продуктивні якості свиноматок при згодовуванні преміксу Грезньов Олександр Олександрович Дрп 2018 3
18499 Урожайність та якість патисона залежно від строків вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Ю.О. Головенько Дрп 2018 2
18498 Вплив схеми розміщення на врожайність рослин патисона в умовах дослідного поля ВНАУ К.В. Власюк Дрп 2018 1
18497 Господарсько-біологічна оцінка сортів часника стрілкуючого озимого в умовах Лісостепу Правобережного Р. В. Ціцвіра Дрп 2018 0
18494 Удосконалення технологічних прийомів вегетативного розмноження самшиту вічнозеленого в умовах біостаціонару ВНАУ Кошельник Н.О. Дрп 2018 1
18493 Динаміка заселення шкідниками посівів редьки олійної у Правобережному Лісостепу України Цицюра Я. Г. С 2016 4
18490 Формування кормової продуктивності козлятнику східного залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Петрова О.П. Дрп 2018 0
18486 Редька олійна як сидеральний компонент органічних землеробських технологій в агрономії Цицюра Я. Г. Тд 2016 6
18482 Значення строків сівби у формуванні продуктивності редьки олійної Цицюра Я. Г. Тд 2017 3
18481 Порівняльна оцінка продуктивності сортів редьки олійної Цицюра Я. Г. Тд 2018 1
18480 Значимість редьки олійної у сидеральних системах землеробства Цицюра Я. Г. Тд 2018 3
18478 Порівняльна оцінка продуктивності сортів редьки олійної Цицюра Я. Г. Тд 2018 4
10457 К вопросу о сепарации примесей на фрикционных сепараторах А.М.Романов, И.А. Зозуляк С 0000 64


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska