The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Added last week

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
20370 Реформування податкової системи України, як крок до євроінтеграції Алескерова Ю. В., Григораш М. В. Тд 2019 0
20369 Податкова децентралізація: тенденції та проблеми формування в Україні Алескерова Ю. В., Болехівська В. В. Тд 2019 0
20368 Оптимізація фінансового забезпечення механізму реалізації кредитної політики банку в сучасних умовах Алескерова Ю. В., Цуркан А. О. Тд 2019 0
20367 Корпоративні фінанси та їх функції Алескерова Ю. В., Бельдій А. М. Тд 2019 0
20366 Фінансова сутність відтворення основних засобів підприємств Алескерова Ю. В., Санцевич В. О. Тд 2019 0
20365 Планування інноваційної діяльності Алескерова Ю. В., Розгон В. В. Тд 2019 0
20364 Сучасний стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні Алескерова Ю. В., Ващілова Н. В. Тд 2019 0
20363 Оцінка кормової і насіннєвої продуктивності зареєстрованих та перспективних сортів і гібридних популяцій люцерни посівної Мамалига В. С., Бугайов В. Д., Горенський В. М. С 2019 0
20362 Фінанси господарств як джерело інвестиційних ресурсів економіки Алескерова Ю. В., Авдєєва Ю. М. Тд 2019 0
20361 Важливість інновацій в державному секторі економіки Алескерова Ю. В., Левчук М. С. Тд 2019 0
20360 Проблеми та напрями вдосконалення системи управління державними фінансами Алескерова Ю. В., Домбровська В. В. Тд 2019 0
20359 Фінансовий контроль за страховими компаніями Алескерова Ю. В., Астапкевич А. О. С 2019 0
20358 Research on sunflower seeds drying process in a monolayer tray vibration dryer based on infrared radiation Bandura V., Mazur V., Yaroshenko L., Rubanenko O. С 2019 0
20357 Управління асортиментною політикою підприємства в ринкових умовах Томчук О. Ф., Кафлевська С. Г. С 2019 0
20356 Формування основних понять теорії композиції в графічній підготовці майбутніх інженерів Джеджула О. М. С 2019 0
20354 Теоретичні аспекти дослідження самосвідомості особистості Клибанівська Т. М. Знп 2019 5
20353 Вплив регуляторів росту на овочеві культури Окрушко С. Є. Тд 2019 5
20352 Дослідження сортових ресурсів люпину білого (Lupinus albus L.) в Україні Панцирева Г. В. С 2016 7
20351 Обліково-нормативне забезпечення управління витратами на біологічні перетворення у тваринництві Правдюк М. В., Правдюк А. Л. С 2018 5
20350 The human capital of an enterprise: theory and assessment methodology Pravdiuk N., Pokynchereda V., Pravdiuk M. С 2019 8
20349 Вплив елементів технології на функціонування асиміляційного апарату люпину білого Панцирева Г. В. С 2018 8
20348 Технологічні аспекти виробництва біогазу з органічної сировини Панцирева Г. В. С 2019 4
20347 Determination the parameters and modes of new heliocollectors constructions work for drying grain and vegetable raw material by active ventilation Kotov B., Spirin A., Kalinichenko R., Bandura V., Polievoda Y., Tverdokhlib I. С 2019 6
20346 Вплив режиму доїння на склад та властивості молока корів української чорно-рябої молочної породи Варпіховський Р. Л. С 2018 6
20345 Ефективність протруйників насіння озимої пшениці у регулюванні хвороб її агроценозу Вергелес П. М., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. С 2019 8
20344 Регулювання хвороб у агроценозі озимої пшениці протруйниками нового покоління Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М. Тд 2019 6
20341 Критерії та рівні сформованості культурологічної компетентності майбутніх медичних сестер Олійник Н., Педоренко Н. С 2019 8
20340 Research of the influence of the parameters of the block-portion separator on the adjustment range of speed of operating elements Ivanov M. I., Rutkevych V. S., Kolisnyk O. M., Lisovoy I. O. С 2019 66
20338 Художнє порівняння як засіб увиразнення темпоральних номінацій у мовотворчості Михайла Стельмаха Горобець А. С 2019 9
20337 Лексико-семантичне поле "час" у складі метафори (на матеріалі мови художніх творів Михайла Стельмаха) Горобець А. С 2018 10
20336 Контрактний підхід у контексті сучасних економічних досліджень ринку Логоша Р. В., Мазур К. В., Підвальна О. Г. С 2018 10
20335 Податковий контроль як основний елемент податкової системи Алескерова Ю. В., Бельдій А. М. С 2018 11
20334 Фактор довіри в російсько-українських відносинах 1991-2014 рр. Слотюк П. В. С 2019 7
20333 Звітність про рух грошових коштів як елемент інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства Томчук О. Ф. С 2019 8
10457 К вопросу о сепарации примесей на фрикционных сепараторах А.М.Романов, И.А. Зозуляк С 0000 83


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska