The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Added last week

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
16601 Ombudsmen as national institution for protection of the right to education in Ukraine Melnychuk O.F С 2018 1
16600 Забезпечення освітньої діяльності в умовах проведення антитерористичної операції на сході України Мельничук О.Ф. С 2018 0
16599 Напрямки розвитку галузі овочівництва на найближчу перспективу Логоша Р.В., Підвальна О.Г. Тд 2017 1
16598 Мобільний банкінг як перспективний напрям розвитку банківських інформаційних систем Бахарєва Я.В. С 2018 0
16597 Особливості формування системи управління ресурсозбереженням на підприємстві Підвальна О.Г. Тд 2017 1
16596 Інформаційні системи і технології як інновація у системі управління бізнес-процесами Юрчук Н.П. С 2018 1
16595 Система моніторингу в управлінні ІТ-проектами Юрчук Н.П. С 2018 1
16594 Стратегія підвищення якості послуг у туристичному підприємстві Білоус О.Ю. Дрп 2018 0
16593 Самооцінка як фономен самосвідомості особистості Недбалюк О.О. Тд 2018 1
16592 Методи управління на туристичному підприємстві та напрямки їх удосконалення Дімітрова З.А. Дрп 2018 0
16591 Економічні та обліково-законодавчі аспекти інвестиційно-інноваційної діяльності аграрного сектору Правдюк М.В. Правдюк А.Л. С 2018 0
16590 Сучасний стан розвитку вітчизняного сектору Германюк Н.В. С 2018 1
16589 Ринок земель сільськогосподарського призначення: реалії та перспективи економічного та правового середовища Правдюк Н.Л. Правдюк А.Л. С 2017 0
16588 Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні Правдюк А.Л. С 2017 1
16587 Історичні аспекти накового вивчення культури сої в країнах Азії та Європи з найдавніших часів до початку ХХ ст. Муханов В. М. С 2018 1
16586 Аналіз результатів педагогічного експерименту з впровадження педагогічної технології формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р.А. С 2017 1
16585 Організація освітнього полікультурного середовища як соціальної системи полісуб’єктного типу в аграрному ВНЗ Кравець Р.А. С 2017 1
16584 Параметричне збудження пульсацій під час роботи регульованого аксіального роторнопоршневого насоса Іванов М.І., Переяславський О.М., Шаргородський С.А., Ковальова І.М. Тд 2017 1
16583 Сутність внутрішньої мотивації пізнавальної діяльності майбутніх фахівців аграрної галузі в контексті формування полікультурної компетентності на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. С 2017 1
16582 Впровадження інтерактивних методів навчання у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. С 2017 1
16581 Педагогічна технологія формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. С 2017 0
16580 Діяльність менеджера аграрної галузі в ринкових умовах Марценюк Н. А. С 2018 0
16579 English cuisine Марценюк Н.А., Позур К.С. Тд 2018 0
16578 Інноваційні технології навчання у підготовці фахівців з бухгалтерського обліку Бурко К.В. С 2018 0
16577 Роль іноземного інвестування у професійній підготовці менеджерів аграрної галузі Марценюк Н. А. Тд 2018 0
16576 Регулювання зайнятості як фактор розвиткуи економіки країни в контексті європейської інтеграції Онищук Ю.В. С 2018 0
16575 Контекстне навчання як засіб інтеграції у процесі викладання англійської мови ХомяковськаТ.О., Калініченко А.І. С 2017 0
16574 Роль професійної мобільності у професійній підготовці менеджерів аграрної галузі Марценюк Н. А. С 2017 0
16573 Сутність виробничих запасів як економічної категорії: облік та управлінські аспекти Коваль Н. І. С 2017 0
16572 Виробництво та сертифікація органічної продукції: досвід США Калетнік Г.М., Пришляк Н.В. С 2017 0
16571 Удосконалення внутрішньогосподарського контролю в кормовиробництві на основі застосування ланцюга цінності Чудак Л.А. С 2015 0
16570 Стан діючої практики організації контролю кормовиробництва Чудак Л.А. С 2015 0
16569 Проект лікувально-оздоровчого комплексу на 50 номерів у м. Трускавець Почверук Катерина Євгеніївна Дрп 2018 0
16568 Удосконалення управління капіталом підприємства апк (за матеріалами фг «вищеольчедаївське») Ферубко Г.В. Дрп 2018 0
16567 Information support of Agricultural Information-Advisory Activity in Ukraine as a Key Component of Its Development Broyaka A.A. С 2017 0
16566 Сучасний стан безробіття та шляхи його подолання Самборська О. Ю. С 2017 0
16565 УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Григор"єва Ю.А. Дрп 2018 0
16564 Інноваційний розвиток та управління в аграрному секторі Германюк Н.В. С 2017 0
16563 Куратор академічної групи – вихователь, науковець, організатор у вищих аграрних закладах освіти Матієнко О.С. С 2017 0
16562 Організація та оцінка технологій доїння корів в контексті конкурентоспроможності молокопродукції Петриченко О.А. С 2017 0
16561 Організація технологічних процесів та оцінка технологій утримання худоби Петриченко О.А. С 2017 0
16560 Проект дитячого оздоровчого комплексу на 100 номерів у м.Херсоні Годований Д.О. Дрп 2018 0
16559 Організація кормозабезпечення молочного скотарства Петриченко О.А., Петриченко І.І. С 2017 0
16558 Аналіз ефективності використання виробничих запасів у ТОВ «Устя» Томчук О.Ф., Пацар О. С 2017 0
16557 Проект готелю на 20 номерів у м. Вінниця Мартинюк В.В. Дрп 2018 0
16556 Організація маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств (за матеріалами ПП «агрофірма «батьківщина») Мазур А.Г., Сукманюк О.А. Дрп 2018 0
16555 Проект туристичного комплексу на 50 номерів у м. Тернопіль Янчук Ярослав Сергійович Дрп 2018 0
16554 «Проект апартамент - готелю на 50 номерів у м. Одеса» Пастух Наталія Андріївна Дрп 2018 0
16553 Організаційна структура управління туристичним підприємством та шляхи її удосконалення Геденач Ольга Петрівна Дрп 2018 0
16552 Проект готелю 3* при аеропорту на 50 номерів у м. Львів Шоломіцька І. А. Дрп 2018 0
16551 Процес управління туристичним підприємством та шляхи його удосконалення Першин М.В. Дрп 2018 1
16550 Проект будинку відпочинку на 50 номерів у м. Коломия Примчук Ярослав Олегович Дрп 2018 0
16549 Проект міні-готелю на 50 місць у м. Хмельницький Луцкевич Ю.О. Дрп 2018 0
16548 Проект готелю 3* ділового призначення на 50 номерів у м.Кам'янець Подільський Штойко Аліна Русланівна Дрп 2018 0
16547 Стан та перспективи діяльності овочепереробних підприємств в Україні Логоша Р.В. С 2017 0
16546 Інноваційний розвититок промислових підприємств Вінницької області Киш Л.М., Назаровська А.І., Редько Л.Ю. С 2017 1
16545 Оцінка інноваційно-наукового потенціалу Вінницької області Киш Л.М., Олійник А.Ю. С 2017 0
16544 Інвестиційний розвиток аграрних підприємств в умовах забезпечення екологічної безпеки регіонів (за матеріалами департаменту аг розвитку екології та природних ресурсів вінницької ода) Мазур А.Г., Мазур Я.Р. Дрп 2018 0
16543 Аналіз фінансових результатів та фінансового стану сільськогосподарського підприємства Киш Л.М., Синявська Н.С. С 2017 0
16542 Порівняльний аналіз продуктивність праці управлінського персоналу Киш Л.М., Поліхун В.М. С 2017 1
16541 Матеріальне стимулювання та аналіз фонду оплати праці у фермерських господарствах Киш Л.М., Курило Н.Ф. С 2017 0
16540 Управління інвестиційним розвитком в аграрних підприємствах (за матеріалами департаменту аг розвитку екології та природних ресурсів вінницької ода) Мазур А.Г., Зельга О.О. Дрп 2018 0
16539 Перспективи розвитку розподільчої логістики АПК Потапова Н.А. С 2017 0
16538 Формування професійної компетентності фахівців аграрної сфери Германюк Н.В. С 2017 1
16537 Генетичне різноманіття дикорослих видів картоплі та їх використання в селекції Мамалига В.С. Тд 2017 1
16536 Стан розвитку сучасного ринку цінних паперів в Україні Руда О.Л. С 2017 0
16535 Сутність фінансового контролінгу на підприємствах малого бізнесу в Україні Шиманська О.П., Алескерова Ю.В. Тд 2017 1
16534 Цінова політика щодо готової продукції підприємства: обліково-аналітичний аспект Правдюк Н.Л. С 2017 0
16533 Статистичний аналіз показників сталого розвитку територіальної громади Піддубна О.О., Підгурський О.І. С 2017 2
16532 Необхідність оцінки якості фінансової звітності Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. С 2017 2
16531 Облікова концепція товарно-матеріальних цінностей в умовах постіндустріальної економіки Правдюк Н.Л. С 2017 2
16530 Проект готелю 3* ділового призначення на 100 номерів у м. Київ Кравчук Лілія Ігорівна Дрп 2018 0
16529 Дослідження суперпозиції пуассонівського та регулярного потоків транзакцій Підгурський О.І., Волонтир Л.О. С 2017 2
16528 «Підвищення ефективності управлінської праці (за матеріалами АП НВП «Візит»)» Панаскевич А.Ю. Дрп 2018 1
16527 Упрaвлiння реклaмнoю дiяльнiстю в туристичнoму пiдприємствi тa шляхи її удoскoнaлення (зa мaтерiaлaми тур aгенцiї «Вiнвiзa» м. Вiнниця) Шаловінська Діана Андріївна Дрп 2018 0
16526 Управління капіталом підприємств АПК Мушта О.А. Дрп 2018 2
16525 Формування мотиваційного механізму управління в сучасних умовах на туристичному підприємстві Зілінський Д.В. Дрп 2018 1
16524 Особливості управління виробництвав умовах акціонерної форми господарювання (за матеріалами пат «вінницький ожк») Мазур А.Г., Терлецький Д.О. Дрп 2018 0
16523 Сучасні тенденції та проблеми оподаткування сільськогосподарських підприємств України Чудак Л.А. С 2017 2
16522 Роль обліку в забезпеченні економічної безпеки підприємств Гудзенко Н.М., Китайчук Т.Г. С 2017 1
16521 Recreational and tourism activity and its modern aspects of development Ivashchenko A.V., Voloshyna O.V., Vlasenko I.V. М 2018 0
16520 Управління конкурентоспроможністю туристичного підприємства в сучасних умовах Марач Г.А. Дрп 2018 2
16519 Облік створення і використання мобільних додатків як об’єктів права інтелектуальної власності Лепетан І. М., Коваль Н. І., Китайчук Т. Г. С 2018 2
16518 Облікове забезпечення операційної оренди в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України Янчук г. В., Китайчук т. Г., Земляна І. Ф. С 2017 1
16517 Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі: проблеми перехідного періоду Китайчук Т.Г. С 2017 2
16516 Моделювання суперпозиції неоднорідних потоків транзакцій Підгурський О.І. С 2017 1
16515 Причини занепаду фінансового аналізу в сільському господарстві Чудак Л.А. С 2017 2
16514 Соціальні аспекти бухгалтерського обліку Правдюк Н.Л. С 2017 2
16513 Аналіз суперпозиції потоків транзакцій з пуассонівським та рівномірним законами розподілу Підгурський О.І. С 2017 0
16512 Alternative Models of Agricultural Advisory Program Development Broyaka A.A. С 2017 0
16511 Ensuring of the Socio-Economic Development of Regions of Ukraine on the Basis of Methods of Indicative Planning Klochkovska V., Khaietska O., Broyaka A. С 2017 0
16510 Особливості кадрової політики аграрних підприємств у сучасних умовах Мазур В.А., Германюк Н.В., Дмитрук Р.В. С 2018 0
16509 Технології створення, розведення й оцінювання стад молочного скотарства: аналітичний огляд Петриченко О.А. С 2018 0
16508 Контроль та управління витратами на оплату праці Томчук О.Ф., Машевська А.А. С 2018 1
16507 Облікова політика щодо заробітної плати Подолянчук О.А. С 2018 0
16506 Оцінка біоенергетичного потенціалу Вінницької області Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О. С 2018 0
16505 Анатомо-морфологічні показники вегетативних органів культури цукрового буряка за дії ретардантів Шевчук О.А. С 2018 0
16504 Improvement of processes of rolling stamping on the basis of investigation of technological parameters on the mechanics of workpieces’ formation Shtuts A., Kolisnyk M., Yavdyk V. С 2018 0
16503 Перспективи контролю дотримання сівозмін як фактора забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення Чудак Л.А. С 2018 0
16502 Порівняльний аналіз результатів імітаційного та математичного моделювання суперпозиції пуассонівського та регулярного потоків транзакцій Підгурський О.І. С 2018 0
16501 Механізм управління криптовалютою в обліковій системі підприємства Фостолович В. А. С 2018 1
16500 Криптовалюта як новий фінансовий інструмент: переваги і недоліки її використання та проблеми нормативно-правового регулювання Томчук О.В., Фостолович В. А. С 2018 1
16499 Застосування мобільних додатків в бізнесі та їх облік Корпанюк Т.М. Мулик Я.І. С 2018 1
16498 Облік використання земель сільськогосподарського призначення на умовах емфітевзису Іщенко Я.П. С 2016 0
16497 Інтегрування еколого-економічного підходу у стратегію розвитку та практику господарювання сільськогосподарських підприємств Фостолович В. А. С 2017 0
16496 Облікові аспекти користування землею на умовах емфітевзису Іщенко Я. П., Новодворська В.В. С 2016 1
16495 Управління господарською діяльністю туристичного підприємства та шляхи його удосконалення Кривенко С.П. Дрп 2018 1
16494 Біологічні перетворення в рибництві як об’єкт бухгалтерського обліку Іщенко Я. П. С 2016 0
16492 Шляхи розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні (за матеріалами туристичної агенції «На канікули» м. Вінниця)”. Галунко Богдан Григорович Дрп 2018 0
16491 Управління внутрішнім середовищем туристичного підприємства та шляхи його вдосконалення (за матеріалами туристичного оператора «tui tour» м. вінниця) Гулеватий В.С. Дрп 2018 0
16490 Система маркетингових комунікацій туристичного підприємства та шляхи її удосконалення (за матеріалами туристичного оператора «укрвінтур» м. вінниця) Марченко І. В. Дрп 2018 0
16489 Трудовий потенціал сільськогосподарських підприємств та ефективність його використання (за матеріалами СТОВ «Лан») Базюк А.В Дрп 2018 0
16488 Застосування професійного судження аудитора в контексті розвитку міжнародних стандартів аудиту Томчук О.В., Фабіянська В.Ю. С 2018 1
16487 Використання земель на умовах емфітевзису: правовий та обліковий аспекти Іщенко Я.П., Любар О. О. С 2018 0
16486 Галузеві особливості бухгалтерського обліку витрат на біологічні перетворення в рибництві Іщенко Я. П. С 2017 1
16485 Модель розвитку організації обліку на основі концепції ощадливого виробництва: структурний аналіз Плахтій Т.Ф. С 2017 1
16484 Аналіз моделей оцінки якості облікової інформації Плахтій, Т.Ф. С 2017 0
16483 Необхідність оцінки якості фінансової звітності Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. С 2017 0
16482 Розвиток системи менеджменту якості обліку Плахтій Т.Ф. С 2017 1
16481 Якісні характеристики фінансової інформації в конвергованій концептуальній основі: критичний аналіз Плахтій Т.Ф. С 2017 0
16480 Напрями забезпечення належного рівня якості облікової системи підприємства: організаційний аспект Плахтій, Т.Ф. С 2017 1
16478 Підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом туристичного підприємства Бабій О.О. Дрп 2018 1
16477 Управління комерційною діяльністю підприємства АПК Бондар К.А. Дрп 2018 1
16476 Основи європейських технологій вирощування кормових буряків та дослідження процесу їх подрібнення Мазур В.А., Любін М.В., Токарчук О.А. С 2018 0
16475 Удосконалення системи мотивації праці працівників апарату управління (за матеріалами тов «агротехцентр») Кушнерчук С.А. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2018 0
16474 Теоретичні основи та особливості процесу різання коренеплодів у фермерських господарствах Токарчук О.А. С 2017 1
16473 Стратегічний інноваційний розвиток підприємств в Україні Киш Л.М С 2017 0
16472 УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА АПК (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПП «АГРОФІРМА «БАТЬКІВЩИНА») Мазур А.Г., Сукманюк Є.А. Дрп 2018 0
16471 Дистанційна форма навчання у вищих навчальних закладах України та інших країн світу Ушкаленко І.М., Зелінська Ю.В. С 2018 0
16470 Практика використання дискримінантного аналізу дієвості процесів функціонування сільськогосподарських підприємств на основі показників складових результативності Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О., Марчук Л.М. С 2018 0
16469 SEE-аналіз дієвості процесів захисту і реабілітації грунту, підземних та поверхневих вод України Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. С 2017 1
16468 Продовольча безпека та економічні засади виробництва біопалива Фурман І.В., Токарчук Д.М. С 2018 1
16467 Стратегічне управління туристичним підприємством Аркуша О.О. Дрп 2018 2
16466 Управлінські заходи щодо підвищення ефективності виробництва ріпаку Токарчук Д.М. С 2018 1
16465 Облікова політика щодо запасів Коваль Л.В. С 2018 2
16464 Облік земель сільськогосподарського призначення через призму чинної методології Коваль Л.В. С 2017 1
16463 Механізм державного регулювання підприємств туристичної індустрії в сучасних умовах та шляхи його удосконалення Ткаченко В.О. Дрп 2018 2
16462 Облік земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств в Україні Коваль Л.В., Заболотчук А.В. С 2018 2
16461 Вплив інформаційних технологій та нових альтернативних методів у аграрній галузі на професійну підготовку менеджерів Марценюк Н.А. Тд 2018 1
16460 Investigation of the process of thread extrusion using the ultrasound Turych V., Veselovska N., Rutkevych V., Shargorodsky S. С 2017 3
16459 Активизация разложения фитомассы высших водных растений в рыбоводных прудах и интенсификация развития кормовой базы Трачук Е., Огородничук Г. С 2016 1
16458 Стан та перспективи розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в овочівництві Логоша Р.В. С 2017 3
16457 Дослідження процесів штампування обкочуванням плоских кільцевих і фланцевих заготовок із листа Штуць А. А. С 2016 1
16456 The effect of the agricultural extension service on the welfare of rural population Довгань Л.І. Тд 2018 2
16455 Кінематика формування виробів сільськогосподарського машинобудування при штампуванні обкочуванням Матвійчук В. А., Штуць А. А. Тд 2015 2
16454 Нормування втрат електроенергії в розподільчих мережах агропромислового комплексу критеріальним методом з застосуванням нейро-нечіткого моделювання Рубаненко О.О., Штуць А.А., Явдик В.В. Тд 2015 2
16453 Створення і розвиток фермерських господарств Вінницької області (1991-1992 р.) Левчук К.І. С 2018 2
16452 Машина для посадки технічної верби Бандура В.М., Кордонський В.А. С 2017 2
16451 Intensification of rapeseed drying process through the use of infrared emitters Bulgakov V., Bandura V., Arak M., Olt G. С 2018 2
16450 Using of the wave technologies in intensification processes of heat and mass transfer Burdo O., Bandura V., Zykov A., Zozulyak I. С 2017 1
16448 Development of wawe technologies to intensify heat and mass transfer processes Burdo O., Bandura V., Zykov A., Zozulyak I., Levtrinskaya J., Marenchenko E. С 2017 2
16447 Управління трудовими ресурсами підприємства АПК Іщенко Олександра Анатоліївна Дрп 2018 0
16446 Проект готелю на 50 номерів у м. Одеса Ковальчук Олена Юріївна Дрп 2018 2
16445 Determination of optimal transformation ratios of power system transformers in conditions of incomplete information regarding the values of diagnostic parameters O. Rubanenko, О. Kazmiruk, V. Bandura, V. Matvijchuk, O. Rubanenko С 2017 2
16444 Впровадження гармонійного співвідношення методів управління кадрами (за матеріалами тов «Україна-т») Куліченко І.О. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.) Дрп 2018 0
16443 Управління розвитком харчової промисловості регіону (за матеріалами департаменту аг розвитку екології та природних ресурсів вінницької ода) Мазур А.Г., Рябошапко А.О. Дрп 2018 0
16442 Організаційно-правові засоби здійснення контрольного провадження в міграційнійсфері Терепа А.М. Дрп 2018 2
16441 Речові докази в кримінальному провадженні Гуменюк М.Ю. Дрп 2018 1
16440 Аналіз ринку біопалива Вінницької області Форостян Олександр Олександрович Дрп 2018 0
16439 Управління виробничими ресурсами аграрних підприємств (за матеріалами ПП «Валентина») Ткаченко Д.А. Дрп 2018 0
16438 Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна ( за матеріалами ТОВ «Агрофірма Ободівська») Бурдейна О.В. Дрп 2018 0
16437 Особливості формування трудової діяльності підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності Коваль А.Б. Дрп 2018 1
16436 Аналіз тенденцій розвитку страхового ринку: вітчизняний та світовий аспект Марценюк-Розарьонова О.В. С 2017 3
16435 Розвиток ринку автострахування в Україні : проблеми та перспективи Марценюк-Розарьонова О.В., Марчук Ю. Ю. С 2018 5
16434 Страхування урожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень Марценюк-Розарьонова О.В., Якубовська Я.Р.,Чорнопищук О.М. С 2018 4
16433 Механізми розвитку завнішньоекономічної діяльності підприємств регіону Кушнір В.А. Дрп 2018 0
16432 Вплив фізичного стану меляси на перетравність основних поживних речовин кормів раціону та обмінні процеси в рубці жуйних тварин Овсієнко С.М. С 2017 3
16431 Порівняльна оцінка продуктивної дії консервованого і сухого зерна сорго в годівлі високопродуктивних дійних корів Овсієнко С.М. С 2017 0
16430 Розвиток предикативної аналітики як пріоритетного напрямку бізнес-аналітики Бахарєва Я.В. С 2018 4
16429 Управління фінансовими ресурсами підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Ткачук В.В. Дрп 2018 0
16428 Раціональне харчування студентів та його вплив на працездатність Олійник Н.А., Швець О.І. С 2017 3
16427 Ефективність діючих методів управління установою та напрями їх підвищення Боровик Вікторія Сергіївна Дрп 2018 1
16426 Управління фінансовими ресурсами підприємства (за матеріалами свк «прогрес») Оськіна І.С. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2018 0
16425 Контактна взаємодія інструмента з деталлю у процесах поверхневого пластичного деформування з ультразвуком Веселовська Н.Р.,Турич В.В., Руткевич В.С. С 2017 2
16424 Оцінювання ефективності функціонування технологічного комплексу з використанням системного підходу Іскович-Лотоцький Р.Д., Веселовська Н. Р., Зелінська О.В., Веселовський Я. П. С 2017 1
16423 Аналіз принципових технологічних схем та конструктивних рішень насосних гідроприводних агрегатів Веселовська Н.Р., Яремчук О. А. С 2017 2
16422 Вплив пробіотиків на ріст, розвиток і господарсько-корисні ознаки медоносних бджіл Гуцол А.В., Ковальський Ю.В., Ковальська Л.М., Гуцол Н.В. С 2017 4
16421 Біологічний консервант та його вплив на продуктивність дійних корів за консервування вологого зерна кукурудзи Овсієнко С.М. С 2017 2
16420 Використання преміксів Інтермікс за фазової годівлі молодняку свиней Гуцол А. В., Гуцол Н.В., Дацюк І.В. С 2017 3
16419 Заготівля і використання силосу з високою аеробною стабільністю А.І. Овсієнко, А.В. Безпалько, С.М. Овсієнко С 2017 2
16418 Вплив згодовування преміксів Інтермікс на показники крові молодняку свиней за фазової годівлі Мазуренко М.О., Гуцол Н. В., Дацюк І. В. С 2017 2
16417 Особливості вирощування проса лозовидного в умовах Лісостепу Правобережного Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Поліщук І.С. С 2017 4
16416 Фотосинтетична продуктивність сорго цукрового залежно від елементів технології вирощування Липовий В. Г., Поліщук І. С. С 2017 3
16415 Стан виробництва картоплі на Вінниччині та ефективність позакореневих підживлень Поліщук І. С., Кравчук С. В. С 2017 4
16414 Технології інтерактивного навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців Січко Т.В., Маценко А.О. Тд 2018 3
16413 Інноваційні підходи до використання промислового схрещування, умов утримання та одержання додаткових енергоносіїв від чистопорідних і помісних бичків Яремчук О.С., Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л. С 2017 4
16412 Дослідження системи моніторингу параметрів режиму роботи сонячної панелі Рубаненко О. Є., Гунько І. О., Рубаненко О. О. С 2018 2
16411 Забур’яненість посівів кукурудзи на зерно та ефективний її контрольв умовах дослідного поля ВНАУ Буткалюк Т. О., Вергелес П. М., Ватаманюк О. В. С 2018 4
16410 Висота рослин кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування Мазур В. А., Циганська О. І., Шевченко Н.В. С 2018 2
16409 Створення вихідних форм сортів цукрових буряків стійких до ризоманії в умовах Ялтушківської ДСС ІБ і ЦБ НААН УКРАЇНИ Мазур В.А., Гончарук Г.С., Пінчук Н.В. С 2017 2
16408 Формування продуктивності сортів ячменю ярого залежно від впливу позакореневих підживлень в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук І.С. , Телекало Н.В. С 2018 5
16407 Вплив стимулятора росту Вимпел на врожайність моркви Окрушко С.Є. С 2018 4
16406 Analysis of investment activities of enterprises of Ukraine Aleskerova Yuliia, Fedoryshyna Lidiia М 2018 2
16405 Аналіз особливостей функціонування інтегрованої системи обробки статистичних даних України Гунько І.В., Січко Т.В., Ігнатов С.Н. С 2018 4
16404 Оцінка ефективності енергоощадної системи підприємства Січко Т.В., Попадинець Н.П. С 2018 6
16403 Оптимізація управління персоналом засобами інформаційних технологій в умовах ресурсного обмеження Січко Т.В., Максимчук К.М. С 2018 2
16402 Інтенсивність зниження концентрації нітратів у зерні злакових культур залежно від періоду зберігання Ткачук О.П., Яковець Л.А., Ватаманюк О.В. С 2018 3
16401 Аналіз фінансового потенціалу аграрного підприємства Алескерова Ю.В., Коробчук А.Р. С 2018 4
16400 Управління фінансування приватної школи та її вдосконалення Алескерова Ю.В., Вигівська А.О. С 2018 3
16399 Nutritional value of veal used in baby food production Голубенко Т.Л. С 2018 3
16398 Правове регулювання страхування сільського господарства Штельмах Ю.Г. Дрп 2018 1
16397 Впровадження інструментів pr в діяльність туристичного підприємства (за матеріалами туристичного оператора «мер-ка-ба» м. вінниця) Антонічева К.Ю. Дрп 2018 3
16396 Вміст нітратів у зерні злакових культур в умовах змін клімату Яковець Л.А., Ткачук О.П. Тд 2018 3
16395 Функціонально-вартісний аналіз у методології удосконалення управління підприємством Попіль Марина Валеріївна Дрп 2018 0
16394 «Використання соціально-психологічних методів управління в аграрних підприємствах (за матеріалами АП НВП «Візит»)» Дмитренко Інні Анатоліївні Дрп 2018 1
16393 Проект готелю 3* ділового призначення на 50 номерів у м. Харків Гречанюк Ірина Олександрівна Дрп 2018 1
16392 Spatial organization of regional economic development Mazur A., Kubai O. С 2018 2
16391 Управління якістю послуг в туристичному підприємстві та шляхи її удосконалення (за матеріалами туристичної агенції «на канікули» м. вінниця) Недомовна Ю.В. Дрп 2018 3
16390 Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами сільськогосподарського призначення Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. С 2017 12
16389 Удосконалення економічних методів управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні Дзісь О.Ю. Дрп 2018 4
16388 Вплив технологічних прийомів вирощування на формування якісних показників зерна кукурудзи Мазур В. А., Шевченко Н. В. С 2017 3
16387 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективного використання земельних ресурсів Бахмат В.В. Дрп 2018 0
16386 Правові засади використання, відтворення та охорони тваринного світу К.А. Томкова Дрп 2018 1
16385 Методика аналізу фінансового стану підприємства відповідно до вимог внутрішніх і зовнішніх користувачів Мазур В. А, Томчук О. Ф., Браніцький Ю.Ю. С 2017 6
16384 Особливості страхування в аграрному секторі Марценюк-Розарьонова О.В., Чорнопищук О.М., Якубовська Я.Р. С 2018 3
16383 Проблеми забезпечення земельними ресурсами тваринництва та шляхи їх вирішення Повозніков М.Г., Шевчук Т.В., Суховуха С.М. С 2017 5
16382 Сучасний стан та шляхи удосконалення оплати праці в сільськогосподарських підприємствах ( за матеріалами СТОВ «Колос») Арсень К.О. Дрп 2018 0
16381 Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі підприємства (за матеріалами свк «прогрес») Рогожук О.Є. (Керівник дипломної роботи, к.н.держ.упр., доц. Семененко В.В.) Дрп 2018 0
16380 Моделювання кадрової безпеки підприємства Ковбасюк Марина Володимирівна Дрп 2018 0
16379 Проект готелю у рекреаційній зоні 30 номерів у м. Яремча Шевкунова І.О. Дрп 2018 0
16378 Моделювання управління еколого-економічними процесами у розвитку систем Форостянко Інна Анатоліївна Дрп 2018 0
16377 Збалансування попиту і пропозиції цінами рівноваги Ходаковської Валентини Віталіївни Дрп 2018 0
16376 Дарвінізм: історія і розвиток тваринництва Гуцол А.В., Мазуренко М.О., Шевчук Т.В. С 2017 1
16375 Динаміка виробництва зерна та внесення мінеральних добрив під зернові культури у Вінницькій області Ткачук О.П., Яковець Л.А. С 2017 3
16374 Моделювання обсягів випуску продукції методами нечіткої логіки Чердинцев Юрій Герасимович Дрп 2018 0
16373 Інтенсивність зниження вмісту важких металів у зерні залежно від періоду очікування Яковець Л.А. С 2017 2
16372 Моделювання процесів реалізації будівельних проектів Швець Сергій Олексадрович Дрп 2018 0
16371 Дослідження економіко-математичної моделі організації рекламної компанії Слободяник Наталія Дмитрівна Дрп 2018 0
16370 Екологічна небезпека застосування найпоширеніших мінеральних добрив Яковець Л.А. С 2017 1
16369 Побудова моделей дослідження витрат виробництва Росла Віка Вікторівна Дрп 2018 0
16368 Оптимізація розподілу інвестиційних ресурсів підприємства Слободяник Ярослав Олександрович Дрп 2018 0
16367 Моделювання інфляції у перехідній економіці Соколян Артур Сергійович Дрп 2018 0
16366 Енергоощадні технології виробництва продукції рослинництва в умовах трансформації земельних відносин Амонс С.Е. С 2017 24
16365 Роль України у формуванні світової продовольчої безпеки Пчелянська Г.О. С 2017 3
16364 Організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва насіння цукрових буряків Калетнік Г.М., Старосуд В.І., Амонс С.Е. С 2017 2
16363 Бідність населення та її вплив на формування продовольчої безпеки Пчелянська Г.О. С 2017 1
16362 Економіко-технологічні процеси регіонального виробництва рідких біопалив в Україні Климчук О.В. С 2017 3
16361 Специфіка розвитку галузі рослинництва та особливості формування сировинної бази для виробництва біопалив в Україні Климчук О.В. С 2017 2
16360 Стратегічні принципи становлення та розвитку біопаливної індустрії в Україні Климчук О.В. С 2017 2
16359 Економіко-технологічні процеси ефективного регіонального виробництва біогазу в Україні Климчук О.В. С 2017 1
16358 Аграрне виробництво в системі забезпечення продовольчої безпеки держави Кубай О.Г., Коломієць Х.М. С 2017 1
16357 Прогнозування результатів діяльності підприємства Сімакович Юлія Василівна Дрп 2018 0
16356 Управління маркетинговою діяльністю підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Козак Людмила Дрп 2018 1
10457 К вопросу о сепарации примесей на фрикционных сепараторах А.М.Романов, И.А. Зозуляк С 0000 43


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska