The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: Бланки і форми

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
13284 Дипломний проект на тему «Удосконалення обладнання в апаратурно-технологічній лінії рафінації жирів на базі ТОВ «АВІС» Ладняк А.А. 2017 5
9295 Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок Міністерство освіти і науки України 2015 378
8366 Положення про організацію освітнього процесу у Вінницькому національному аграрному університеті ВНАУ 2015 40
8365 Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Вінницькому національному аграрному університеті ВНАУ 2015 65
8005 Заліково-екзаменаційна відомість ВНАУ 2014 282
7993 Наказ про затвердження форм документів ВНАУ 2014 285
7992 АТЕСТАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ Науково методичний центр 2014 348
7991 Навчальна картка студента МОН України 2014 460
7990 Залікова книжка ІІI-IV МОН України 2014 431
7989 Залікава книжка І-ІІ МОН України 2014 366
7988 Особова справа студента МОН України 2014 745
7987 Додаток до наказу МОН України 2014 282
7986 Наказ про зарахування МОН України 2014 310
7985 Повідомлення про зарахування МОН України 2014 322
7984 Протокол співбесіди МОН України 2014 275
7983 Вкладка МОН України 2014 289
7982 Титульна сторінка письмової роботи МОН України 2014 361
7981 Аркуш усної відповіді (співбесіди) на вступному випробуванні МОН України 2014 295
7980 Відомість вступного випробування МОН України 2014 295
7979 Повідомлення до участі у вступних випробуваннях МОН України 2014 304
7978 Розписка в отриманні документів МОН України 2014 333
7977 Опис особової справи МОН України 2014 290
7976 Опис особової справи МОН України 2014 281
7973 Аркуш вступних випробувань МОН України 2014 295
7972 Розписка Приймальна комісія МОН України 2014 413
7971 приймальна комісія опис МОН України 2014 270
7970 приймальна комісія Журнал МОН України 2014 262
7969 приймальна комісія заява 3 МОН України 2014 331
7966 приймальна комісія заява 1 МОН України 2014 276
7963 Структурно-логічна схема підготовки бакалаврів з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» спеціалізації «Контроль в митних органах» Кафедра аудиту та державного контролю 2014 411
7942 Наскрізна схема звязків дисциплін кафедри міжнародної економіки кафедра міжнародної економіки 2014 323
7829 Зразок вкладки для журналу викладача щодо відпрацювань пропущених занять студентами 2014 6
6990 Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва Материнська Ольга Андріївна 2013 471
6989 Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку Материнська Ольга Андріївна 2013 420
6988 Книга обліку доходів та витрат Материнська О.А. 2013 774
6987 Журнал реєстрації господарських операцій Материнська О.А. 2013 480
6986 Акт переоцінки біологічних активів Материнська О. А. 2013 374
4884 Нова робоча програма з дисципліни Адаптивні системи землеробства Цицюра Я.Г. 2012 2074
4883 Нова робоча програма з дисципліни ТВПР Цицюра Я.Г. 2012 1227
4624 Наказ. Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2012 1


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska