id: 6108
Назва: Педагогічна технологія навчання технічних дисциплін
Автори: Чернілевський Д. В., Джеджула О. М., Гунько Н. А.
Ключові слова: навчання технічних дисциплін
Дата публікації: 2013-05-29 10:12:16
Останні зміни: 2013-05-29 10:12:16
Рік видання: 2013
Аннотація: Підручник є оригінальним творчим виданням для практичного вивчення сучасної педа-гогіки вищої школи – андрагогіки. Його мета – допомогти магістрам, аспірантам, докторан-там, креативно-орієнтованим педагогам та менеджерам сучасного вищого навчального закладу в освоєнні дидактичних систем і освітніх технологій, спрямованих на розвиток осо-бистості студента; сприяти молодій людині в досягненні професійно-педагогічної компете-нції, в знаходженні і корекції нею ставлення до себе, до інших людей, до навколишнього світу як органічної частини життєдіяльності в соціумі. Пропонований підручник «Педагогіка вищої школи» передбачає закладення основ пе-дагогічного мислення студентів, розвиток у них здатності приймати оптимальні рішення у відповідності з дидактичними закономірностями, які базуються на духовно-моральних принципах та методологічних засадах креативної педагогіки вищої професійної освіти.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6108.pdf
Тип виданя: Підручники
Видавництво: підручник. - Вінниця, 2013. - 407 с.
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 6108.pdf Розмір : 1905774 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Доступний тільки користувачам ВНАУ

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська