id: 4153
Назва: Судово-бухгалтерська експертиза. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Бухгалтерський облік і аудит» спеціалізації «Контроль і ревізія»
Автори: Подолянчук О.А., Михальчишина Л.Г.
Ключові слова:
Дата публікації: 2012-02-22 08:31:08
Останні зміни: 2012-02-22 08:33:13
Рік видання: 2012
Аннотація: Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»
складена відповідно освітньо-професійної програми для освітньо-
кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності «Облік і аудит» та
методичних рекомендацій про порядок підготовки та видання навчально-
методичної літератури у Вінницькому національному аграрному університеті.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/4153.pdf
Тип виданя: Робочі програми
Розташовується в колекціях : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Ким внесений: Гуцол В.В.
Файл : 4153.pdf Розмір : 430379 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Доступний тільки користувачам ВНАУ

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська