id: 7467
Назва: «Наукова брошура» для проведення практичних робіт та семінарських занять для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Автори: Разанов С.Ф. Вітер Н.Г., Ткачук А.П.
Ключові слова:
Дата публікації: 2014-01-29 09:02:24
Останні зміни: 2014-01-29 09:02:24
Рік видання: 2014
Аннотація: Актуальність предмету «Екологічна та техногенна безпека».
Екологічна та техногенна безпека – це наука, що вивчає діяльність людини у довкіллі, природні та техногенно зумовлені стани та процеси,на предмет їх прямого чи опосередкованого впливу на навколишнє середовище, окремих людей, та їх спільнот, на предмет загрози життєво важливих втрат.
Це наука про комплекс станів, явищ та дій , які забезпечують екологічний баланс на Землі на рівні, до якого фізично,соціально-економічно, техногенно і політично готове людство, є складовою частиною національної безпеки країни та визначається як забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства, збереження навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7467.pdf
Тип виданя: Брошури
Розташовується в колекціях : Брошури/ Вінницький національний аграрний університет/
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 7467.pdf Розмір : 1035770 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Доступний тільки користувачам ВНАУ

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська