The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

.

.

.

1311

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
500 2005 Порівняльна характеристика БПЗ "1С", "Фінанси без проблем", "САП Парус". Лаб. роб.№11. Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П., Микульський В.М. Мв 222
497 2006 Економіка підприємництва. Робоча програма навчальної практики для підготовки спеціалістів в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації . Воронецька І.С., Ремпович С.А., Димінський А.М. Рп 0
496 2007 Економіка природокористування. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 6.070800 "Екологія та охорона навколишнього середовища" (денна форма навчання). Березюк С.В. Мв 28
495 2007 Методичні вказівки та завдання до лабораторних роботи з дисципліни “Автоматизація робочого місця спеціаліста”. Клочко О.В., Потапова Н.А. Мв 0
492 2007 Система точного землеробства. Тимчасова навчальна програма для спеціальності 8,091092 - "Механізація сільського господарства". Холодюк О.В. Тп 14
491 2007 Водіння тракторів і комбайнів. Методичка по підготовці трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва категоріїї А, В, С. Анісімов В.Ф., Музичук В.І., Романов О.М., Рябошапка В.Б. Мв 8
490 2007 Біологія продуктивності тварин. Методичні вказівки з організації навчального процесу за модульно-рейтинговою системи оцінки знань. Сироватко К.М., Костенко В.М., Панько В.В. Мв 0
488 2006 Тимчасова навчальна програма з дисципліни “Система Машина-Поле”. Гарькавий А.Д., Холодюк О.В. Тп 0
485 2006 Планування діяльності підприємств: Методичні вказівк для самостійної роботи студентів. Недбалюк О.П. Мв 0
481 2006 Глосарій термінів і понять з „Агробізнес”. Цвігун В.Ф., Скорук О.П. Довгань Ю.В. Мв 15
447 2007 СОЕІ, Лабораторна робота №1. Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П. Мв 281
446 2007 1С:Бухгалтерія АРМ бухгалтера. Лаб. роб. №4. Юрчук Н.П. та інш. Мв 1
445 2007 Положення про написання, оформлення та порядок захисту дипломних і магістерських робіт. Паламарчук Є.А. , Бісікало О.В. та інш. Пу 679
417 2007 Приклад розв'язку задач по дисципліні (ІКТ, 1С). Паламарчук Є.А., Микульський В.М. Мв 1901
415 2007 Лаб. роб. №3 "Команди управління MySQL-сервером". Моделі і структури даних. Паламарчук Є. А., Яцковська Р. О. Мв 1402
413 2006 Методичні рекомендації до виконання курсових проектів з дисципліни “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Журенко В.К., Скоромна О.І., Вознюк О.І. Мв 0
412 2006 Методологія і практика селекції у тваринництві. Тимчасова програма. Польовий Л.В. Тп 3
411 2006 Гігієна тварин. Тимчасова програма . Польовий Л.В., Романенко Т.Д., Тп 0
410 2006 Проектування кормових дворів. Тимчасова програма . Польовий Л.В. Тп 0
405 2006 Завдання до самостійної студентів ІІ-го курсу з французької мови. Навчальний посібник. Тимкова В.А., Гарник А.А., Тимощук Н.М. Нп 498

.

.

.

1311

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska