id: 7292
Назва: Програма комплексного державного іспиту галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» «Митна справа» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Автори: Ціхановська В. М., Головня О. М., Мазур С. А.,Коновал В.В., Прилуцький А. М.,
Ключові слова:
Дата публікації: 2013-12-25 11:33:49
Останні зміни: 2013-12-25 11:33:49
Рік видання: 2014
Аннотація: Програму державного екзамену підготовлено відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Митна справа».
Державний екзамен являє собою комплекс кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки студентів, ступінь володіння професійними знаннями та уміннями для виконання виробничих функцій, зазначених в освітньо-кваліфікаційній програмі.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7292.pdf
Тип виданя: Програма комплексного державного іспиту
Розташовується в колекціях : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 7292.pdf Розмір : 533954 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Доступний тільки користувачам ВНАУ

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська