id: 7425
Назва: Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни "Облік і аудит" для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки – 6.030601 «Менеджмент» ОКР «Бакалавр»
Автори: Правдюк Н.Л., Коваль О.В., Фабіянська В.Ю.
Ключові слова:
Дата публікації: 2014-01-25 22:35:01
Останні зміни: 2014-01-25 22:35:01
Рік видання: 2013
Аннотація:
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7425.pdf
Тип виданя: Документи
Видавництво: ВНАУ
Розташовується в колекціях : Матеріали постійної комісії з проблем інформатизації та комп`ютерної діяльності ВНАУ/ Документи/ Вінницький національний аграрний університет/
Ким внесений: Коваль Олена Вікторівна
Файл : 7425.doc Розмір : 1013248 байт Формат : Текстовий файл doc Доступ : Доступний тільки користувачам ВНАУ

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська