id: 6708
Назва: Методи активізації навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей : Брошура
Автори: Левчук. О.В. Хом'яківський Ю.Л. Новицька Л.І.
Ключові слова:
Дата публікації: 2013-09-25 09:33:33
Останні зміни: 2013-09-25 09:33:33
Рік видання: 2013
Аннотація: Брошура покликана допомогти викладачам перейти від суто інформаційних занять до проблемно-пошукових, активізуючи таким чином пізнавальну діяльність аудиторії.
Розглядаються форми та методи активізації навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей на лекційних, семінарських та лабораторно-практичних заняттях. Особлива увага приділяється таким формам організації навчання, як: лекція-бесіда, міні-лекція, зведений виклад, малі групи, дискусії, мозкова атака, інсценізації, ігри, презентації тощо.
Призначена викладачам, які працюють на економічних факультетах.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6708.pdf
Тип виданя: Брошури
Розташовується в колекціях : Брошури/ Вінницький національний аграрний університет/
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 6708.pdf Розмір : 675492 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Доступний тільки користувачам ВНАУ

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська