id: 27802
Назва: Прикладна механіка
Автори: Булгаков В. М., Адамчук В. В., Черниш О. М., Березовий М. Г., Калетнік Г. М., Яременко В. В.
Ключові слова: прикладна механіка
Дата публікації: 2021-02-03 14:28:59
Останні зміни: 2021-02-03 14:28:59
Рік видання: 2020
Аннотація: У підручнику викладено основні розділи прикладної механіки — теоретичну механіку (статику, кінематику, динаміку), теорію механізмів і машин, опір матеріалів та деталі машин. Матеріали підручника відповідають сучасним вимогам до курсу прикладної механіки для вищих навчальних закладів. Поряд з основними теоретичними положеннями розділів дисципліни, надається багато прикладів розв`язування задач, які охоплюють різноманітні технічні питання. Логіка побудови і методика висвітлення курсу сприяє засвоєнню теоретичного матеріалу, а також допомагає у самостійній роботі студентів, виконанні лабораторних та розрахункових робіт. Значне місце відведено вирішенню практичних інженерно-технічних задач. Наведено запитання для самоконтролю.
Рекомендовано студентам денної, заочної і дистанційної форм навчання вищих навчальних закладів, а також може бути корисне магістрам, аспірантам, інженерно-технічним працівникам.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27802.pdf
Тип виданя: Підручники
Видавництво: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2020. 906 с. Рек. до друку ВР НУБіП України (протокол № 3 від 28 жовт/ 2020 р.)
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 27802.pdf Розмір : 16323289 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська