id: 31046
Назва: Методологічні зрушення в репрезентації предмету соціальної філософії.
Автори: Макаров З.Ю.
Ключові слова: соціальна філософія, суспільство, методологія, редукціонізм.
Дата публікації: 2022-05-24 14:13:40
Останні зміни: 2022-05-24 14:13:40
Рік видання: 2021
Аннотація: Методологічна рефлексія предмету соціальній філософії періодично поновлює свою актуальність у відповідь на теоретичні і практичні запити наукової і політично активної спільноти (феномени «смерті соціального», «громадянського суспільства», «кризи ідентичності», «глобалізації» тощо). З огляду на те, що використовувані при цьому категорії й методи складають риштування усього соціально гуманітарного знання та соціально-культурних додатків інших наук, принципові зрушення у розумінні природи суспільства та його життєдіяльності привертають увагу найрізноманітніших філософів і
теоретиків суспільствознавства.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/31046.pdf
Тип виданя: Доповідь конференції
Видавництво: Філософія в сучасному науковому та соціально - політичному дискурсах: матеріали доповідей та виступів ІІ всеукраїнської науково - практ конф. з міжн. участю. Вінниця: ВНМУ ім. М.І. Пирогова м. Вінниця, 18 листопада 2021 р.
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 31046.pdf Розмір : 2140603 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Доступний тільки користувачам ВНАУ

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська