id: 27982
Назва: Контролювання бур’янів в агроценозах нуту
Автори: Шкатула Ю. М., Вотик В. О.
Ключові слова: нут, агроценоз, технологія, бур’яни, гербіциди, біопрепарати, урожайність
Дата публікації: 2021-03-03 09:54:28
Останні зміни: 2021-03-03 09:54:28
Рік видання: 2020
Аннотація: Регулювання чисельності бурʼянів і їх шкідливої дії в агрофітоценозах
нуту до економічно нешкідливого рівня є важливою умовою у технології його
вирощування. Найбільш актуальним контролювання бурʼянів є на початку
вегетації культури, оскільки в цей час нут росте дуже повільно, довго
знаходиться у фазі розетки, а тому не витримує конкуренції з боку бурʼянів.
Для збільшення врожайності насіння нуту важливе місце в технології
вирощування культури є застосування гербіцидів та біопрепаратів. Інокуляція
насіння нуту Ризобофітом в нормі витрати 1 л/т і біофунгіцидним
препаратом Біополіцид в нормі витрати 100 мл/т та внесенням ґрунтового
гербіциду Фронтьєр Оптіма, 72% к.е., в нормі витрат 1,2 л/га сприяють
зменшенню бур’янів до 91% та можливість отримати врожайність насіння
нуту на рівні 2,12 т/га.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27982.pdf
Тип виданя: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Видавництво: Сільське господарство та лісівництво. 2020. № 19. С. 135-147.
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 27982.pdf Розмір : 529749 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська