The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Added last week

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
22491 Ефективність управління та контролю в сфері благоустрою міста з використанням інформаційних технологій Зелінська Юлія Сергіївна Дрп 2019 1
22490 Формування продуктивності сої залежно від застосування біологічних добрив в умовах ТОВ «Хмільницьке» с. Жданівка Хмільницького району Ю.В. Брунь Дрп 2019 0
22489 Формування врожайності бульб картоплі залежно від удобрення в умовах господарства СПД «Задворний» Липовецького району Задворний Р.Ю. Дрп 2019 0
22488 Формування молочної продуктивності корів чорно-рябої молочної породи в залежності від добових надоїв Д.О. Лисюк Дрп 2019 0
22487 Проект готелю 5*ділового призначення на 50 номерів у м.Одеса Білоус В.В. Дрп 2019 1
22485 Розвиток банківської системи України в умовах удосконалення банківського нагляду Степанов Олександр Вікторович Дрп 2019 0
22484 Оцінка особливостей формування молочної продуктивності стада корів ТОВ «Азорель» Малишева А.С. Дрп 2019 0
22478 Фінансова звітність підприємства та організаційні підходи до її аудиту і аналізу Колісник Ольга Олегівна Дрп 2019 2
22472 Право людини на життя: теоретико-правовий аспект Колосовський Сергій Олександрович Дрп 2019 0
22468 Вплив повнозмішаного раціону на відтворну здатність та молочну продуктивність корів Мазур В. Ю. Дрп 2019 0
22467 Теорія механізмів і машин курсове проектування Солона О.В., Купчук І.М. Нп 2019 0
22461 Вивчення позакореневого підживлення мікроелементами та біологічними препаратами в посівах кукурудзи на зерно в умовах АПНВП м. Хмільник Д. С. Козлик Дрп 2019 0
22460 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів нуту в умовах дослідного поля ВНАУ Н. В. Приступа Дрп 2019 0
22459 Контроль чисельності та поширення шкодочинних організмів в агрофітоценозі озимої пшениці в умовах ТОВ «Агроподілля і К» с. Сосонка Вінницького району С. С. Майбородюк Дрп 2019 0
22458 Обгрунтування технологічних прийомів вирощування кукурудзи на зерно в умовах ТОВ СХК «ВПГ» с. Червоне Немирівського району Л. Л. Петрук Дрп 2019 0
22457 Ефективність застосування позакореневих підживлень на зернову продуктивність озимої пшениці в умовах ТОВ «Скоморошківське» с. Скоморошки Оратівського району Вихованець В.Г. Дрп 2019 0
22456 Облік та аналіз розрахунків з кредиторами підприємств Кисляк Маргарита Романівна Дрп 2019 1
22455 Агроекологічна оцінка стану грунтів присадибних ділянок в межах житлового району сабарів Карпенко К.А. Дрп 2019 0
22454 Проект відновлення та реконструкція сірінгарію ботанічного саду «Поділля» Сторожук О.В., Черняк В.М. Дрп 2019 0
22453 Шляхи покращення вирощування рибопосадкового матеріалу в КП «Добробут» Немирівського району. Цюпка Святослав Юрійович Дрп 2019 1
22452 Розробка технології інтенсивного вирощування цьоголіток білого амура в тов «магнолія» барського району Іздебський Сергій Олексаедрович Дрп 2019 1
22451 Фінансове планування на підприємстві при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Жученко А. Дрп 2019 0
22450 Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі організації (за матеріалами Брацлавської селищної ради) Пастущак В.Г. Дрп 2019 0
22449 Ефективність кормової добавки маннацель + у годівлі курок – несучок А. В. Ясько Дрп 2019 1
22448 Система обліку суб’єктів малого підприємництва Власюк Степан Миколайович Дрп 2019 0
22447 Дослідження продуктивних якостей курчат-бройлерів при згодовуванні пробіотично-ферментної добавки Поліщук В С Дрп 2019 1
22446 Управління асортиментною політикою підприємства - субєкта ЗЕД Андрощук І.О. Дрп 2019 0
22445 Облік та аналіз запасів підприємства Рабоконь Юлія Сергіївна Дрп 2019 3
22444 Оцінка інтенсивності забруднення лісових фітоценозів важкими металами в умовах смт тиврів вінницької області Оголенко Р.В. Дрп 2019 0
22443 Аналіз ґрунтів та рослинності в межах населеного пункту с. зарудинці немирівського району Булейко А.О. Дрп 2019 0
22442 Особливості кормової поведінки та молочної продуктивності корів різної вгодованості Омельник Ольга Сергіївна Дрп 2019 1
22439 Структурована вода та перспективи її використання для екологізації тваринництва Ткачук О. П., Демчук О. А. С 2019 5
22438 Environmental literacy of the leaders of the new formation in an open society Oleksandr Mudrak, Viktoriya Sobchyk, Oksana Nahorniuk, Halyna Mudrak, Yashnik Svitlana, Halyna Tarasenko Знп 2019 5
22437 Формування стратегії конкурентоспроможності підприємства - суб'єкта ЗЕД Мицик В. О. Дрп 2019 0
22436 Особливості енергозабезпечення телят української червоно-рябої породи різного фізіологічного розвитку О.В. Лещишина Дрп 2019 0
22435 Управління зобов’язаннями комерційного банку Балалаєва Г.О. Дрп 2019 1
22434 Дослідження технології виготовлення гречаної крупи Уманець А.Р. Дрп 2019 0
22433 Розробка технології молочного десерту з відновленої сировини Герасименко Тетяна Сергіївна Дрп 2019 0
22432 Організація обліку орендних операцій Рязанцева Ю.І. Дрп 2019 3
22431 Ефективність використання сінажу із однорічної злаково-бобової сумішки в годівлі великої рогатої худоби Асаулко Владислав Сергійович Дрп 2019 1
22430 Економічний механізм формування і функціонування підприємств олійно-жирової галузі Вусінський О.В. Дрп 2019 1
22429 Селекційна оцінка сортозразків квасолі за господарсько-цінними ознаками в умовах дослідного посіву ВНАУ Є.В. Пшигоцька Дрп 2019 0
22428 Дипломна робота «Стратегія поводження з твердими побутовими відходами у межах села Мізяківські Хутори» Собчук І.Д. Дрп 2019 0
22422 Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства у сучасних умовах Киш Л. М. Тд 2019 6
22421 Структура та розподіл зернових культур у Липовецькому районі Вінницької області Киш Л. М. Тд 2019 6
22418 Облікове забезпечення здійснення розрахунків та надання платних послуг у закладах вищої освіти Розгон Вікторія Вячеславівна Дрп 2019 2
22417 Управління кадровим потенціалом підприємства АПК Радзімовський О. В. Дрп 2019 0
22416 Удосконалення системи управління прибутком підприємства АПК Барладин І.Д. Дрп 2019 0
22415 Розробка технології виробництва спредів геродієтичного призначення Сиваник Наталя Петрівна Дрп 2019 0
22413 Управілння активами підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища Говоруха Г.С. Дрп 2019 1
22411 Розвиток електронних адміністративних послуг в Україні Киш Л. М. Тд 2019 4
22409 Програма ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингове забезпечення продуктового ринку» Киш Л. М. Пк 2019 7
22405 Організація та методика обліку і контролю розрахунків за виплатами працівникам у закладах вищої освіти (на прикладі Вінницького національного аграрного університету) Огородник А.О. Дрп 2019 2
22404 Дослідження технологічного обладнання котельної установки для теплопостачання переробного підприємства Швакуляк Владислав Олександрович Дрп 2019 0
22403 Характеристика логістичного забезпечення аграрного сектору економіки України Киш Л. М. Тд 2019 6
22400 Розробка програми маркетингу в діяльності сільськогосподарського підриємства Бойко О. В. Дрп 2019 0
22399 Пріоритети вирощування бобових багаторічних трав для стабілізації землеробства в умовах зміни клімату Ткачук О. П. Тд 2019 5
22398 Вплив згодовування бвмд енервік на продуктивність молодняку свиней О. І. Дудник Дрп 2019 7
22396 Проблеми та перспективи ведення екологічно-збалансованого землеробства в Україні Ткачук О. П. С 2019 7
22394 Аналіз екологічного стану грунтів ТОВ "Агробуд" Оратівського району Калашник М.М. Дрп 2019 0
22392 Використання нових кормів фірми тов «трау нутришин україна» в пратсп «Вінницярибгосп» с. Якушинці Сінчук Віка Олександрівна Дрп 2019 0
22391 Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за зерновою продуктивністю в умовах дослідного поля ВНАУ О.Д. Ковальчук Дрп 2019 1
22385 Генотипні відмінності сортів квасолі звичайної за параметрами пластичності і стабільності в умовах дослідної ділянки ВНАУ М. М. Крисько Дрп 2019 0
22384 Генотипні відмінності сортів квасолі звичайної за тривалістю вегетаційного періоду в умовах дослідного поля С. В. Дзигаленко Дрп 2019 1
22383 Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за ознаками технологічності в умовах дослідного посіву ВНАУ Б.А. Кухарець Дрп 2019 0
22382 «Аналіз асортименту паркових насаджень Печерської обласної лікарні Вінницької області, та шляхи його покращення» В. В. Кошельник керівник: О. Г. Василевський Дрп 2019 0
22381 Проект розширення асортименту деревно-кущових порід в насадженнях «Чернятинського парку» с. Чернятин Жмеринського району Вінницької області О.П. Бобошко Керівник:О.Г. Василевський доцент Мазур Дрп 2019 0
22380 Проект розширення асортименту деревно-кущових порід в насадженнях «Чернятинського парку» с. Чернятин Жмеринського району Вінницької області О.П. Бобошко Керівник:О.Г. Василевський доцент Мазур Дрп 2019 0
22379 Стратегічні підходи в управлінні сучасними організаціями Недомовна Юлія Володимирівна Дрп 2019 0
22378 Формування врожаю буряка столового залежно від впливу біопрепаратів в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ Витушок Р. О. Дрп 2019 0
22377 Урожайність та якість капусти білоголової залежно від строків вирощування в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ О. В. Затолочний Дрп 2019 0
22376 Організація обліку оборотного капіталу сільськогосподарського виробництва Харчук Руслан Олегович Дрп 2019 0
22373 Аналітичне забезпечення оцінки кредитоспроможності суб’єктів господарювання Процюк Анастасія Вікторівна Дрп 2019 2
22370 Аналітичне забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств Коновалов Віктор Олексійович Дрп 2019 0
22367 Обгрунтування параметрів процесу копчення риби Плахотник Ігор Олександрович Дрп 2019 0
22364 Облік і аудит розрахунків з дебіторами Луценко Аліна Юріївна Дрп 2019 0
22360 Удосконалення технологічних прийомів забою птиці та контролю якості тушок курчат-бройлерів Швець А.Р. Дрп 2019 1
22357 Облікове забезпечення управління розрахунками з контрагенатами за товарними операціями Сидоренко Ірина Миколаївна Дрп 2019 1
22351 Управління формуванням капіталу підприємств Червань Олеся Геннадіївна Дрп 2019 0
22350 Роль логістичних процесів у розвитку аграрного сектору України Киш Л. М. Тд 2019 4
22349 Застосування економіко-математичних моделей для дослідження проблем макроекономічного розвитку України Киш Л. М. Тд 2019 6
22348 Регуляція чисельності основних шкідників на посівах гороху Вергелес П. М., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М., Рудська Н. О. Тд 2019 8
22347 Влияние скармливания кормовой добавки «Субалин» на органы пищеварения цыплят-бройлеров Постернак Л. І. С 2019 7
22346 Analysis of key macroeconomic indicators and features of economic growth of Ukraine Khaietska О. М 2019 6
22345 Теоретичні проблеми спрощеного провадження у цивільному процесі Колос А. С. С 2019 6
22344 Актуальні питання доказової діяльності суду під час судового розгляду у кримінальному провадженні Колос С. С. С 2019 5
22343 Оцінка екологічної придатності води річки Південний Буг в межах пляжу «Хімік» міста Вінниця для рекреаційного використання Глушко О. С. Дрп 2019 0
22342 Управління фінансовими ризиками Кізлик Максим Анатолійович Дрп 2019 0
22341 Роль страхових резервів у забезпеченні фінансової надійності страхової компанії Рубченко Дар’я Андріївна Дрп 2019 0
22340 Управління прибутком стираховика та чинники його зростіння Мірошниченко Вадим Сергійович Дрп 2019 0
22339 Продуктивність японських перепелів за різних рівнів кальцію та фосфору в комбікормах Злиденна Я.А. Дрп 2019 2
22338 Якість питної води в умовах смт. Вендичани Могилів-Подільського району Мельник Ю.В. Дрп 2019 0
22337 Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби Кривошапка Ю. П. Дрп 2019 0
22336 Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби Кривошапка Ю. П. Дрп 2019 0
22335 Логістичне забезпечення розвитку економіки за умов глобалізації Киш Л. М. С 2019 9
22334 Стратегічне планування діяльності молокопереробних підприємств Мартинюк Н.Л. Дрп 2019 1
22333 Впровадження зарубіжного досвіду в систему ефективної роботи органів місцевого самоврядування (за матеріалами Тростянецької ОТГ) Олексіюк А.В. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2019 0
22332 Вивчення дії Bacilus lichenifomis на забійні показники та травний тракт курчат-бройлерів Медик Тарас Олексійович Дрп 2019 5
22331 Розроблення технології згущених молочних консервів з плодово-ягідними наповнювачами Ярмоленко О.С. Дрп 2019 0
22330 Вплив згодовування кормового ферменту «протеази» на ріст та збереженість курчат-бройлерів Могилевич Ю.М. Дрп 2019 1
22329 Вплив кормової добавки на основі дріжджів на продуктивність та гематологічні показники ранньовідлученого молодняку кролів Попіль В.І. Дрп 2019 0
22328 Облік і аналіз в системі управління витратами підприємства Григораш Марина Василівна Дрп 2019 3
22327 Вплив згодовування дріжджового препарату на продуктивість молодняку свиней Юрчук І.І. Дрп 2019 0
22326 Облікове забезпечення управління виробництвом продукції зернових культур Попадинець Наталія Петрівна Дрп 2019 1
22325 Стратегічне управління в комерційному банку Кожухар Р. С. Дрп 2019 1
22324 Обгрунтування параметрів шнекового різального апарату жатки зернозбирального комбайна Рибак Максим Русланович Дрп 2019 0
22323 Продуктивність помідора в умовах відкритого грунту ботанічного саду “ ПОДІЛЛЯ ” ВНАУ Пастух О.О. Дрп 2019 0
22322 “Організаційно-економічні засади біовиробництва підприємствами АПК” Герус Дмитро Олександрович Дрп 2019 0
22321 Гарантії прав і свобод людини під час виконання та відбування покарання у контексті реформування кримінально-виконавчої системи Колос А. С. С 2019 7
22320 Розробка технології морозива збагаченого олігосахаридами Головняк Катерина Костянтинівна Дрп 2019 1
22319 «Еколого-біологічні особливості інтродукованих видів роду Катальпа (Catalpa Scop.) в умовах Вінниччини» Пяста М.А. Дрп 2019 0
22318 «Еколого-біологічні особливості видів роду Магнолія (Magnolia L.) в умовах інтродукції» Олійник О.С. Дрп 2019 0
22317 Розвиток страхування життя в україні Мельник О.С. Дрп 2019 1
22316 Сортооцінка колекції жоржини культурної (Dahlia cultorum L.) в умовах експозиційної ділянки ВНАУ Атаманська С.О. Дрп 2019 2
22315 Управління грошовими потоками: обліково-аналітичне забезпечення Стаднік Анастасія Федорівна Дрп 2019 2
22314 Вплив іноземного капіталу на розвиток страхового ринку україни Полюх Андрій Сергійович Дрп 2019 0
22313 Соціально-економічний механізм розвитку аграрного підприємства Колісніченко К.В. Дрп 2019 0
22312 Розробка технологічних рішень виробництва сапропелі та дослідження її фізико-хімічних показників Постоюк А. Дрп 2019 0
22311 Дослідження динаміки анізакідозу рибної продукції м. Вінниці та розробка шляхів його профілактики Лещенко М.Ф. Дрп 2019 2
22310 Якісні показники та шляхи використання побічних продуктів забою товарного молодняку песця блакитного (Vulpes logopus) Форись Ю.В. Дрп 2019 1
22303 Обрунтування перспективного розвитку Тростянецьких ЕМ із забезпеченням оптимальних рівнів напруги у вузлах Настюк Сергій Олександрович Дрп 2019 0
22302 Облік і аудит власного капіталу сільськогосподарського підприємства Качинський Олег Станіславович Дрп 2019 5
22301 Продуктивність, забійні показники та якість м’яса курчат-бройлерів за використання ферментного препарату Матвієнко Г. Ю. Дрп 2019 2
22292 Органічне вирощування огірка у відкритому грунті в умовах Вінницької області В.В.Пілявець Дрп 2019 1
22290 Формування конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства Янчук Ярослав Сергійович Дрп 2019 0
22286 Фінансовий менеджмент державного підприємства та напрямки його удосконалення Говоруха В.Р. Дрп 2019 1
22281 Роль міжбанківських кредитних операцій в діяльності комерційного банку Михайлюк Тетяна Анатоліївна Дрп 2019 0
22278 Управління маркетинговими комунікаціями банківських установ Захарчук Ірина Василівна Дрп 2019 0
22273 Організація управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства Остапчук Олександр Сергійович Дрп 2019 1
22272 Оцінка інтенсивності забруднення важкими металами зерна бобових культур вирощених в умовах тов союз-агро-пром с. ординці погребищенського району А.В.Гаврилюк Дрп 2019 0
22271 Загальна фітопатологія. Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Коваленко Т.М., Окрушко С.Є. Нп 2019 0
22270 Маркетинговий менеджмент Луцяк В.В., Пронько Л.М., Колесник Т.В. Нп 2019 0
22269 Фінансова політика підприємства: оцінка факторів впливу й напрями підвищення ефективност Мотишен Максим Михайлович Дрп 2019 1
22268 Дипломна робота «Екологічна оцінка ґрунтів ТОВ АК «Зелена долина» Томашпільського району» Бойко Н.М. Дрп 2019 0
22267 Дипломна робота «Оцінка агроекологічного стану грунтів сільськогосподарського призначення у межах с. Майдан-Вербецький Летичівського району Хмельницької області» Десик С.Л. Дрп 2019 0
22266 Управління бізнес-процесами в готельно-рестораній справі Луцяк В.В., Польова О.Л., Ставська Ю.В., Мостенська Т.Г. Нп 2019 2
22265 Технічний сервіс в АПК. Том І. Л.В. Швець, Ю.Б. Паладійчук, О.О. Труханська Нп 2019 2
22263 Маркетингова діяльність підприємства В.В. Луцяк, О.П. Красняк , М.В. Кондратова Нп 2019 0
22261 Страховий менеджмент Ю.В. Алескерова, І.Ю. Салькова, Л.І. Федоришина П 2019 3
22260 Дипломна робота на тему "Розробка рецептури кисломолочного напою з маслянки збагаченого пребіотиками" Сторожук Н. Дрп 2019 0
22259 Дослідження впливу фумарової та молочної кислот на м’ясну продуктивність молодняку великої рогатої худоби Грабова Юлія Сергіївна Дрп 2019 0
22258 Дослідження впливу згодовування пробіотичного препарату на м’ясну продуктивність молодняку великої рогатої худоби в ФГ “Велес Віта” Муровано-Куриловецького району Заболотчук Алла В’ячеславівна Дрп 2019 3
22257 Дослідження якості товарного молока за технологічними властивостями Підгаєвський Ігор Миколайович Дрп 2019 0
22256 Вирощування двохліток рослиноїдних риб з використанням новітніх добрив у фг «руренко» немирівськогоського району Водзінська С.В. Дрп 2019 0
22255 Правові засади охорони водних біоресурсів у сфері аквакультури Оверковська Т. К. С 2019 6
22254 Дослідження процесу копчення м’ясних виробів Онофрійчук Назар Юрійович Дрп 2019 0
22253 Обгрунтування параметрів стенду холодної обкатки двигунів автотракторної техніки Бедрак Євгеній Юрійович Дрп 2019 0
22252 Оцінювання впливу регулятора росту МАРС EL на формування врожайності гібридів буряку столового Окрушко С. Є. Тд 2019 7
22251 Стратегія розвитку аграрних підприємств України в контексті євроінтеграції Бугай А.С. Дрп 2019 0
22242 Особливості розмноження та вирощування декоративних злаків в умовах зони Поділля Циганська О.І. Дрп 2019 1
22241 Перспективність створення колекції півоній на базі ботанічного саду «поділля» внау Миколюк О.О. Дрп 2019 2
22240 Порівняльна сортооцінка декоративних рослин роду Hemerocallis в умовах ботанічного саду «Поділля» Гоменюк А.І. Дрп 2019 0
22229 Первинна інтродукційна оцінка декоративних видів роду Lupinus L. в умовах Поділля Івахнюк І.В. Дрп 2019 0
22228 Особливості формування зерна пшениці озимої залежно від елементів технології вирощування в умовах ПП «Дари Велеса» Піщанського району О.Ю. Герасимчук Дрп 2019 1
22227 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність соняшнику в умовах ТОВ «Бонас» с. Морозівка Мурованокуриловецького району І.С. Недобейко, М.І. Поліщук Дрп 2019 1
22226 Оптимізація технологічних прийомів вирощування кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ О.С. Михайлюк Дрп 2019 6
22225 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність гібридів кукурудзи в умовах СГ «Дружба МТС» с. Уланів Хмільницького району Балюк А.І. Дрп 2019 0
22224 Господарсько – правові засади державного контролю за економічною концентрацією А. О. Сауляк Дрп 2019 0
22223 Агроекологічна оцінка стану грунтів присадибних ділянок с. Озаринці Могилів-подільського району Довгань А. І. Дрп 2019 0
22222 Аналіз якості питної води та розробка заходів щодо її покращення в межах с. Садове літинського району Савчук Д.В. Дрп 2019 0
22221 Формування та розвиток виробничого потенціалу фермерських господарств в Україні Мороз О. В. Дрп 2019 2
22219 “Обґрунтування і розробка системи електропостачання ТОВ "Вінницький експериментально-механічний завод" Облагробуду” Пилипчук Олександр Миколайович Дрп 2019 0
22218 Облік і контроль основних засобів на підприємстві Палійчук Тетяна Ярославівна Дрп 2019 1
22217 Перспективи використання в озелененні паркової зони Вінницького національного аграрного університету декоративних рослин роду Hemerocallis L. Панцирева Г. В. С 2019 8
22216 Специфічні аспекти розвитку біопаливного виробництва в аграрному секторі економіки Климчук О. В. Тд 2019 9
22215 Облік та аналіз витрат в системі управління підприємством Сімаков О.О. Дрп 2019 1
22214 Загрози, спричинені амброзією полинолистою Ватаманюк О. В. Тд 2019 8
22213 Управління формуванням власного капіталу підприємства Фаста Руслана Степанівна Дрп 2019 1
22212 Проект благоустрою та розширення асортименту деревно-чагарникових порід парку імені Василя Хоменка, м. Баранівка Житомирської області Пашковський Д.О. керівник: Василевський О.Г. Дрп 2019 0
22211 Зниження концентрації міду у грибах за вимочування їх у водно-сольовому розчині Врадій О. І. Тд 2019 9
22210 Органічне землеробство як складова екологічно безпечної продукції Яковець Л. А. Тд 2019 8
22209 Дослідження впливу терміну вимочування у водно-сольовому розчині грибів на концентрацію в них цинку Алєксєєв О. О., Врадій О. І. Тд 2019 11
22208 Проект реконструкції та благоустрою території дендрарію Закарпатського відділення НДІ Укргірліс І.В. Устимчук, керівник: О.Г. Василевський Дрп 2019 0
22207 Облік засобів праці та розробка системи економічного аналізу їх ефективного використання Білокур Софія Русланівна Дрп 2019 0
22203 Вплив паратипових факторів на термостійкість молока Збірник наукових праць «Аграрна наука та харчові технології» ВНАУ. – 2019. – В. 3 (106). – С. 138-146 Новгородська Н. В. С 2019 7
22202 Застосування системного підходу та аналізу при ухваленні управлінських рішень Киш Л. М. Тд 2019 8
22201 Управління соціально-економічним розвитком підприємств АПК Лукашевич О.Г. Дрп 2019 0
22200 Екологічний стан грунтів та агроценозів в умовах м. Гнівань Омельчук Т.М. Дрп 2019 1
22194 Програма виробничої практики для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання другого (магістерського) освітнього рівня. Здирко Н.Г., Правдюк Н.Л., Гуцаленко О.О., Томчук О.Ф., Коваль Л.В., Гудзенко Н.М. Нп 2019 2
22193 Вплив різних замінників вуглеводного корму на розвиток та продуктивність бджолиних сімей Березюк Альона Борисівна Дрп 2019 0
22192 Стратегічне управління, як основна частина менеджменту підприємства Киш Л. М. С 2018 7
22191 Показники якості та безпеки харчових яєць курей різних кросів Смагло В.С. Дрп 2019 0
22190 Фінансова стійкість компанії в сучасних умовах Киш Л. М. С 2018 5
22189 Системні характеристики логістичного забезпечення аграрного сектору економіки Киш Л. М. С 2018 6
22188 Продуктивність свиней та якість свинини за згодовування екструдованого гороху Овсієнко С. М. С 2019 8
22187 Аналітичне забезпечення заборгованості підприємства в умовах антикризового управління Мулик Т. О., Томчук О. Ф., Федоришина Л. І. С 2019 8
22186 Організація діагностики діяльності підприємства та його бізнес-процесів: теоретико-методичні підходи Мулик Т. О. С 2019 7
22185 Контроль чисельності основних шкідників у посівах гороху Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М., Рудська Н. О. С 2019 8
22184 Research of the movement of agricultural aggregates using the methods of the movement stability theory Bulgakov V., Kaletnik H., Goncharuk T., Rucins A., Dukulis I., Pascuzzi S. С 2019 8
22183 Results of experimental investigations of a flexible active harrow with loosening teeth Bulgakov V., Kaletnik H., Goncharuk I., Ivanovs S., Usenko M. С 2019 7
22182 Дипломна робота «Екологічна оцінка стану річки Савранка у межах смт. Чечельник» Яремчук А.В. Дрп 2019 0
22181 «продуктивність молодняку кролів за дії ферментного преперату ладозим респект екстра». Липовий Андрій Ігорович Дрп 2019 2
22180 Продуктивність та якість яєць у курок-несучок за використання у комбікормах бета мінеролу Ю. А. Давидюк Дрп 2019 0
22179 Аналіз та порівняльна оцінка декоративно-цінних видів роду Lupinus L. в умовах ботанічного саду «Поділля» Панцирева Г. В. Дрп 2019 0
22178 Аналіз та порівняльна сортооцінка трав’янистих видів роду Paeonia L. на базі ботанічного саду «Поділля» Семчук В.В. Дрп 2019 0
22177 Управління маркетинговою діяльністю підприємств АПК Сігнаєвська В.В. Дрп 2019 0
22176 Методи управління мотивацією праці на підприємстві Андрійчук Вікторія Віталіївна Дрп 2019 2
22175 Оптимізація кредитно-інвестиційної діяльності банківської установи Стеценко Аліна Михайлівна Дрп 2019 2
22174 Удосконалення організації роботи кадрової служби установи (за матеріалами Господарського суду Вінницької області) Войціхова Л.В. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Калетнік Г.М.) Дрп 2019 1
22173 Управління діловою кар’єрою кваліфікованих фахівців підприємства (за матеріалами ТОВ «Агротехцентр») Вовковинська О.С. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2019 0
22172 Формування організаційної культури органу публічного управління (за матеріалами Тростянецької ОТГ) Олексіюк О.В. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2019 0
22171 Удосконалення професійно-особистісного розвитку працівників адміністративної служби установи (за матеріалами гунп у вінницькій області) Пацалюк О.В. (керівник дипломної роботи д.е.н., проф. Калетнік Г.М.) Дрп 2019 0
22170 Управління матеріальними ресурсами підприємств АПК Паламарчук В.В. (Керівник дипломної роботи: д.е.н., проф. академік НААНУ Калетнік Г.М.) Дрп 2019 3
22169 Підвищення ефективності використання кваліфікованого кадрового потенціалу підприємства (за матеріалами свк «прогрес») Лисенко Н.Р. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2019 0
22168 Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби (за матерілами Калинівської міської ради) Тютюнник Н.О. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2019 0
22167 Удосконалення напрямів соціального забезпечення міського населення (за матерілами Калинівської міської ради) Санагян Ж.О. (Керівник дипломної роботи, к. н. з держ. упр., доц. Балдинюк В.М.) Дрп 2019 0
22166 Обгрунтування параметрів гвинтового живильника приймальниїх пристроївскладів мінеральних добрив Власишен Євген Анатолійович Дрп 2019 0
22165 Дослідження якості кефіру з використанням біфідобактерій Мудра Ілона Вікторівна Дрп 2019 1
22164 Ефективність використання ферментативно-пробіотичного препарату в годівлі телят Микитюк Дарина Валеріївна. Дрп 2019 1
22163 Обґрунтування параметрів вібраційного змішувача сипких компонентів Ніколіца В.О. Дрп 2019 0
22162 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність ячменю ярого в умовах дослідного поля ВНАУ Д.О. Колюда, М.І. Поліщук Дрп 2019 0
22161 Формування врожаю пшениці озимої залежно від елементів технології вирощування в умовах ТОВ «Агро-Золотий Колос» Теплицького району Сокур Р.І. Дрп 2019 0
22160 Вплив мінеральних добрив на врожайність гречки при різних способах сівби в умовах ТОВ «ДСП Відродження» Іллінецького району Московчук А.В. Дрп 2019 0
22159 «Розробка заходів щодо реконструкції оранжереї ботанічного саду «Поділля» Нечитайло В.О., Черняк В.М. Дрп 2019 0
22158 Особливості формування топіарних фігур на базі ботанічного саду «Поділля» Королишина А.В., Монарх В.В. Дрп 2019 0
22157 «Перспективність використання в озелененні ботанічного саду «Поділля» декоративних видів роду Spiraea L. Монарх В.В., Прокопчук В.М. Дрп 2019 1
22156 Удосконалення організаційної структури діяльності органів місцевого самоврядування Керанчук А.М. Дрп 2019 0
22155 Планування соціально-економічного розвитку сільської громади Обертун В.В. Дрп 2019 2
22154 Якість питної води житлового району “Тяжилів” м. Вінниці та ефективність очищення її в побутових умовах Загорулько А.І. Дрп 2019 1
22153 Оцінка агрохімічного стану грунтів у Вінницькій області Чаповський В.Д. Дрп 2019 1
22152 Оцінка якості питної води в м. Тиврів та розробка заходів щодо її поліпшення Гринчук С.М Дрп 2019 1
22151 Оцінка агроекологічного стану грунтів сільськогосподарського призначення в межах с. Сутиски Тиврівського району Міщенко А.О. Дрп 2019 1
22150 Вплив теплового балансу будівлі на прирости живої маси свиней на відгодівлі. Дацькова Ірина Дрп 2019 0
22149 Вплив теплового балансу будівлі на прирости живої маси свиней на відгодівлі. Дацькова Ірина Дрп 2019 0
22148 Оцінка умов утримання та відгодівлі худоби у зимово-стійловий період. Каленик Людмила Дрп 2019 0
22147 Удосконалення умов утримання нетелів та оцінка теплообмінних процесів Кучеренко Ольга Дрп 2019 0
22146 Вплив міжпорідного схрещування на продуктивність відгодівельного молодняку свиней за оптимальних умов утримання Таран Надія Дрп 2019 0
22145 Господарсько-біологічна оцінка сортів капусти білоголової в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ Д.А. Мороз Дрп 2019 0
22144 Формування врожаю капусти білоголової залежно від схеми розміщення в умовах дослідного поля ВНАУ А. О. Кондратюк Дрп 2019 0
22143 Облік і аналіз основних засобів в системі управління субєктами господарювання Россолонко Анастасія Віталіївна Дрп 2019 4
22142 Механізм фінансування закладів охорони здоров`я Шереметинський Олег Миколайович Дрп 2019 0
22141 Управління активами страхової компанії Колісник Людмила Миколаївна Дрп 2019 1
22140 Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби Івчук В.В. Дрп 2019 0
22139 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах Карвацька В.С, Дрп 2019 1
22138 Розробка технології кисломолочного десерту з подовженим терміном зберігання Івасик Оксана Леонідівна Дрп 2019 1
22137 Маркетингова стратегія розвитку підприємства в ринкових умовах Кукурузяк О.Ю. Дрп 2019 0
22136 Організаційно-економічні аспекти розвитку виробництва зерна в ринкових умовах Пацаловська М. Л. Дрп 2019 0
22135 Продуктивність та якість яєць у перепілок за дії пробіотика Чудак Р. А. С 2019 9
22134 Управління матеріальними ресурсами підприємства АПК Горпинюк К.А. Дрп 2019 1
22133 Вдосконалення організації управлінської праці підприємства в сучасних умовах (за матеріалами ТОВ «Хмільницький завод сухого знежиреного молока «Молочний візит») Іванова М.О. Дрп 2019 0
22132 Облік і аудит нематеріальних активів: теорія та практика Щербанюк Дмитро В’ячеславович Дрп 2019 2
22131 Організаційно-методичні аспекти обліку інвестиційної діяльності підприємства Діякончук Дрп 2019 2
22130 Організація та методика обліку прав власності та користування активами Магирович Людмила Петрівна Дрп 2019 1
22129 Дослідження процесу інтинсифікації теплообміну твердопаливного котла в умовах переробного підприємства Короленко Вадим Валентинович Дрп 2019 0
22128 Дослідження процесу інтинсифікації теплообміну твердопаливного котла в умовах переробного підприємства Короленко Вадим Валентинович Дрп 2019 0
22127 “Обґрунтування і розробка електропривода приводної станції стрічкового конвеєра в умовах ТОВ "Гніванський гранітний кар'єр"” Подупейко Сергій Васильович Дрп 2019 0
22126 Управління фінансовим потенціалом підприємства апк Гончар Р.В. Дрп 2019 0
22125 Дослідження процесу пастеризації молока Акуленко Віталій Олександрович Дрп 2019 0
22124 Фінансова стратегія та її роль у забезпеченні стабільності підприємства Ванжула Леся Володимирівна Дрп 2019 2
22123 Розвиток ринку страхових послуг в умовах фінансової нестабільності України Павлюк Тетяна Миколаївна Дрп 2019 1
22122 Changes in heavy metals content in winter wheat grain and flour under right-bank forest-steppe conditions Яковець Л. А. С 2019 7
22121 Вплив технологічних прийомів та удосконалення системи захисту посівів кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Ю.В.Троян Дрп 2019 0
22120 Людський капітал як фактор економічного зростання Самборська О. Ю. Знп 2019 7
22119 Тенденції формування ринку біопалив у контексті інтеграційних процесів Климчук О. В. Тд 2019 8
22117 Залежність між експлуатаційними вимогами і параметрами раціонального вибору конструкції вібраційного конвеєра Токарчук О. А., Яропуд В. М. С 2019 9
22116 Взаємодія страхових компаній та комерційних банків Дзюбенко О. Тд 2019 8
22115 Обґрунтування параметрів висівного апарату плунжерного типу при вирощуванні сої Рога Богдан Леонідович Дрп 2019 3
22114 Управління збутовою діяльністю сільськогосподарського підприємства Свирида В. С. Дрп 2019 0
22113 Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність кукурудзи на зерно в умовах ТОВ «Хмільницьке» агропромхолдингу Астарта-Київ В.І. Мельник, Т.А. Забарна Дрп 2019 4
22112 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів картоплі в умовах дослідного поля ВНАУ М.В. Гольопа, І.С. Поліщук Дрп 2019 0
22111 Дослідження систем контролю та розрахунок параметрів релейного захисту ЛЕП 35 кВ електропостачання АПК Крот Юрій Васильович Дрп 2019 0
22110 Теоретичні та практичні аспекти організації бухгалтерського обліку переробки сільськогосподарської продукції Андруха Олександр Володимирович Дрп 2019 0
22109 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на урожайні властивості сортів пшениці озимої в умовах дослідного поля ВНАУ І.І. Василенко, І.С. Поліщук Дрп 2019 1
22108 Обгрунтування параметрів та розробка пристрою для передпосівної обробки насіння Лісецький Максим Ігорович Дрп 2019 4
22107 Розвиток валютних операцій банку в контексті економічної безпеки Тимчик Андрій Анатолійович Дрп 2019 2
10457 К вопросу о сепарации примесей на фрикционных сепараторах А.М.Романов, И.А. Зозуляк С 0000 119


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska