The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: Бланки і форми

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
13284 Дипломний проект на тему «Удосконалення обладнання в апаратурно-технологічній лінії рафінації жирів на базі ТОВ «АВІС» Ладняк А.А. 2017 3
9295 Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок Міністерство освіти і науки України 2015 67
8366 Положення про організацію освітнього процесу у Вінницькому національному аграрному університеті ВНАУ 2015 31
8365 Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Вінницькому національному аграрному університеті ВНАУ 2015 36
8005 Заліково-екзаменаційна відомість ВНАУ 2014 74
7993 Наказ про затвердження форм документів ВНАУ 2014 65
7992 АТЕСТАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ Науково методичний центр 2014 73
7991 Навчальна картка студента МОН України 2014 133
7990 Залікова книжка ІІI-IV МОН України 2014 122
7989 Залікава книжка І-ІІ МОН України 2014 70
7988 Особова справа студента МОН України 2014 118
7987 Додаток до наказу МОН України 2014 53
7986 Наказ про зарахування МОН України 2014 85
7985 Повідомлення про зарахування МОН України 2014 71
7984 Протокол співбесіди МОН України 2014 50
7983 Вкладка МОН України 2014 56
7982 Титульна сторінка письмової роботи МОН України 2014 82
7981 Аркуш усної відповіді (співбесіди) на вступному випробуванні МОН України 2014 43
7980 Відомість вступного випробування МОН України 2014 63
7979 Повідомлення до участі у вступних випробуваннях МОН України 2014 70
7978 Розписка в отриманні документів МОН України 2014 69
7977 Опис особової справи МОН України 2014 58
7976 Опис особової справи МОН України 2014 56
7973 Аркуш вступних випробувань МОН України 2014 57
7972 Розписка Приймальна комісія МОН України 2014 136
7971 приймальна комісія опис МОН України 2014 43
7970 приймальна комісія Журнал МОН України 2014 49
7969 приймальна комісія заява 3 МОН України 2014 60
7966 приймальна комісія заява 1 МОН України 2014 52
7963 Структурно-логічна схема підготовки бакалаврів з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» спеціалізації «Контроль в митних органах» Кафедра аудиту та державного контролю 2014 101
7942 Наскрізна схема звязків дисциплін кафедри міжнародної економіки кафедра міжнародної економіки 2014 76
7829 Зразок вкладки для журналу викладача щодо відпрацювань пропущених занять студентами 2014 2
6990 Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва Материнська Ольга Андріївна 2013 136
6989 Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку Материнська Ольга Андріївна 2013 83
6988 Книга обліку доходів та витрат Материнська О.А. 2013 114
6987 Журнал реєстрації господарських операцій Материнська О.А. 2013 175
6986 Акт переоцінки біологічних активів Материнська О. А. 2013 110
4884 Нова робоча програма з дисципліни Адаптивні системи землеробства Цицюра Я.Г. 2012 716
4883 Нова робоча програма з дисципліни ТВПР Цицюра Я.Г. 2012 401
4624 Наказ. Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2012 1


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska