The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2011 р.

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
13314 Сегментація Вінницького регіонального ринку молокопродукції Недбалюк О.О. 2011 1291
13044 Економічні особливості виробництва біоетанолу з цукрових буряків в сучасних умовах Хаєцька О.П 2011 754
12743 Економічні особливості виробництва біоетанолу з цукрових буряків в сучасних умовах Хаєцька О.П. 2011 2
11858 Обґрунтування конструктивної схеми вібраційної фільтраційно-осмотичної сушарки Паламарчук І.П., Зозуляк О.В., Зозуляк І.А. 2011 466
10450 Обгрунтування конструктивної схеми вібраційної фільтраційно-осмотичної сушарки І.П. Паламарчук, О.В. Зозуляк, І.А. Зозуляк 2011 428
10408 Обгрунтування в'язкісної характеристики рідкого дисперсійного середовища в умовах вібромеханічної дії Паламарчук І.П., Полєвода Ю.А., Янович В.П. 2011 436
10316 Біоенергетична ефективність застосування поліміксобактерину при вирощуванні цукрових буряків для виробництва біоетанолу Маслоїд А.П. 2011 546
9717 Світове значення геотермальної енергетики Казьміржевська І.І. Скорук О.П. 2011 342
9716 Перспективи формування кластерного виробництва біопалива в україні Скорук О.П., доцент Гримайло І.С 2011 413
9715 Перспективи виробництва біопалива у вінницькій області Скорук О.П., Кірєєва Е.А. 2011 406
9714 Організація використання біоресурсів в світі Скорук О. П. Солодка Л. Л. 2011 510
9713 Можливості збільшення зайнятості за рахунок впровадження аль терна тивних джерел енергії Скорук О.П., Бучок A.B. 2011 453
9712 Властивості ta економічна еектнвність виробництва біопалива в україні Волошановська О.С. Скорук О.П. 2011 587
9711 Ріпак - майбутнє української енергетики Войтова Ю.Скорук О.П. 2011 387
9710 Розвиток та перспективи біоресурсів, важливість їх використання Паламаренко Я.В.Скорук О.П. 2011 362
9709 Аналіз стану, проблем та перспектив розвитку біоенергетики в україні Глеба М. М.Скорук О.П 2011 343
9708 Енергія - у всіх її проявах, як один із альтернативних джерел Н.О. Москалюк.О.П.Скорук 2011 583
9707 Історія розвитку біоенергетики Бородій В.В.Скорук О. П 2011 404
9706 Сонячна енергетика в україні та перспективи ї ї розвитку Кухар О.В.Скорук О.П. 2011 572
9705 Енергія сонця та ї ї використання Коцупера Л.В.Скорук О.П 2011 334
9704 Економічна ефективність переробки цукрового буряка на біопаливо Іщенко І.І.Скорук О.П 2011 372
9703 Тенденції і перспективи розвитку біопалива в україні Бурлака О.М. Скорук О.П 2011 357
9586 Потенціал виробництва біопалива в україні Скорук О.П 2011 421
9585 Сонячна енергія - важливий вид альтернативних джерел Скорук О.П 2011 362
9584 Формування раціональної структури посівних площ в регіоні Скорук О.П 2011 338
9582 Біогаз -основні проблеми та перспективи застосування у вшнницькій області Скорук О.П 2011 447
9569 Проблеми виробництва біоетанолу в україні Скорук О.П 2011 503
9532 Можливості збільшення зайнятості за рахунок впровадження аль терна тивних джерел енергії Скорук О.П 2011 450
9531 Інноваційне забезпечення виробництва біоетанолу в україні Скорук О.П 2011 513
9529 Перспективи виробництва біопалива третього покоління Скорук О.П., Токорчук Д.М., Всемірнова В.М. 2011 938
9526 Стан розвитку біоенергетики в україні Скорук О.П 2011 500
9525 Нормативно-законодавче забезпечення виробництва та використання бюпалив в україні Скорук О.П 2011 336
9524 Проблеми виробництва біоетанолу в україні Скорук О.П 2011 436
9477 Глобалізація аграрного сектора економіки як закономірність розвитку сучасного свтового суспільства Ставська Ю. В., Яремчук Н. В. 2011 324
9454 Сучасний стан та проблеми функціонування агропродовольчого ринку України Ціхановська В. М. 2011 277
9453 Зовнішньоторговельні відносини України з ЄС у розрізі двосторонньої торгівлі аграрною продукцією Ціхановська В. М. 2011 201
9452 Оптимізація системи удобрення бобів кормових в умовах правобережного Лісостепу України Савченко В.О. 2011 236
9451 Оптимізація системи удобрення бобів кормових в умовах правобережного Лісостепу України Савченко В.О. 2011 244
9422 Дослідження проблем управління персоналом в умовах ринку Лисогор В. М., Ціхановська В. М., Виговський Н. С. 2011 234
9421 Вплив мінеральних добрив та бактеріальних препаратів на урожайність бобів кормових у правобережному Лісостепу Савченко В.О. 2011 484
9420 Право дитини на людську гідність Опольська Н.М. 2011 663
9419 Державне регулювання агропродовольчих ринків в умовах глобалізації Ціхановська В. М. 2011 258
9418 Інноваційна політика забезпечення інвестиційної привабливості агропродовольчого сектора України Лисогор В. М., Ціхановська В. М., Виговський М. С. 2011 443
9395 Конкурентоспроможність вітчизняної агропродовольчої продукції та напрями її підвищення на світовому ринку Ціхановська В. М., Павленко Ю. М. 2011 290
9394 Методологічні засади розвитку аграрного ринку України Ціхановська В. М. 2011 245
9393 Сучасні тенденції розвитку ринку агропродовольства України Ціхановська В. М. 2011 238
9374 Активізація інвестиційних процесів регіону як головний фактор забезпечення його конкурентоспроможності Хаєцька О.П., Фурман Б.В. 2011 334
9355 Характеристика структурних ознак аграрного ринку Прилуцький А.М. 2011 1
9344 Інноваційна діяльність підприємств агропромислового підкомлексу Хаєцька О.П., Машевський В.О. 2011 332
9343 Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку цукробурякового підкомплексу україни Хаєцька О.П 2011 336
9342 Соціально-економічні наслідки тіньової економіки україни та шляхи їх подолання Хаєцька О.П., Глуханюк В.Ю 2011 447
9332 Роль професійної освіти у запровадженні МСФЗ в аграрному секторі Мулик Т.О. 2011 342
9299 Виробництво біопалив – шлях до енергонеза-лежності агропромис-лового комплексу України. Климчук О.В. 2011 487
9298 Економічні передумови розвитку біоенергетики в Україні Климчук О.В. 2011 408
8466 Фізична економіка та її проблеми Найко Д.А., Шевчук О.Ф. 2011 1175
3820 Перспективи впровадження альтернативного палива в авіації Бондаренко К.В., Бойченко С.В., Семенов В.Г. 2011 261
3818 Екологічні показники дизельних двигунів з різними умовами сумішоутворення під час роботи на біодизельному паливі Атамась А.І.,Шапко В.Ф.,Черненко С.М., Семенов В.Г. 2011 414
3812 Печальный опыт продвижения в Украине биодизельного топлива Семенов В.Г. 2011 360
3803 Внутрішньогосподарський контроль : стан та шляхи вдосконалення Гуцаленко У.О., Мельник А.М. 2010 340
3802 Определение цетанового числа и теплоты сгорания биодизельного топлива В. Г. Семенов 2011 2
3776 Роль жінки в політичному житті суспільства Богатчук С.С., Дацюк І. 2011 313
3773 Соціально-економічний стан Поділля в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Богатчук С.С. 2011 599
3769 Внутрішній аудит як складова системи ефективного управління підприємством Гуцаленко У.О., Причепа Г.В. 2011 2383
3768 ВПЛИВ ЕКЗОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА СТАН ЗДОРОВ'Я МОЛОДІ В УМОВАХ Ж СВІТОВОЇ РАДІАЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ Бочарова В.Б. 2011 362
3767 Порівняльна характеристика внутрішнього та внутрішньогосподарського контролю Гуцаленко У.О., Бас В.А. 2010 651
3766 Сутність та місце контролінгу в управлінні підприємством Коцупатрий М.М., Гуцаленко У.О. 2010 1130
3763 Внутрішньогосподарський контроль: організаційні аспекти та класифікаційні ознаки Коцупатрий М.М., Гуцаленко У.О. 2010 1248
3761 ВПЛИВ ЕКЗОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА СТАН ЗДОРОВ'Я МОЛОДІ В УМОВАХ Ж СВІТОВОЇ РАДІАЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ Совик Л.А. 2011 299
3143 До проблеми неонаціоналізму в контексті кризи національної ідентичності Слотюк П.В. 2010 356
3142 Становлення «зовнішньої політики» регіонів, як важливого чинника регіонального розвитку Слотюк П.В. 2010 287
3141 Порубіжні території Поділля до і після утворення Речі Посполитої Слотюк П.В. 2010 2284
3140 Еміграція подолян за Урал, в Сибір та Далекий Схід Богатчук Світлана Степанівна 2010 307
3138 Україна на шляху до Європейського Союзу Богатчук С.С., Дуржинська Л.Ю. 2010 631
3054 Досвід децентралізації: особливості місцевого самоврядування Франції та Польщі Слотюк П.В. 2007 428
3052 Обгрунтування стратегії Слотюк П.В. 2006 350
2935 Роль ідеології націоналізму в утворенні незалежної України Богатчук С.С. 2010 331
2930 Роль засобів масової інформації у формуванні громадської думки Богатчук С.С., Паламаренко Я. 2010 776
2929 Українське чумацтво в першій половині ХІХ ст. Богатчук С.С. 2010 1192
2706 Особливості конструкцій подрібнювальних пристроїв підбирачів Pottinger Холодюк О.В. 2010 361


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska