id: 22261
Назва: Страховий менеджмент
Автори: Алескерова Ю. В., Салькова І. Ю., Федоришина Л. І.
Ключові слова: страховий менеджмент, страхова компанія, фінансовий моніторинг
Дата публікації: 2019-12-04 11:05:21
Останні зміни: 2019-12-04 11:05:21
Рік видання: 2019
Аннотація: Підручник охоплює основні теми програми дисципліни «Страховий менеджмент», наведені матеріали розкривають зміст і основні положення дисципліни.
Після викладення кожної теми курсу студентам пропонуються питання для самоперевірки знань, тести, література. Підручник призначений для студентів усіх форм навчання за програмою підготовки для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування, спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22261.pdf
Тип виданя: Підручники
Видавництво: підручник. - Вінниця : ВНАУ, 2019. - 295 с. / Рек. ВР ВНАУ підруч. для студ. галузі знань 07 «Управління та адміністрування» (Протокол № 5 від 29.11.2019).
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 22261.pdf Розмір : 4617430 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Доступний тільки користувачам ВНАУ

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська