id: 7885
Назва: Ймовірність. Перевірка  статистичних   гіпотез
Автори: Найко Д.А. Шевчук О. Ф.
Ключові слова:
Дата публікації: 2014-05-28 15:02:54
Останні зміни: 2014-05-28 15:02:54
Рік видання: 2014
Аннотація: Довідник «Ймовірність. Перевірка статистичних гіпотез» містить короткі
теоретичні відомості всіх традиційних розділів курсу теорії ймовірностей (ви-
падкові події, випадкові величини та їх розподіли) та математичної статисти-
ки, рекомендованого типовими програмами Міністерства освіти України для
економічних, технічних та технологічних спеціальностей. Викладання основ-
них математичних фактів супроводжується значною кількістю прикладів
розв’язування задач. Особлива увага приділяється перевірці статистичних гіпо-
тез.
Довідник призначено для студентів економічних, технічних та техноло-
гічних спеціальностей, які навчаються за програмами підготовки бакалаврів,
спеціалістів, магістрів. Він може бути корисним для викладачів ВНЗ та коле-
джів, аспірантів, фінансистів, соціологів, менеджерів та ін. при обробці стати-
стичних даних та математичному моделюванні різних процесів
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7885.pdf
Тип виданя: Довідники
Розташовується в колекціях : Навчальні посібники/ Вінницький національний аграрний університет/
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 7885.pdf Розмір : 5477749 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Доступний тільки користувачам ВНАУ

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська