The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Added last week

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
28246 Вибір і обґрунтування функціональних біфідостимулюючих інгредієнтів для десертних ферментованих продуктів Соломон А. М. Дк 2018 0
28245 Продуктивність та якість яєць у курок-несучок за використання у комбікормах Бета Мінеролу Чудак Р. А. Дк 2020 1
28244 Біогазовий реактор з повітряним підігрівом Гончарук І. В., Токарчук О. А., Токарчук Д. М., Пришляк Н. В. Пнк 2021 1
28243 Сучасний стан проблеми енергоефективності в світі та в Україні Пазюк В. М., Токарчук О. А., Токарчук Д. М. Сун 2021 1
28242 Передумови та організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії поводження з відходами аграрних підприємств Пришляк Н. В., Токарчук Д. М., Паламаренко Я. В. Сун 2021 2
28241 Prerequisites for biofuel use in agro-industrial production Tokarchuk D. М. Тд 2021 1
28240 Prerequisites for biofuel use in agro-industrial production Tokarchuk D. М. Дк 2021 1
28239 Аналіз забруднення важкими металами їстівних грибів Вінницького району Врадій О. І., Вергеліс В. І. Дк 2018 2
28238 Моніторинг забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О. І., Вергеліс В. І. Дк 2019 1
28237 Господарсько-цінне значення та перспективи вирощування нуту в умовах Правобережного Лісостепу України Мазур. В. А., Затолочний О. В Тд 2021 3
28236 Вібраційні млини для тонкого помелу будівельних матеріалів Солона О. В. Дк 2019 2
28235 Вплив тебуконазолу на морфогенез рослин пшениці Вергеліс В. І. Тд 2019 2
28234 Насіннєва продуктивність сої за використання рістрегулючих препаратів Вергеліс В. І. Дк 2020 3
28233 Особливості проростання насіння бобів кормових за дії регуляторів росту рослин Вергеліс В. І. Дк 2020 5
28232 Вплив температури на показники лабораторної схожості різних видів Cactaceae Вергеліс В. І. Дк 2020 5
28231 Морфо-біологічні особливості листків інтродукованих видів роду Juglans Вергеліс В. І. Дк 2020 7
28229 Енергетична цінність продукції скотарства від різних молочних порід Казьмірук Л. В. Дк 2019 6
28228 Експериментальне дослідження стійкості конструкційних матеріалів до кавітаційної ерозії Луговський О. Ф., Зілінський А. І., Шульга А. В., Лавріненков А. Д., Гришко І. А., Берник І. М. С 2020 6
28227 Ефективність контролю чисельності брунькового смородинового кліща (cecidophyopsis ribis westw.) у сортових агрофітоценозах чорної смородини Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. Сун 2021 5
28226 Рівень енергозабезпечення тваринницьких ферм за рахунок біогазу Стаднік М. І., Штуць А. А., Пилипенко О. В. Сун 2021 5
28225 Комплексна система фільтрації для замкнутих гідросистем сільськогосподарського обладнання Гунько І. В., Стаднік М. І., Шаргородський С. А., Руткевич В. С. Сун 2021 5
28224 Порівняльна характеристика сортів нуту за комплексом господарсько-цінних ознак в умовах Правобертежного Лісостепу України Мазур В. А., Панцирева Г. В., Затолочний О. В. Сун 2021 9
28223 Вплив мікроорганізмів при охолодженні молока Соломон А. М. Дк 2019 10
28222 Біфідостимулюючі інгредієнти для десертних ферментованих продуктів Соломон А. М Дк 2018 11
28221 Formation of information competence of future agriculturists in the system of integrated training Levchuk E. Суз 2021 7
28220 Аудит відповідності публічних закупівель: теоретичні та практичні аспекти Здирко Н. Г. Сун 2021 6
28219 Ефективність контролю чисельності брунькового смородинового кліща (cecidophyopsis ribis westw.) у сортових агрофітоценозах чорної смородини Пінчук Н. В. Дк 2020 7
28218 Вплив вологості сировини та доз консерванту Літосил плюс на біохімічний склад та енергетичну цінність люцернового силосу Сироватко К. М. Дк 2018 7
28217 Стан кормової бази та ефективність використання кормів у ДП ДГ «Шевченківське» Гунько І. В., Сироватко К. М. Сун 2021 5
28216 Influence of feed factors on on com productivity cows Syrovatko K. Суз 2021 6
28215 The efficincy of using a feed acidifier in growing broiler chickens Syrovatko K. Суз 2021 6
28214 Поведінка медоносної бджоли Казьмірук Л. В. Дк 2019 8
28213 Використання сучасних інформаційних технологій при плануванні м’ясних якостей української чорно-рябої молочної породи Казьмірук Л. В. Дк 2019 8
28212 Особливості анатомічної будови кореня конюшини за використання Реастиму Вергеліс В. І. Дк 2019 8
28211 Ростові процеси та анатомічні показники культури пшениці за дії тебуконазолу Вергеліс В. І. Дк 2019 10
28210 Розвиток галузі бджільництва як джерело структури продовольчої безпеки Скоромна О. І. Дк 2019 9
28209 Оцінка кормів у продукції молока за енергією сирого протеїну і структурних вуглеводів Скоромна О. І. Дк 2020 8
28208 Нові лінії пшениці м`якої (Triticum aestivum L.) та тритикале (Triticosecale wittmack ex A. camus) озимого типу розвитку для умов Лісостепу України Москалець В. В., Москалець Т. З., Гриник І. В., Князюк О. В., Шевчук О. А., Кравець О. О., Москалець В. І., Буняк Н. М. Сун 2019 8
28207 Маркетингові аспекти глобальної переробки горіху волоського Луцяк В. В., Амонс С. Е. Тд 2018 5
28206 Agricultural relations in Ukraine under the transition to a market economy Levchuk K. I. Суз 2021 8
28205 Ефективність системи захисту посівів кукурудзи від бур’янів за різних способів обробітку ґрунту Рудська Н. О. Дк 2019 18
28204 Харчові добавки у м’ясній галузі Новгородська Н. В. Дк 2019 5
28203 Забезпечення якості та безпечності сільськогосподарської продукції. GLOBAL G.A.P. Новгородська Н. В. Дк 2018 10
28202 Актуальні питання виробництва молочної продукції. Соломон А. М. Дк 2019 8
28201 Водовитрачання агроекосистемами бобових багаторічних трав залежно від років вегетації. Ткачук О. П. Сун 2021 7
28200 Екологічні проблеми функціонування полезахисних лісосмуг в умовах Лісостепу Правобережного Клименко М. О., Ткачук О. П., Панкова С. О. Сун 2021 8
28199 Жирнокислотний склад козиного молока і продуктів на його основі Овсієнко С. М. Дк 2019 8
28198 Mathematical training of economic specialists in agricultural institutions of higher education Levchuk E. Суз 2021 8
28197 Зерно тритикале в годівлі свиней фактор стимулювання обмінних процесів Овсієнко С. М. Дк 2019 8
28196 Аграрне виробництво і мікробіологія Бондар М. М. Дк 2019 7
28195 Вплив паратипових факторів на сиропридатність молока Новгородська Н. В. Дк 2019 7
28194 Стандартизація грунтів – основа виробництва якісних та безпечних продуктів харчування Новгородська Н. В. Дк 2019 6
28193 Продукція бджільництва в оздоровчому харчуванні Овсієнко С. М. Дк 2019 6
28192 The impact of mars el growth regulator on the yield of carrots Okrushko S. E. Суз 2021 9
28191 Біфідостимулюючі компоненти у продуктах спеціального призначення Бондар М. М. Дк 2018 8
28190 Scientific justification and development of sour milk product using barley seedlings and rose syrup Solomon A. Суз 2021 10
28189 Технологічні особливості свинини з вадами PSE і DFD. Новгородська Н. В. Сун 2016 7
28188 Підвищення ефективності технологій та технічних засобів контролю якості відновлення двигунів малогабаритної техніки Паладійчук Ю. Б., Телятник І. А. Сун 2021 7
28187 Spring barley productivity in dependence on mineral nutrition Zabarna T. A. Суз 2021 6
28186 Chemical protection of soybean crops against weeds Shcatula Y. Суз 2021 8
28185 Influence of cultivation methods on the formation of individual productivity of amaranth Pelech L. Суз 2021 8
28184 Condition and ploughing of soils in vinnytsia oblast Zabarna T.A. Суз 2021 9
28182 Mathematical and statistical analysis of the components of the price of agricultural products (vegetables) sale as factor systems Volontyr L. Суз 2021 9
28181 Вплив різних способів утримання нетелів на поведінку та продуктивність корів-первісток Варпіховський Р. Л. Дк 2019 9
28180 Density dynamics and bioproductiveness of leguminal herbs grown on soils contaminated with heavy metals Tkachuk O., Vergelis V. Суз 2021 8
28179 Екологічна безпека як об'єкт обліково-інформаційного забезпечення стратегічного розвитку бізнесу Лепетан І. М. Тд 2021 11
28178 Analysis of e-commerce risk typologies Kysh L. M. Суз 2021 6
28177 Підвищення якості м’яса птиці на стадіях виробництва Новгородська Н. В. Дк 2018 8
28176 Parliamentary control in Ukraine: implementation challenges / Парламентський контроль в Україні: проблеми реалізації Pravdiuk A. L. / Правдюк А. Л. Суз 2021 10
28175 Ветеринарно-санітарна експертиза м'яса великої рогатої худоби при згодовуванні мінеральних добавок Фаріонік Т. В. Суз 2020 8
28174 Сучасний стан розвитку сільських територій України: децентралізація влади Томашук І. В. Тд 2021 11
28173 Сучасний стан розвитку сільських територій України: децентралізація влади Томашук І. В. Дк 2021 8
28172 Methods of determination of trichinelosis in animal origin Фаріонік Т. В. Суз 2020 7
28171 Використання харчових волокон у м’ясних продуктах Новгородська Н. В. Дк 2018 9
28159 Вплив мультиензимної кормової добавки на якість перепелиного мʼяса Побережець Ю. М. Дк 2020 7
28158 Продуктивність і якісний склад молока залежно від санітарно-гігієнічних умов утримання корів та сезонних чинників Поліщук Т. В. Дк 2018 6
28157 Кореляційний зв’язок і мінливість показників молочної продуктивності корів залежно від рівня продуктивності Поліщук Т. В. Дк 2019 10
28156 Динаміка основних параметрів мікроклімату в приміщенні для утримання корів за інтенсивної технології Поліщук Т. В. Дк 2020 11
28155 Evaluation of meat productivity of repaired bull-calves of Ukrainian black-speckled dairy breed and its energy value Kazmiruk L. Суз 2021 10
28154 Вирівнювання графіків навантаження електроприводів електромеханічними накопичувачами компенсаторами Видмиш А. А. Дк 2020 8
28153 Bioecological features of growing the species and cultivars of the genus Hydrangea L. in Vinnytsia area conditions Matusiak M. V. Сун 2021 8
28152 Оптимізація характеристик перетворювача в гальмівних перехідних режимах тягового двигуна постійного струму Видмиш А. А Дк 2019 8
28151 Співвідносна мінливість етологічних ознак корів і молочної продуктивності Поліщук Т. В. Дк 2019 11
10457 К вопросу о сепарации примесей на фрикционных сепараторах А.М.Романов, И.А. Зозуляк Сун 0000 191


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska