The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Added last week

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
31509 Підвищення ефективності зондування ґрунтів на установках з гідроімпульсним приводом Веселовська Н.Р., Іскович-Лотоцький Р.Д., Брацлавець Б.С., Шевченко В.В. Сун 2022 0
31508 Сучасна технологія вирощування кукурудзи для енергоефективного та екологобезпечного розвитку сільських територій Паламарчук В.Д., Колісник О.М. Мвв 2022 0
31507 Improving the production Technology of functional Paste-like fruit-and-berry Semi-finished products Zagorulko A., Zahorulko A., Kasabova K., Chuiko L., Yakovets L., Pugach A., Barabolia O., Lavruk V. СSc 2022 1
31506 Промислова екологія харчових підприємств. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання галузі Алєксєєв Олексій, Врадій Оксана Мв 2022 0
31505 Шляхи поліпшення процесу управління дебіторською заборгованістю підприємства Мулик Т.О. Дк 2022 1
31504 Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах ТОВ «Органік-Д» Тиврівського району Олександр Паламарчук Дрп 2022 1
31503 Дослідження елементів технології при вирощуванні гібридів кукурудзи в умовах ПОСП «Нападівське» с. Нападівка Калинівського району Дмитро Нечай Дрп 2022 0
31502 Вплив елементів технології на продуктивність та стійкість гібридів кукурудзи до стеблового кукурудзяного метелика в умовах ВСП «Чернятинський фаховий коледж» ВНАУ Ростислав Крешун Дрп 2022 1
31501 Формування продуктивності сої залежно від оптимізації удобрення в умовах МКП «Вінницязеленбуд» Ярошенко В.В. Дрп 2022 1
31500 Вплив позакореневих підживлень мікродобривами та стимуляторами росту на формування врожайності соняшнику в умовах ТОВ ПК «Зоря Поділля» Гайсинського району Грицик Г.В. Дрп 2022 1
31499 Вплив строків сівби та удобрення на продуктивність сортів ячменю озимого в умовах дослідного поля ВНАУ Цапушел Д.А. Дрп 2022 1
31498 Ефективність застосування позакореневих підживлень при вирощуванні ярої пшениці в умовах ТОВ «Агро-Астра» Немирівського району Кахно В.В. Дрп 2022 2
31497 Повітряно-решітчастий вібросепаратор Ярошенко Л.В., Видмиш А.А. Пнв 2022 1
31496 Особливості накопичення важких металів овочами за різного періоду їх вирощування Разанов С.Ф., Вдовенко С.А., Піддубна А.М. Сун 2022 1
31495 Теоретичні основи управління маркетинговою діяльністю на підприємствах галузі садівництва Кожухар В.В. Дк 2022 2
31494 Creating surface layers of parts with increased tribological characteristics using cold gas-dynamic spraying Matviychuk V., Gaidamak O., Karpiichuk M. Сун 2022 0
31493 Побудова кривих граничних деформацій матеріалів Матвійчук В.А., Колісник М.А., Штуць А.А. Сун 2022 3
31492 Технологія моніторингу професійно-особистісного саморозвитку майбутніх фахівців Левчук О.В., Гусак Л.П., Бублик К.С. Сун 2022 0
31412 Біометрія. Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання, галузі знань: 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальностей 206 Садово-паркове господарство, 2 Циганська О.І. Мв 2022 4
10457 К вопросу о сепарации примесей на фрикционных сепараторах А.М.Романов, И.А. Зозуляк Сун 0000 298


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska