id: 30420
Назва: Підвищення ефективності виробництва свинини та поліпшення її якості за використання у раціоні біологічно активних добавок
Автори: Новгородська Н. В., Соломон А. М., Фабіянська О. Л.
Ключові слова: свинина, якість, мінеральні елементи, ферменти
Дата публікації: 2021-12-17 14:53:41
Останні зміни: 2021-12-17 14:53:41
Рік видання: 2021
Аннотація: У монографії викладено теоретичний та експериментальний матеріал з основ
підвищення ефективності виробництва свинини та поліпшення її якості під час
використання в раціоні біологічно активних добавок.
Монографію призначено для біотехнологів, фахівців ветеринарної медицини,
керівників свинокомплексів, сільськогосподарських підприємств та фермерів, а також
студентів спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва» вищих навчальних закладів сільськогосподарського напрямку
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/30420.pdf
Тип виданя: Монографії
Видавництво: Вінниця: ТОВ "Друк". 2021. 232 с.
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 30420.docx Розмір : 657873 байт Формат : Текстовий файл docx Доступ : Загально доступний

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська