id: 7960
Назва: Наскрізна схема зв'язків дисциплін. Структурно-логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування»
Автори: Кафедра машин та обладнання сільськогосподарського виробництва
Ключові слова:
Дата публікації: 2014-09-18 10:56:54
Останні зміни: 2014-09-18 10:57:12
Рік видання: 2014
Аннотація: Структурно-логічна схема бакалаврської програми
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7960.pdf
Тип виданя: Документи
Розташовується в колекціях : 2010. Випуск № 4/ Серія : Технічні науки/ Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету/ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Ким внесений: Моторна Оксана Олексіївна
Файл : 7960.jpg Розмір : 226191 байт Формат : Зображення jpg Доступ : Загально доступний

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська