The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Added last week

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
30171 Аудиторська оцінка фінансової стійкості і платоспроможності підприємства Радовець Світлана Сергіївна Дрп 2021 2
30170 Вплив мінерального живлення на кормову продуктивність бобово-злакових травосумішок в умовах СФГ «Нива» Хмільницького району Руслан Загребельний Дрп 2021 0
30157 Вплив технологічних прийомів вирощування на врожайність пшениці озимої в умовах ТОВ "Астарта-Київ" Хмельницької області Нагорічний Олександр Дрп 2021 0
30156 Підвищення ефективності процесу подрібнення грубих стеблових кормів Машталер Андрій Валерійович Дрп 2021 2
30150 Впровадження зарубіжного досвіду в систему ефективної роботи органів місцевого самоврядування» (за матеріалами Вороновицької об’єднаної територіальної громади Вінницького району Вінницької області) Свердел О.А. Дрп 2021 0
30149 Організаційно-економічний механізм забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств завдяки використанню відходів на біогаз Шевчук Ольга Вікторівна Дрп 2021 0
30148 Облік об'єктів права інтелектуальної власності підприємств Килівник К.М. Дрп 2021 0
30145 Формування раціональної структури та збалансованої діяльності підрозділів організації Рибінська Т.А. Дрп 2021 0
30141 Організація процесу формування облікової інформації для прийняття управлінських рішень: теорія, методологія: Монографія. Правдюк Н.Л., Коваль Л.В., Коваль О.В. Мвв 2021 5
30139 Механізм фінансової санації: проблеми та шляхи удосконалення Сергійчук Аліна Сергіївна Дрп 2021 0
30136 Формування стратегії управління ресурсами підприємства в умовах цифровізації Плютяк Денис Миколайович Дрп 2021 0
30131 Організаційно-економічний механізм управління соціальною відповідальністю підприємства АПК Тетієвська Т. М. Дрп 2021 0
30127 МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ДУТТЄВОГО ВЕНТИЛЯТОРА ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОТЛА Стратій А. С. Дрп 2021 0
30126 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса індиків на базі ФГ «Копіївський лан» Іллінецького району Ціцюра О.В. Дрп 2021 1
30125 Посилення ролі держави в управлінні фінансовими ризиками підприємств Вашківська Ю. Дрп 2021 0
30124 Облікове забезпечення управління витратами підприємств Черниш В.О. Дрп 2021 0
30123 Діяльність суб’єктів малого підприємництва: теорія, методика та практика обліку Снігур Тетяна Олександрівна Дрп 2021 0
30118 Ефективність системи удобрення у посівах ріпаку озимого в умовах фг «ківін» с. ротмістрівка смілянського району черкаської області Журавльов Антон Дрп 2021 0
30117 Агроекологічна оцінка грунтів в умовах ндг «агрономічне» Черниш Анна Дрп 2021 0
30112 Організація внутрішнього аудиту в системі управління аграрним підприємством Руда Іванна Василівна Дрп 2021 1
30110 Вплив обробітку грунту на накопичення цезію-137 в квітковому пилку та в продуктах переробки його медоносною бджолою. Разанов С.Ф., Огороднічук Г.М., Коминар М.Ф. Сун 2021 9
30109 Моделювання системи управління продажами сільськогосподарського підприємства Максимчук Катерина Миколаївна Дрп 2021 2
30108 Інтенсивність накопичення важких металів овочевими культурами за різної тривалості їх вегетації в умовах Вінницького району Бурдейна К.В. Дрп 2021 0
30107 Тенденції зміни факторів зовнішнього середовища підприємства та їх вплив на ефективність його діяльності Горобчук В.Ю. Дрп 2021 0
30106 Використання сучасних інформаційних систем і комп’ютеризації в діяльності органів місцевого самоврядування Ковальчук Н.С. Дрп 2021 1
30105 Стратегічне управління соціальною інфраструктурою в адміністративному регіоні» (за матеріалами Гніванської міської ради Вінницької області, Тиврівського району) Томчук Л.П. Дрп 2021 1
30104 Удосконалення організаційної структури органу місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади Гончар О.О. Дрп 2021 1
30103 Адміністративно-правові гарантії надання безоплатної правової допомоги адвокатами Чапліч Я.М. Дрп 2021 1
30102 Використання дигестату для підвищення енергоефективності та екологобіологічної незалежності сільських територій. Паламарчук В.Д. Тд 2021 13
30101 Інтенсивне вирощування ремонтних телиць з використанням замінників незбираного молока ЖорнякВ.П. Дрп 2021 1
30100 Адміністративно-правове регулювання кадрів Національної поліції України Богомаз Андрій Володимирович Дрп 2021 1
30099 Концептуальні засади безпеки банківської таємниці. Руда О.Л. Сун 2021 17
30098 Удосконалення ринкової політики управління підприємством в сучасних умовах Пелех В.І. Дрп 2021 2
30097 Біогазовий реактор з рівномірним перемішуванням та підігріванням. Калетнік Г. М., Гончарук І. В., Ємчик Т. В., Токарчук О. А., Яропуд В. М, Токарчук Д. М., Пришляк Н. В. Пнк 2021 16
30096 Інноваційно-інвестиційна діяльність у розвитку альтернативних джерел енергії: фактори впливу. Гончарук І.В., Бабина О.М., Ємчик Т.В. Сун 2021 22
30095 Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Томашук І.В. Тд 2021 22
30091 «Розробка технології морозива збагаченого харчовими волокнами в умовах ТОВ «Солодка мрія» м. Вінниця». Іващук Наталія Василівна Дрп 2021 5
30090 «Вплив технологічних прийомів вирощування на зернову продуктивність сої в умовах СФГ «Нива» Хмільницького району» Яцюк М. Дрп 2021 1
30089 Порівняльна оцінка сортів пшениці озимої за урожайністю в умовах СФГ «Юність» с. Гришівці Тиврівського району Щур А. Дрп 2021 0
30088 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю та збиральною вологістю в умовах АПНВП «Візит» Хмільницького району Цибух А. Дрп 2021 0
30087 Порівняльна оцінка сортів сої за зерновою продуктивністю та технологічністю в умовах ФОП Скачко Віктор Петрович Теплицького району Скачко В. Дрп 2021 0
30086 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю і технологічністю в умовах СФГ «Промінь» Літинського району Крот Н. Дрп 2021 0
30085 «Відмінності гібридів кукурудзи за технологічністю і урожайністю в умовах ФГ «Зоря Василівки» с. Василівка Тиврівського району» Копач В. Дрп 2021 0
30084 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за цінними господарськими ознаками в умовах ФГ «Волощук І.І.» Крижопільського району Дрогобецький А. Дрп 2021 0
30083 Порівняльна оцінка гібридів соняшнику за урожайністю і вмістом олії в умовах СФГ «Промінь» с. Уладівка Літинського району Скаженюк Д. Дрп 2021 0
30082 Оцінка ефективності цінової політики підприємства та шляхи її удосконалення в нестабільних умовах ринку Сердюк О.О. Дрп 2021 1
30081 Формування та особливості догляду за живоплотами в умовах м. Вінниця Віталій Лабчук Дрп 2021 0
30080 Виробництво біогазу як екологобезпечна технологія переробки відходів сільського господарства. Вовк В.Ю. Дк 2021 14
30079 Облік і внутрішній контроль доходів та витрат фермерського господарства Радченко Катерина Миколаївна Дрп 2021 5
30077 Облікова політика щодо гудвілу підпримства. Коваль Л.В. Тд 2021 14
30075 Ринок страхових послуг в україні : тенденції та перспективи розвитку Боднар Альона Вікторівна Дрп 2021 1
30074 Waste-free technology’s for the production of biofuels from agricultural waste as a component of energy security of enterprises. Honcharuk I., Vovk V. Мвз 2021 21
30073 Розвиток обліку та аудиту маркетингової діяльності в контексті світових тенденцій Карачківська Анастасія Володимирівна Дрп 2021 4
30072 Ecological and economic efficiency of biofuels production from agricultural waste. Vovk V.Yu. Тд 2021 13
30071 Характеристика якості води річки Південний Буг в межах Вінницької області і розробка методів щодо їх поліпшення Качуринська В. Дрп 2021 0
30070 Вровадження державного фонду декарбонізації в умовах досягнення цілей Еuropean green deel. Вовк В.Ю. Тд 2021 12
30069 Правове регулювання соціально-трудових прав осіб з інвалідністю Кондратенка Миколи Івановича Дрп 2021 1
30068 Екологістика відходів як інноваційний напрям розвитку сільськогосподарських підприємств. Вовк В.Ю. Тд 2021 10
30067 Конкурентомпроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення в умовах інтеграційних процесів Тейшану Тетяна Іванівна Дрп 2021 1
30066 Виробництво біогазу як екологобезпечна технологія переробки відходів сільського господарства. Вовк В.Ю. Тд 2021 10
30065 Цифровізація та інформаційна підтримка управлінських рішень підприємства Врубль Іван Анатолійович Дрп 2021 6
30064 Особливості функціонування платіжних систем україни та їх вплив на розвиток банківської системи Кривенко Владислав Миколайович Дрп 2021 1
30063 Підвищення експлуатаційних характеристик деталей сільськогосподарських агрегатів електродифузійною обробкою Дякун Дмитро Володимирович Дрп 2021 1
30062 Впровадження гармонійного співвідношення методів управління кадрами Поперечна Т.В. Дрп 2021 2
30061 Формування трудової дисципліни в організації Старинець В.А. Дрп 2021 4
30014 Дослідження впливу санітарно-гігієнічних умов утримання корів української чорно-рябої молочної породи на їх продуктивність Пастушенков В.В. Дрп 2021 1
30009 Обґрунтування параметрів транспортуючих робочих органів подрібнювача відходів деревини Руденко Андрій Олександрович Дрп 2021 2
30007 Формування стратегії розвитку підприємства на засадах електронного управління Подолян Марина Миколаївна Дрп 2021 3
30006 Управління розвитком аграрних підприємств в умовах децентралізації Бондарук О.С. Дрп 2021 6
30005 Формування продуктивності кукурудзи на зерно залежно від впливу мінерального удобрення в умовах ПП «Агролад-П» Хмільницького району Поплавський Владислав Дрп 2021 0
30004 Прийоми підвищення продуктивності соняшника умовах ФГ «Степовецьке» Хмільницького району Коломієць Орест Дрп 2021 0
30003 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сої в умовах ТОВ «НЕМИРІВЛАТІНВЕСТ» Немирівського району Коваль Олександр Дрп 2021 0
29999 Облікова політика щодо гудвілу підприємства. Коваль Л.В. Дк 2021 8
29998 Сучасні тенденції розвитку інформаційно- комунікаційних технологій в освіті. Томашук І.В. Дк 2021 6
29997 Механізм організаційно-економічного забезпечення конкурентоспроможності хлібопереробних підприємств» (за матеріалами КП «Іллінціхліб», м. Іллінці) Заболотний Є.Р. Дрп 2021 5
29996 Підвищення екологічної безпеки двигунів внутрішнього згорання сільськогосподарських машин Соколовський Олександр Олександрович Дрп 2021 1
29995 Підвищення ефективності амортизаторів транспортних засобів сільськогосподарського призначення Новіков Іван Станіславович Дрп 2021 0
29994 Дослідження технічного стану двигуна внутрішнього згорання за не рівномірними обертами колінчатого валу Савчук Олександр Віталійович Дрп 2021 0
29993 Формування організаційної культури органу публічного управління Андрієвська М.І. Дрп 2021 3
29992 Вплив мікроелементів на продуктивність буряка столового в умовах агрофірми «Ольгопіль» с. Ольгопіль Чечельницького району Колійчук Руслан Дрп 2021 0
29991 Organizational aspects of e-commerce introduction at agricultural enterprises. Kysh L. Суз 2021 7
29990 Удосконалення професійно-особистісного розвитку працівників адміністративної служби установи Томашук К.О. Дрп 2021 4
29989 Improving marshmallow production technology by adding the fruit and vegetable paste obtained by low-temperature concentration. Bondar М., Solomon А., Fedak N. , Paska М., Hotvianska А., Polozhyshnikova L., Mironov D., Kushch L. СSc 2021 8
29988 Облік і аналіз фінансових результатів: методологія та організація Хитрик Олеся Володимирівна Дрп 2021 3
29987 Обґрунтування параметрів комбінованого грунтообробного агрегату для овочівництва Ревва Юрій Вікторович Дрп 2021 2
29986 Стан та перспективи розвитку виробництва органічної продукції в Україні. Амонс С.Е. Сун 2021 13
29985 Assessment of the ecological condition of agricultural soils in Ukraine. Yakovets L. Сун 2021 11
29984 Диверсифікація діяльності як фактор збалансованого розвитку аграрних підприємств. Кубай О.Г., Денега Ю.В. Сун 2021 14
29974 Облікове забезпечення управління запасами підприємства Кравчук Наталія Василівна Дрп 2021 9
29973 Обліково-аналітичне забезпечення управління доходами та витратами підприємства Мазур Аліна Миколаївна Дрп 2021 2
29972 Вплив регуляторів росту на вкорінення живців культурних рослин в умовах ФГ «Степовецьке» Хмільницького району Григорій Бондар Дрп 2021 0
29971 Особливості проведення слідчих (розшукових) діи Тамілової Яни Євгенівни Дрп 2021 0
29970 Стратегія інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва на ринку альтернативних джерел енергії Швець Т.І. Дрп 2021 6
29969 Ефективність захисту посівів озимого ріпаку від шкодочинних організмів. Пінчук Н. В., Вергелес П.М., Коваленко Т.М. Сун 2021 10
29963 The activities of amalgamated territorial communities in the context of sustainable development of the environment: the experience of Ukraine and the EU STATES. Ridei N., Bakhmat O., Plahtiy D., Polova O., Holovnia Y. СWeof 2021 9
29962 Обґрунтування параметрів дискової посівної секції зернової сівалки Мукоїд Богдан Володимирович Дрп 2021 3
29961 Облік і контроль в управлінні виробництвом та реалізацією цукрових буряків Заворотняк Ірина Анатоліївна Дрп 2021 2
29960 Сучасні тенденції і проблеми ринку страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів та шляхи ї вирішення Білоус Катерина Іванівна Дрп 2021 2
29959 Формування стратегії диверсифікації суб’єкта ресторанного бізнесу Мельник Ярослав Сергійович Дрп 2021 2
29958 Обґрунтування конструктивних параметрів сепарувального пристрою малогабаритного картоплезбирального комбайна Матвієнко Іван Валерійович Дрп 2021 1
29957 Особливості формування продуктивності ячменю ярого залежно від оптимізації окремих елементів технології вирощування в умовах ПП «Радівське» Калинівського району Олег Яровий Дрп 2021 0
29956 Удосконалення комунікативних процесів у діяльності ресторанного підприємства на засадах діджиталізації Щурик Юлія Яківна Дрп 2021 1
29955 Дослідження технологічного процесу агрегата для приготування комбікормів Камнєв Андрій Вікторович Дрп 2021 1
29954 Обґрунтування технічних засобів у системі виробництва молочних продуктів в умовах агропромислових підприємств Краєвський Артур Вікторович Дрп 2021 3
29953 Продуктивність кролів за дії про біотичної добавки «Пробіол» в ТОВ «ім. Мічуріна» Шаргородського району Лисякевич Б Дрп 2021 0
29952 Управління розвитком аграрного сектору в умовах децентралізації Маснюк Ю.С. Дрп 2021 9
29951 Управління маркетингом суб’єктів аграрного підприємництва Савченко І.Р. Дрп 2021 1
29950 Прийняття управлінських рішень в умовах цифрової адаптації діяльності підприємств Кузнічук Дмитро Вікторович Дрп 2021 2
29949 Дослідження системи безпеки колісних транспортних засобів Діденко Олександр Олегович Дрп 2021 1
29948 Формування та розвиток організаційної культури установи Бондар К.С. Дрп 2021 3
29947 «Обґрунтування технологічних ознак розвитку молочної залози корів та методів визначення якості молока в СТОВ «Колос» Гайсинського району». Нечитайло Ольга Анатоліївна Дрп 2021 1
29946 Організація обліку та аналізу довгострокової дебіторської заборгованості в умовах євроінтеграційних процесів Білоножко А. О. Дрп 2021 6
29945 Розробка технології природного нересту судака на базі ПП «Чугу» Літинського району. Волинець Михайло Володимирович Дрп 2021 1
29944 Структура системи пенсійного страхування в україні : сучасний сан та напрями удосконалення Мацяка Вероніка Ігорівна Дрп 2021 3
29943 Оптимізація елементів технології вирощування ячменю ярого в умовах ТОВ «Полоненне-Агро» Хмельницької області Назар Синичак Дрп 2021 3
29942 Вплив технологічних прийомів вирощування на насіннєву продуктивність соняшнику в умовах ТОВ «Немирівський Комбінат Хлібопродуктів» с. Зяньківці Немирівського району Сергій Перевознюк Дрп 2021 1
29941 Обґрунтування параметрів системи керування електромеханічним дебалансним віброприводом вібраційних машин на основі штучної нейронної мережі. Ярошенко Л.В., Чубик Р.В., Деревенько І.А. Сун 2021 19
29940 Монографія "Перспективи використання кукурудзи для енергоефективного та екологобезпечногорозвитку сільських територій". Калетнік Г.М., Паламарчук В.Д., Гончарук І.В., Ємчик Т.В., Телекало Н.В. Спд 2021 16
29939 Research of technological indicators of grain quality of legumes as objects of storage and processing. Tkachuk О., Mordvaniuk М. Мвз 2021 17
29938 Вплив технологічних прийомів вирощування на польову схожість та виживаність нуту в умовах правобережного лісостепу України. Мазур В.А., Панцирева Г.В., Мордванюк М.О., Затолочний О.В. Сун 2021 30
29937 Планування соціально-економічного розвитку сільської громади Чорна Ю.М. Дрп 2021 5
29936 Формування стратегії розвитку підприємства Присяжна О.О. Дрп 2021 5
29935 Обгрунтування конструктивних параметрів і режимів роботи екстрактора Зданевич Артур Олегович Дрп 2021 2
29934 Формування продуктивності сої залежно від оптимізації системи удобрення в умовах дослідного поля ВНАУ Волошанюк Р. Дрп 2021 1
29933 Вплив різних норм добрив на продуктивність сої в умовах ТОВ «АКВАВІКА-Т» с. ІлляшівкаТростянецького району Вінницької області Яна Сула Дрп 2021 1
29932 Організація та методика обліку виробництва органічної продукції рослинництва в умовах поглиблення євроінтеграції БЕРЕЗЮК Анастасія Олегівна Дрп 2021 2
29931 Особливості формування елементів продуктивності тритикале ярого залежно від варіантів удобрення в умовах СТОВ «Злагода» Іллінецького району Брижак Юрій Дрп 2021 0
29930 Ефективність інокуляції насіння та мінеральних добрив в посівах сої в умовах СТОВ «Промінь» с. Суслівці Летичівського району Хмельницької області Хавхун Андрій Дрп 2021 0
29929 Вплив варіантів удобрення на продуктивність ячменю ярого в умовах ТОВ «Іллінецьке» с. Іллінецьке Іллінецького району Романов Ярослав Дрп 2021 0
29928 Вплив варіантів удобрення на продуктивність пшениці озимої в умовах ПП «Постолова» Калинівського району Косенко Ярослав Дрп 2021 0
29927 Оцінка ефективності застосованих технологій вирощування жита озимого в умовах ФГ «Фаворит ВГВ» Літинського району Гончар Максим Дрп 2021 1
29926 Вплив попередників, способів сівби та варіантів удобрення на продуктивність гірчиці в умовах СТОВ «Лан» Бершадського району Кучер Віктор Дрп 2021 1
29925 Вплив строків сівби, густоти стояння рослин та систем удобрення на продуктивність соняшнику в умовах ФГ «Агроперспектива» м. Кропивницький Кіровоградської області Вербило Софія Дрп 2021 1
29924 Обгрунтування конструктивних параметрів молоткової дробарки для подрібнення лушпиння круп’яних і олійних культур Доброжан Артем Сергійович Дрп 2021 1
29923 Управління маркетинговою діяльністю елеватора. Кокошко О.П. Дрп 2021 3
29922 Обліково-аналітичне забезпечення управління екологічною безпекою підприємства Бубелянчик-Чмерук Дар’я Сергіївна Дрп 2021 2
29921 Облік біологічних активів: теорія, методика, практика Римар Анна Володимирівна Дрп 2021 1
29920 Дослідження особливості інкубації рослиноїдних риб Янчурський Ю.В. Дрп 2021 0
29919 Облік і контроль виробництва продукції на підприємстві Македон Світлана Василівна Дрп 2021 0
29918 Вплив білково-вітамінно-мінеральної добавки на відгодівельні якості молодняку свиней на базі СФГ «Зірка» с.Малинки Погребищенського району Корнієнко О. М. Дрп 2021 0
29917 Economic aspects of energy efficient and environmentally safe directions for the development of rural areas: соllective monograph. Kaletnik G.M., Bilokinna I.D., Pryshliak N.V., Shpykuliak O.G., Tokarchuk D.M., Zdyrko N.G. Мвз 2021 17
29916 Обгрунтування і розробка мікропроцесорного блоку керування електроприводом насосу Литвак Євгеній Павлович Дрп 2021 0
29915 Дослідження взаємозв’язку живої маси та молочної продуктивності корів української червоно-рябої молочної породи у ПрАТ «Племзавод «Літинський" Андрієвська М.Ю. Дрп 2021 1
29914 Дипломна робота на тему: Оцінка агроекологічного стану земель сільськогосподарського призначення Северинівської громади Гайсинського району Горобець Світлана Дрп 2021 0
29913 Вплив мінеральних добрив на урожайність цукрових буряків в умовах Укрпромінвест-Агро ПК «Зоря Поділля» Кунянський відділок Гайсинського району Андрій Дудник Дрп 2021 0
29912 Вплив попередників та мінеральних добрив на продуктивність тритикале ярого в умовах ФГ «Степовецьке» Хмільницького району Дмитро Пелех Дрп 2021 0
29911 Удосконалення елементів технології вирощування сої за рахунок передпосівної обробки насіння в умовах ФГ «Степовецьке» Хмільницького району Марія Дорошенко Дрп 2021 0
29910 Удосконалення технологічних прийомів вирощування соняшнику за рахунок оптимізації системи удобрення в умовах ФГ «Агат Поділля» Томашпільського району Скорук Іван Дрп 2021 1
29909 Financial resources of the enterprise and features of their formation. Томашук І.В. Тд 2021 15
29908 Financial resources of the enterprise and features of their formation. Томашук І.В. Дк 2021 18
29907 Specialization of reapers of combine harvesters. Tomchuk V Суз 2021 13
29906 Якість м’яса та стан внутрішніх органів курчат-бройлерів кросу КОББ-500 за дії інфекційних захворювань на базі ЕЦ «Біолатс» смт. Баришівка Броварського району Київської області Першко К.Ф. Дрп 2021 1
29905 Дослідження технології вирощування курчат-бройлерів та впливу сезону на їх продуктивність у ТОВ «Вінницька птахофабрика» Притуляк Діна В. Дрп 2021 0
29904 Вплив антропогенної діяльності на екологічний стан води р. південний буг в межах с. джулинка джулинської отг Лілія Петріянчук Дрп 2021 0
29903 Проєктні пропозиції благоустрою квітника в умовах паркової зони ВНАУ Мазур Вікторія Володимирівна Дрп 2021 0
29902 Дослідження властивостей та характеристик дводвигунного електропривода вантажного ліфта Тихоненко С. В. Дрп 2021 0
29901 Обґрунтування рівня енергозабезпечення підприємств агропромислового комплексу при використані біогазу Пелипенко Олександр Васильович Дрп 2021 0
29900 Формування управлінських рішень в органах виконавчої влади Андрієвський І.І. Д 2021 2
29899 Обгрунтування і розробка електрообладнання та системи автоматичного керування у відгодівельному комплексі Сокур Олеся Віталіївна Дрп 2021 0
29898 Управління сировинним забезпеченням виробництва біопалива підприємством Чабанюк К.В. Дрп 2021 4
29897 Організація обліку та аналізу нематеріальних активів в умовах глобалізації економіки Уляновська О В Дрп 2021 1
29896 Вплив годівлі коропа штучними кормами на продуктивність Кревний Р.О. Дрп 2021 0
29895 «Дослідження та розробка технології сирного продукту з функціональними інгредієнтами для профілактичного харчування на базі ТОВ «Люстдорф» с. Іллінці». Устимчук Лілія Володимирівна Дрп 2021 3
29894 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів пристрою для сортування качанів кукурудзи Іванюк Ярослав Сергійович Дрп 2021 1
29893 Обгрунтування конструктивних параметрів пневмомеханічного протруювача насіння зернових культур Колібабчук Віталій Сергійович Дрп 2021 4
29892 Податок з доданої вартості: історія розвитку та обліковий аспект. Подолянчук О.А. Дк 2021 18
10457 К вопросу о сепарации примесей на фрикционных сепараторах А.М.Романов, И.А. Зозуляк Сун 0000 248


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska