The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Added last week

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
24351 Фотосинтетична продуктивність сої залежно від елементів технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України Циганський В. І., Циганська О. І. Тд 2018 1
24350 Дія регуляторів росту рослин на морфогенез проростків і лабораторну схожість насіння гороху озимого сорту НС Мороз Шевчук В. В., Дідур І. М. С 2019 1
24349 Information support for forecasting the regulatory monetary valuation of agricultural land in Ukraine Volontyr L., Potapova N. С 2020 1
24348 World experience of digital transformation of the economy: prospects for Ukraine Kiporenko S. С 2020 1
24347 Формування продуктивності кукурудзи під час вирощування на зерно залежно від оптимізації окремих елементів системи удобрення Циганський В. І. Тд 2019 0
24346 Оцінка якості м’яса свиней за згодовування БВМД «Енервік» Білявцева В. В. Дк 2018 0
24345 Вплив інокуляції та позакореневих підживлень на зернову продуктивність нуту в умовах Лісостепу Правобережного Мордванюк М. О. Дк 2018 0
24344 Грунт, як фактор передачі збудників інфекційних захворювань (епідеміологічне значення грунту) Фаріонік Т. В. С 2017 1
24343 Об'єкт злочину у науці кримінального права Колос С. С. С 2018 1
24342 Облікове забезпечення управління розрахунками з контрагентами за товарними операціями Любар О. О. С 2020 1
24341 Dynamic synchronization of vibration exciters of the three-mass vibration mill Солона О. В., Купчук І. М. С 2020 1
24340 Основні ресурси формування екологічної мережі Східного Поділля: стан і перспективи використання Ковка Н. С. С 2019 1
24339 Моніторинг забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Лісостепу Правобережного Врадій О. І. Дк 2019 0
24338 Кисломолочні десерти збагачені біфідобактеріями Бондар М. М. Дк 2019 0
24337 Setting conditions for an effective covering of a circle area by the equilateral triangle area with a common center Dubchak V., Manzhos E. С 2020 1
24336 Баланс важких металів в організмі курей за введення в їх раціон кремнієво-мінеральної витяжки Разанов С. Ф., Кабаченко О. С. С 2018 1
24335 Перспективи застосування пробіотиків з метою підвищення життєздатності бджіл Разанова О. П. Дк 2019 1
24334 Зимостійкість бджолиних сімей за згодовування пробіотика біосевен Разанова О. П. Дк 2019 1
24333 Джерело підвищення ефективності діяльності підприємства Гуцол Г. М. Дк 2019 0
24332 Стан та перспективі відтворення сільськогосподарських тварин в ФГ "Щербич" Зотько М. О. Дк 2019 0
24331 Біфідобактерії у молочних напоях Бондар М. М. Дк 2020 0
24330 Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції "Від науки до практики: професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку праці", 12-13 безез. 2020 р. Соломон А. М. Пк 2020 0
24329 Продуктивність відлучених поросят при згодовуванні бвмд «Енервік» Білявцева В. В. С 2020 0
24328 Научное сопровождение развития отечественного рынка овощной продукции в условиях становления и углубления рыночных отношений = Науковий супровід розвитку вітчизняного ринку овочевої продукції в умовах становлення та поглиблення ринкових відносин Логоша Р. В., Колесник Т. В. С 2020 1
24327 Нормативно-правове забезпечення незалежного аудиту в Україні Фабіянська В. Ю., Гуцаленко О. О. С 2020 0
24326 Формування врожаю плодів кабачка залежно від мульчування грунту в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. Тд 2018 1
24325 Нормативно-правове регулювання здійснення контрольної функції слідчим суддею в досудовому розслідуванні Колос С. С. С 2019 1
24324 Методичні підходи до аналітичного забезпечення управління доходами Мулик Т. О. С 2020 1
24323 State regulation as a tool for increasing the competitiveness of rural areas of Ukraine Tomashuk I. С 2020 2
24322 State regulation as a tool for increasing the competitiveness of rural areas of Ukraine Tomashuk I. С 2020 1
24321 Еколого-економічні аспекти виробництва органічної продукції бджільництва Гуцаленко О. О. С 2020 2
24320 Productivity and economical appraisal of growing raspberry according to substrate for mulching under the conditions of podilia area in Ukraine Pantsyreva H. V., Myalkovsky R. O., Yasinetska I. A., Prokopchuk V. M. Сweof 2020 3
24319 Підходи до аналізу й прогнозування ринку нерухомості в Україні Бахарєва Я. В. С 2020 3
24318 Вплив сортових особливостей на врожайність та біометричні показники продукції патисона в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. Тд 2018 2
24317 Attraction of investments by the enterprises of the fruit and vegetable industry = Залучення інвестицій підприємствами плодоовочевої промисловості Shevchuk H. V. С 2020 2
24316 Consistency of expert opinions determination in financial analysis with use spectral approach = Узгодженість визначення думок експертів у фінансовому аналізі із застосуванням спектрального підходу Ruzakova O. С 2020 2
24315 The communication competence as the basis of professionalism in socio-ethical marketing = Комунікативна компетентність як основа професіоналізму в соціально-етичному маркетингу Ставська Ю. В. М 2020 1
24314 Оцінка якості перги в умовах забруднення медоносних угідь важкими металами Гуцол Г. В. Дк 2019 1
24313 Дослідження інтенсивності забруднення ґрунтів сільськогосподарського призначення важкими металами в НГД «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету Гуцол Г. В. Дк 2019 1
24312 Вплив способів та строків застосування регулятора росту Емістим С на елементи продуктивності сортів картоплі в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М. І., Поліщук І. С. С 2020 1
24311 Якість бджолиного обніжжя виробленого бджолами в умовах забруднення медоносних угідь радіонуклідами Гуцол Г. В. Дк 2019 1
24310 Продуктивність сортів сої залежно від впливу грунтово-кліматичних умов Правобережного Лісостепу України Забарна Т. А., Пелех Л. В. С 2020 1
24309 Investment attractiveness of Ukrainian regions in current conditions = Інвестиційна привабливість регіонів України в сучасних умовах Khaietska О. P. М 2020 1
24308 Сезонна оцінка якості м’яса кролів породи каліфорній ці та фланери, вирощених в умовно чистій та другій зоні щодо радіоактивного забруднення Дишкант О. В., Радзиховський М. Л., Льотка Г. І. С 2018 2
24307 Formation of a State Support Program for Agricultural Producers in Ukraine Considering World Experience = Формування Державної програми підтримки сільгоспвиробників в Україні з урахуванням світового досвіду Pronko L., Furman I., Kucher A., Gontaruk Y. Сweof 2020 3
24306 Формування мовно-комунікативної компетентності у професійному становленні фахівця Тимкова В. А. С 2020 4
24305 Сорти квасолі звичайної, як чинник екологізації сільськогосподарського виробництва Мазур О. В. С 2018 2
24304 Продовольча безпека в контексті підходу "Єдине здоров"я" Льотка Г. І. Дк 2019 1
24303 The structural elements of lexical-semantic field “time” on the language material of Vinnytsia region writers’ artistic works = Структурні елементи лексико-семантичного поля «Час» на мовному матеріалі художніх творів письменників Вінниччини Horobets A. Тд 2020 1
24302 Пластичність і стабільність зернової продуктивності сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В. Дк 2019 4
24301 Адаптивність та селекційна цінність сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В. Дк 2019 4
24300 Особливості структури сучасних селитебних ландшафтних комплексів Середнього Придністер'я Мудрак О. В., Мудрак Г. В., Алєксєєв О. О. С 2018 3
24299 Вина юридичної особи у кримінально-правовій доктрині Колос С. С. С 2019 0
24298 Дослідження стану розвитку фермерства в Україні Пронько Л. М., Гонтарук Я. В., Ревкова А. В. С 2019 2
24297 Формування урожайності озимої пшениці залежно від удобрення та обробітку грунту Пелех Л. В. С 2020 0
24296 Аналіз забруднення важкими металами лісових ягід в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О. І. Тд 2018 2
24295 Monitoring the pollution of forest berries by heavy metals in the conditions of right-bank forest-steppe of Ukraine = Моніторинг забруднення лісових ягід важкими металами в умовах правобережної лісостепу України Vradiy O. Тд 2019 1
24294 Effect of foliar application of inoculation and seed yield formation and quality indexes of grain chickpea Mordvaniuk M. Дк 2018 5
24293 Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «інновація» Чіков І. А. С 2019 3
24292 Дотримання санітарно-гігієнічних норм на виробництві як основна ланка в недопущенні харчових отруєнь мікробного походження Войціцька О. М. С 2019 0
24291 Роль інновацій у формуванні конкурентоспроможності підприємства Коляденко С. В., Чіков І. А. Тд 2019 1
24290 Rural development management of ukraine: problems and prospects Tomashuk I. С 2020 1
24289 Credit security of small and medium-sized enterprises of Ukraine Todosiichuk V., Mashevska A., Dzyubenko O. С 2020 1
24288 Оцінка впливу води за кулінарної обробки грибів на концентрацію в них цинку і міді Разанов С. Ф., Врадій О. І. С 2019 1
24287 Методи оцінки конкурентоспроможності аграрних підприємств Чіков І. А. Тд 2020 2
24286 Перспективи використання Paeonia l. у ботанічному саду "Поділля" Вінницького національного аграрного університету Прокопчук В. М., Дідур І. М., Панцирева Г. В. С 2020 5
24285 IX Всеукраїнська олімпіада з радіоелектроніки Цирульник С. М. Тд 2020 1
24284 Досвід формування цифрових компетентностей майбутніх економістів у ЗВО Юрчук Н. П. Тд 2020 0
24283 Кластеризація як шлях виходу з кризи підприємств сільського господарства = Clustering as a way out of the crisis of agricultural enterprises Прямухіна Н. В., Костюченко Д. Л. М 2020 3
24282 Підвищення якості м'яса птиці за використання ультразвукової кавітаційної технології Берник І. М. С 2020 0
24281 Особливості математичного моделювання роботи гідравлічних розподільників золотникового типу для систем рульового керування мобільних сільськьгосподарських машин Шаргородський С. А. Дк 2019 1
24280 Білкові замінники у годівлі бджіл Недашківський В., Постернак Л. С 2020 7
24279 Сучасний стан розвитку хвороб та шкідників зелених насаджень м. Вінниці та оцінка їхнього впливу на життєздатність деревних рослин Матусяк М. В. Дк 2019 4
24278 Вивчення впливу інокулянтів та мікродобрив на висоту рослин нуту в умовах Правобережного Лісостепу України Мордванюк М. О. Дк 2019 7
24277 Екологізм освітнього процесу як запорука успішного світоглядного виховання молодих поколінь Тарасенко Г., Мудрак О., Мудрак Г., Нестерович Б. С 2019 5
24276 Продуктивність нуту залежно від впливу інокулянтів та мікродобрив Мордванюк М. О. Дк 2019 6
24275 Формування симбіотичного апарату для підвищення екологічного потенціалу земель залежно від позакореневих підживлень та інокуляції насіння Мордванюк М. О. Дк 2019 9
24274 Вплив позакореневих підживлень та інокуляції насіння на симбіотичну та зернову продуктивність нуту Мордванюк М. О. Дк 2019 6
24273 Влияние корневой системы клевера лугового на образование гумуса Пелех Л., Забарна Т. С 2020 6
24272 Вплив позакореневих підживлень на показники симбіотичної діяльності сої Забарна Т. А. С 2020 5
24268 Оцінка ефективності застосування елементів технології при вирощуванні озимої пшениці Шкатула Ю. М. С 2020 5
24265 Вплив агротехнологій вирощування озимого ріпаку на вміст важких металів та мікроелементів у вегетативній масі Шкатула Ю. М. С 2020 4
24264 Morphological features of the jejunum and ileum of the middle and heavy goose breeds Kushch M. M., Kushch L. L., Byrka E. V., Byrka V. V., Yaremchuk O. S. Сweof 2019 6
24263 Організація тестового контролю знань студентів-спортсменів з іноземної мови Волошина О. В. С 2020 4
24262 Якість бджолиного обніжжя (пилку), виробленого бджолами в умовах забруднення медоносних угідь радіонуклідами Гуцол Г. В. Тд 2019 4
24259 Циркулярні бізнес-моделі в агропродовольчій сфері Ковальчук С. Я. С 2020 5
24258 Assessment of technogenic load on the environment in the regions of the Northwest Black Sea = Оцінка техногенного навантаження на довкілля в регіонах Північно-Західного Чорного моря Chugai A. V., Safranov T. A., Mudrak O. V., Mudrak Н. V. Сweof 2020 4
24257 Минеральный состав мяса бройлеров Побережец Ю. Н. С 2020 6
24256 Особливості документування результатів обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес в Україні Фабіянська В. Ю., Гуцаленко О. О. С 2010 4
24255 Оцінка декоративності дерев’янистих ліан в умовах м. Вінниці Матусяк М. В. Тд 2019 5
24254 Оцінка успішності акліматизації та адаптації предстаників родини Кипарисові (Cupressaceae F. Neger) в умовах біостаціонару ВНАУ Матусяк М. В. Дк 2019 7
24253 Особливості вегетативного розмноження деяких культиварів роду Spiraea l. в умовах біостаціонару ВНАУ Матусяк М. В. Дк 2019 5
24252 Вивчення впливу інокулянтів та мікродобрив на висоту рослин нуту в умовах правобережного Лісостепу України Мордванюк М. О. Тд 2010 5
24251 Продуктивність нуту залежно від впливу інокулянтів та мікродобрив Мордванюк М. О. Тд 2019 8
24250 Туристичний бренд Вінниччини: реалії та перспективи Табенська О. І. С 2020 6
24249 Розвиток сфери туризму у Німеччині Табенська О. І. С 2020 6
24248 Роль правознавства в житті людини Чернищук Н. В. С 2019 4
24247 Формування врожаю плодів патисона (Сucurbita pepo var. Melopepo l.) залежно від схеми розміщення рослин в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. Тд 2019 8
24246 Формування врожаю овочевих рослин залежно від змін погодних умов у Правобережному Лісостепу України Паламарчук І. І. Тд 2018 7
24245 Вплив сорту та гібрида на продуктивність і динаміку плодоношення кабачка в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. Тд 2018 4
24244 Формування врожаю та динаміка плодоношення рослин кабачка залежно від сортових особливостей та стимуляторів росту в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. Тд 2018 6
24243 Особливості побудови моделі соціально орієнтованої національної економіки Головня О. М. С 2020 5
24242 Безпека та якість молока в Україні Бондар М. М. С 2020 5
24241 Використання кейс-методу в процесі вивчення дисципліни «Психологія управління» Олійник Н. А., Клибанівська Т. М. Тд 2019 6
24240 Фотосинтетична продуктивність сорго цукрового залежно від елементів технології вирощування Липовий В. Г. Тд 2019 7
24239 Фотосинтетична продуктивність одновидових і спільних посівів кукурудзи із соєю залежно від технологічних прийомів вирощування Липовий В. Г. Тд 2019 5
24238 Особливості формування продуктивності різних сортів топінамбура Князюк О. В., Липовий В. Г., Шевчук О. А., Гуцол Г. В. С 2019 6
10457 К вопросу о сепарации примесей на фрикционных сепараторах А.М.Романов, И.А. Зозуляк С 0000 123


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska