The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: Бланки і форми

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
13284 Дипломний проект на тему «Удосконалення обладнання в апаратурно-технологічній лінії рафінації жирів на базі ТОВ «АВІС» Ладняк А.А. 2017 3
9295 Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок Міністерство освіти і науки України 2015 254
8366 Положення про організацію освітнього процесу у Вінницькому національному аграрному університеті ВНАУ 2015 36
8365 Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Вінницькому національному аграрному університеті ВНАУ 2015 60
8005 Заліково-екзаменаційна відомість ВНАУ 2014 190
7993 Наказ про затвердження форм документів ВНАУ 2014 171
7992 АТЕСТАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ Науково методичний центр 2014 218
7991 Навчальна картка студента МОН України 2014 327
7990 Залікова книжка ІІI-IV МОН України 2014 315
7989 Залікава книжка І-ІІ МОН України 2014 254
7988 Особова справа студента МОН України 2014 556
7987 Додаток до наказу МОН України 2014 174
7986 Наказ про зарахування МОН України 2014 216
7985 Повідомлення про зарахування МОН України 2014 200
7984 Протокол співбесіди МОН України 2014 163
7983 Вкладка МОН України 2014 180
7982 Титульна сторінка письмової роботи МОН України 2014 241
7981 Аркуш усної відповіді (співбесіди) на вступному випробуванні МОН України 2014 171
7980 Відомість вступного випробування МОН України 2014 190
7979 Повідомлення до участі у вступних випробуваннях МОН України 2014 208
7978 Розписка в отриманні документів МОН України 2014 236
7977 Опис особової справи МОН України 2014 182
7976 Опис особової справи МОН України 2014 165
7973 Аркуш вступних випробувань МОН України 2014 180
7972 Розписка Приймальна комісія МОН України 2014 300
7971 приймальна комісія опис МОН України 2014 155
7970 приймальна комісія Журнал МОН України 2014 175
7969 приймальна комісія заява 3 МОН України 2014 217
7966 приймальна комісія заява 1 МОН України 2014 170
7963 Структурно-логічна схема підготовки бакалаврів з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» спеціалізації «Контроль в митних органах» Кафедра аудиту та державного контролю 2014 266
7942 Наскрізна схема звязків дисциплін кафедри міжнародної економіки кафедра міжнародної економіки 2014 215
7829 Зразок вкладки для журналу викладача щодо відпрацювань пропущених занять студентами 2014 3
6990 Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва Материнська Ольга Андріївна 2013 318
6989 Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку Материнська Ольга Андріївна 2013 284
6988 Книга обліку доходів та витрат Материнська О.А. 2013 572
6987 Журнал реєстрації господарських операцій Материнська О.А. 2013 316
6986 Акт переоцінки біологічних активів Материнська О. А. 2013 239
4884 Нова робоча програма з дисципліни Адаптивні системи землеробства Цицюра Я.Г. 2012 1796
4883 Нова робоча програма з дисципліни ТВПР Цицюра Я.Г. 2012 1014
4624 Наказ. Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2012 1


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska