id: 19048
Назва: Особливості накопичення свинцю і кадмію у зерні злакових культур у процесі зберігання
Автори: Яковець Л.А., Ватаманюк О.В.
Ключові слова: свинець, кадмій, пшениця озима
Дата публікації: 2018-12-27 15:02:31
Останні зміни: 2018-12-27 15:02:31
Рік видання: 2018
Аннотація: Органічне землеробство є одним із способів виробництва екологічної
продукції, що набуває все більшої популярності в світі.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19048.pdf
Тип виданя: Тези доповідей
Видавництво: Зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. «Органiчне агровиробництво: освiта i наука» (м. Київ, 1 лист. 2018 р.) / ДУ «НМЦ «Агроосвiта». - Київ : «Агроосвiта», 2018. - С. 69-71.
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 19048.pdf Розмір : 2245011 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська